Kontakt

Budownictwo sportowe

Budownictwo sportowe na Warmii i Mazurach

MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU

Zarząd województwa ogłasza konkurs „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku”. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 marca 2023 roku.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stwarza możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe realizacji zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej.

Ideą inicjatywy, której wnioskodawcami mogą być gminy i powiaty z Warmii i Mazur, jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 825 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 50 proc., ale nie więcej niż 50 tys. zł.

- Do tej pory ze wsparcia skorzystało prawie 80 naszych samorządówtłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Ponad 2,4 mln zł z budżetu województwa przeznaczyliśmy na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych w każdym zakątku województwa warmińsko-mazurskiego. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez doskonałej współpracy z naszymi gminami czy powiatami, które również przeznaczają na ten cel swoje finansowe środki. Wspólne działania mają przede wszystkim zaaktywizować mieszkańców regionu, bo sport jest nieodłącznym elementem naszego życia.

Dotacja celowa przyznawana będzie na realizację zadań, które zostaną zakończone do 20 grudnia 2023 roku. Każda gmina oraz powiat może złożyć jeden wniosek.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 marca 2023 roku.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu
- Uchwała konkursowa
- Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór wniosku
- Załącznik nr 2 - umowa
- Załącznik nr 3 do regulaminu - sprawozdanie
- Załącznik nr 4 do regulaminu - aktualizacja
- Załącznik nr 5 do regulaminu - Oświadczenie VAT
- Załącznik nr 6 do regulaminu - kwestionariusz weryfikacji formalnej
- Załącznik nr 7 do regulaminu - weryfikacja merytoryczna

.................................................................................................................................................................................................................................................................

MOJE BOISKO ORLIK 2012

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu było udostępnienie mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Program „Moje Boisko Orlik 2012” obejmował budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:
- dwa boiska (boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m,
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m kw,
- oświetlenie kompleksu.

W latach 2008-2012 w województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012” powstało 159 kompleksów sportowych z czego wszystkie otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa, 151 zostało wybudowanych ze wsparciem z budżetu samorządu województwa, natomiast 54 obiekty otrzymały wsparcie ze środków PROW.

Kompleksy sportowe „Orlik” są własnością jednostek samorządu terytorialnego i są zarządzane głównie przez szkoły, przy których się znajdują lub lokalne ośrodki sportu i turystyki.

Mapa Orlików
Zestawienie kompleksów sportowych Orlik w województwie warmińsko-mazurskim


 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK