Kontakt

Strategia i analizy z zakresu turystyki

Strategie, podsumowania i analizy

W dniu 28 czerwca 2016 roku uchwałą nr XVIII/425/16 Sejmik Województwa Warmińsko-mazurskiego dokonał aktualizacji Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

1. Stategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku

Zaktualizowana Strategia  to nowocześnie opracowany dokument planistyczny wynikający m.in. z wnikliwej analizy najnowszych trendów oraz diagnozy stanu aktualnego.

Istotną rolę dla nowatorskiego kształtu opracowania, w tym sformułowania koncepcji kierunków strategicznych oraz wytyczonych grup działań, spełnił raport Ewaluacji z 2014 r., wskazujący m.in. na najważniejsze aktualne potrzeby oraz istotne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie.

W proces powstawania strategii, zaangażowano ekspertów z dziedziny turystyki, w tym projektowania instrumentów wdrożeniowych oraz marketingu terytorialnego. Przeprowadzono regionalne konsultacje społeczne, w ramach których dyskutowano z przedstawicielami branży turystycznej i okołoturystycznej.

Przygotowanie nowej Strategii z perspektywą najbliższych kilkunastu lat, oznacza podjęcie efektywnego jej wdrażania, monitorowania oraz akceleracji poprzez umiejętnie opracowany system wdrażania oraz jej ewaluacji. Opracowanie wskazuje na najważniejsze narzędzia, wskaźniki oraz źródła finansowania, a także opisuje proces prowadzenia monitoringu.

 Pobierz dokument: 

Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku

Ewaluacja Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025

2. Analizy i opracowania z zakresu turystyki - pliki do pobrania: 

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2020 - analiza porównawcza

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - analiza porównawcza

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 roku

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 roku w punktach IT

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - analiza porównawcza 2017 rok

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 roku

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - analiza porównawcza

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2015 - analiza porównawcza - pdf

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku - pdf

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - analiza porównawcza rok 2014

Rozwój funkcji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich za rok 2013

Ewaluacja Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego (grudzień 2013 - kwiecień 2014)

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 roku

Analiza ruchu turystycznego odnotowanego w wybranych punktach informacji turystycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2009-2013

Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku w punktach informacji turystycznej - część 1

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku w punktach informacji turystycznej - część 2

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku w punktach informacji turystycznej

Ankieta wizerunku z zakresu oferty turystycznej Warmii i Mazur - wersja polska

Ankieta wizerunku z zakresu oferty turystycznej Warmii i Mazur - wersja angielska 

Ankieta wizerunku z zakresu oferty turystycznej Warmii i Mazur - wersja rosyjska

Ankieta wizerunku z zakresu oferty turystycznej Warmii i Mazur - wersja niemiecka

4. Konsultacje społeczne 

W procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Turystyki przeprowadzono konsultacje społeczne. Celem konsultacji było uzyskanie opinii od partnerów społecznych i gospodarczych w zakresie celów i kierunków działań zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Do udziału zaproszono szerokie grono osób i instytucji, a w szczególności przedstawicieli branży turystycznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne.

Łącznie, w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych zebrano:

-        110 uwag do aktualizowanej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

-        6 uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025.

Pobierz dokument:

Sprawozdanie z konsultacji społecznych 

5. Raporty związane z ruchem turystycznym w punktach Informacji Turystycznej 

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku w punktach informacji turystycznej
Wzór raportu dotyczącego ruchu turystycznego w punktach Informacji Turystycznej

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK