Kontakt

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

W sprawach dotyczących województwa radni mogą kierować interpelacje i zapytania do marszałka województwa. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla województwa.

Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów województwa, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.


Interpelacje i zapytania: 

Interpelacja złożona przez Marcina Kazimierczuka - 7 stycznia 2019 

Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Słomę - 4 stycznia 2019 

Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Słomę - 28 grudnia 2018 

Interpelacja zgłoszona przez radną Bożennę Ulewicz - 21 grudnia 2018 

Interpelacja zgłoszona przez radnego Marcina Kazimierczuka - 12 grudnia 2018 

Zapytanie zgłoszone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 12 grudnia 2018

Zapytanie zgłoszone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 3 grudnia 2018 

 

Odpowiedzi: 

Odpowiedź na zapytanie radnej Bożennę Ulewicz z dnia 21 grudnia 2018 roku  

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 12 grudnia 2018 roku - droga wojewódzka 527

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 12 grudnia 2018 roku

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 3 grudnia 2018 roku


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •