Kontakt

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

W sprawach dotyczących województwa radni mogą kierować interpelacje i zapytania do marszałka województwa. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla województwa.

Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów województwa, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.


Interpelacje i zapytania: 

Interpelacja radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 4.09.2019 r.- KS-BOR.0003.69.2019

Interpelacja radnego Jarosława Słomy z dnia 29.08.2019 r.- KS-BOR.0003.68.2019

Zapytanie radnej Bożenny Ulewicz z dnia 27.08.2019 r.- KS-BOR.0003.67.2019

Interpelacja radnego Patryka Kozłowskiego z dnia 05.08.2019 r.- KS-BOR.0003.66.2019

Interpelacja radnego Henryka Żuchowskiego z dnia 5.08.2019 r.- KS-BOR.0003.65.2019

Interpelacja radnego Zbigniewa Homzy z dnia 3.07.2019 r. – KS-BOR.0003.61.2019

Interpelacja radnego Zbigniewa Homzy z dnia 3.07.2019 r. – KS-BOR.0003.60.2019

Zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 26.06.2019 r.- KS-BOR.0003.59.2019

Interpelacja radnego Henryka Żuchowskiego z dnia 17.06.2019 r.- KS-BOR.0003.55.2019

Interpelacja radnej Bożenny Ulewicz z dnia 17.06.2019 r.- KS-BOR.0003.57.2019

Zapytanie radnego Henryka Żuchowskiego z dnia 17.06.2019 r.- KS-BOR.0003.56.2019

Zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z 10.06.2019 r. – KS-BOR.0003.54.2019

Interpelacja radnego Marcina Kazimierczuka z 06.06.2019 r. – KS-BOR.0003.53.2019

Interpelacja radnej Wioletty Śląskiej-Zyśk z dnia 28.05.2019 r. - KS-BOR.0003.52.2019

Interpelacja Radnego Zbigniewa Homzy z dnia 22.05.2019 r.- KS-BOR.0003.51.2019

Zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 16.05.2019 r.- KS-BOR.0003.49.2019

Interpelacja radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 16.05.2019 r. - KS-BOR.0003.48.2019

Interpelacja złożona przez radnego Marcina Kazimierczuka - 6.05.2019

Interpelacja złożona przez radnego Marcina Kazimierczuka - 6.05.2019

Interpelacja złożona przez radnego Marcina Kazimierczuka - 9.04.2019 

Zapytanie zgłoszone przez radnego Grzegorza Prokopa - 5.04.2019

Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Słomę - 1.04.2019

Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Słomę - 1.04.2019

Interpelacja złożona przez radnego Marcina Kazimierczuka - 1.04.2019

Interpelacja złożone przez radnego Pawła Czemiela - 29.03.2019

Interpelacja złożona przez radnego Marcina Kazimierczuka - 28.03.2019

Interpelacja złożone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 28.03.2019

Interpelacja złożona przez radną Teresy Astramowicz-Leyk - 26.03.2019

Interpelacja złożona przez radną Grażynę Kluge - 18.03.2019

Interpelacja nr 1 złożona przez radnego Pawła Czemiela - 18.03.2019

Interpelacja nr 2 złożona przez radnego Pawła Czemiela - 18.03.2019

Interpelacja nr 3 złożona przez radnego Pawła Czemiela - 18.03.2019

IInterpelacja nr 4 złożona przez radnego Pawła Czemiela - 18.03.2019

Interpelacja złożona przez radnego Roberta Gontarza - 18.03.2019

Zapytanie zgłoszone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 13.03.2019

Interpelacja złożona przez radnego Marcina Kazimierczuka - 11.03.2019

Zapytanie zgłoszone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 8.03.2019 

Interpelacja złożona przez radnego Marcina Kazimierczuka - 4.03.2019 

Zapytanie zgłoszone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 1.03.2019

Zapytanie nr 1 zgłoszone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 26.02.2019

Zapytanie nr 2 zgłoszone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 26.02.2019

Zapytanie zgłoszone przez radną Jolantę Andruszkiewicz - 18.02.2019

Zapytanie nr 1 zgłoszone przez radnego Henryka Żuchowskiego - 18.02.2019

Zapytanie nr 2 zgłoszone przez radnego Henryka Żuchowskiego - 18.02.2019

Interpelacja nr 1 złożona przez radnego Pawła Czemiela - 11 lutego 2019

Interpelacja nr 2 złożona przez radnego Pawła Czemiela - 11 lutego 2019

Interpelacja nr 3 złożona przez radnego Pawła Czemiela - 11 lutego 2019

Interpelacja nr 4 złożona przez radnego Pawła Czemiela - 11 lutego 2019

Interpelacja nr 5 złożona przez radnego Pawła Czemiela - 11 lutego 2019

Zapytanie zgłoszone przez radnego Henryka Żuchowskiego - 11 lutego 2019

Interpelacja złożona przez Marcina Kazimierczuka - 7 stycznia 2019 

Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Słomę - 4 stycznia 2019 

Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Słomę - 28 grudnia 2018 

Interpelacja zgłoszona przez radną Bożennę Ulewicz - 21 grudnia 2018 

Interpelacja zgłoszona przez radnego Marcina Kazimierczuka - 12 grudnia 2018 

Zapytanie zgłoszone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 12 grudnia 2018

Zapytanie zgłoszone przez radnego Marcina Kazimierczuka - 3 grudnia 2018 

 

Odpowiedzi: 

Odpowiedź na zapytanie radnej Bożenny Ulewicz z dnia 27.08.2019 r. - KS.BOR.0003.67.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Patryka Kozłowskiego z 05.08.2019 r. – KS-BOR.0003.66.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Henryka Żuchowskiego z 05.08.2019 r. – KS-BOR.0003.65.2019

Odpowiedź na interpelację Radnego Zbigniewa Homzy z dnia 03.07.2019 r. - KS.BOR.0003.61.2019

Odpowiedź na interpelację Radnego Zbigniewa Homzy z dnia 03.07.2019 r. - KS.BOR.0003.60.2019

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z 26.06.2019 r. – KS-BOR.0003.59.2019

Odpowiedź na interpelację radnej Bożenny Ulewicz z 17.06.2019 r. – KS-BOR.0003.57.2019

Odpowiedź na zapytanie Henryka Żuchowskiego z 17.06.2019 r. – KS-BOR.0003.56.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Henryka Żuchowskiego z 17.06.2019 r. – KS-BOR.0003.55.2019

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z 10.06.2019 r. – KS-BOR.0003.54.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z 06.06.2019 r. – KS-BOR.0003.53.2019

Odpowiedź na interpelację radnej Wioletty Śląskiej-Zyśk z dnia 28.05.2019 r. – KS-BOR.0003.52.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Zbigniewa Homzy z dnia 22.05.2019 r. – KS-BOR.0003.51.2019

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 16.05.2019 r. - KS.BOR.0003.49.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 16.05.2019 r. - KS.BOR.0003.48.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z 06.05.2019 r. – KS-BOR.0003.45.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z 06.05.2019 r. – KS-BOR.0003.46.2019

Odpowiedź na zapytanie radnego Grzegorza Prokopa z dnia 05.04.2019

Odpowiedź na interpelację radnej Teresy Astramowicz-Leyk z dnia 26.03.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 09.04.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Słomy z dnia 01.04.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Słomy z dnia 01.04.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 01.04.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 28.03.2019

Odpowiedź na interpelacje radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 28.03.2019

Odpowiedź na interpelacje radnego Pawła Czemiela z dnia 29.03.2019

Odpowiedź na interpelację radnej Grażyny Kluge z dnia 18.03.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Pawła Czemiela z dnia 18.03.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Pawła Czemiela z dnia 18.03.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Pawła Czemiela z dnia 18.03.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Pawła Czemiela z dnia 18.03.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Roberta Gontarza z dnia 18.03.2019

Uzupełnienie do odpowiedzi na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 04.03.2019

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 13.03.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 11.03.2019

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 08.03.2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 4.03.2019

Odpowiedź na zapytanie nr 1 radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 26.02.2019

Odpowiedź na zapytanie nr 2 radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 26.02.2019

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 1.03.2019

Odpowiedź na zapytanie nr 1 radnego Henryka Żuchowskiego z dnia 18.02.2019

Odpowiedź na zapytanie nr 2 radnego Henryka Żuchowskiego z dnia 18.02.2019

Odpowiedź na zapytanie radnej Jolanty Andruszkiewicz z dnia 18.02.2019

Odpowiedź na interpelację nr 1 radnego Pawła Czemiela z dnia 11.02.2019

Odpowiedź na interpelację nr 2 radnego Pawła Czemiela z dnia 11.02.2019

Odpowiedź na interpelację nr 3 radnego Pawła Czemiela z dnia 11.02.2019

Odpowiedź na interpelację nr 4 radnego Pawła Czemiela z dnia 11.02.2019

Odpowiedź na interpelację nr 5 radnego Pawła Czemiela z dnia 11.02.2019

Odpowiedź na zapytanie radnego Henryka Żuchowskiego z dnia 11 lutego 2019

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 7 stycznia 2019

Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Słomy z dnia 4 stycznia 2019

Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Słomy z dnia 28 grudnia 2018

Odpowiedź na interpelację radnej Bożenny Ulewicz z dnia 21 grudnia 2018 

Odpowiedź na zapytanie radnej Bożennę Ulewicz z dnia 21 grudnia 2018

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 12 grudnia 2018 - droga wojewódzka 527

Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 12 grudnia

Odpowiedź na zapytanie radnego Marcina Kazimierczuka z dnia 3 grudnia 2018 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK