Kontakt

Budownictwo sportowe

Budownictwo sportowe na Warmii i Mazurach

MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU

820 tys. zł przekaże samorząd województwa w konkursie na „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 roku”.

Ideą inicjatywy jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa.

Środki przeznaczone są na budowę, modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych.

- Po raz pierwszy ogłosiliśmy ten konkurs w 2019 roku i widzimy, że z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem - mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa.  - Do tej pory wspólnie z lokalnymi samorządami zrealizowaliśmy ponad 130 zadań na łączną kwotę ponad 4 mln zł. Każda z gmin czy każdy powiat w regionie to inna sportowa specyfika i inne potrzeby. Cieszę się, że dzięki naszemu wsparciu udaje się pozytywnie wpływać na regularną aktywność fizyczną wielu mieszkańców. Pamiętajmy, że przecież sport to nie tylko rywalizacja na najwyższym poziomie, ale to również rzesze miłośników wszelkiego ruchu. Dlatego tak ważna jest inwestycja w infrastrukturę, z której będziemy korzystać nie tylko my, ale też przyszłe pokolenia.  

Samorząd województwa w tym roku przeznaczył na ten cel łącznie 820 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 50 proc., ale nie więcej niż 50 tys. zł. Dotacja celowa przyznawana będzie na realizację zadań, które zostaną zakończone do 20 grudnia 2024 roku.

Wnioskodawcami mogą być wszystkie gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego. Każda gmina oraz powiat może złożyć jeden wniosek.
Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu
- Załącznik nr 1 - wzór wniosku
- Załącznik nr 2 - umowa
- Załącznik nr 3 - sprawozdanie
- Załącznik nr 4 - aktualizacja
- Załącznik nr 5 - oświadczenie VAT
- Załącznik nr 6 - kwestionariusz weryfikacji formalnej
- Załącznik nr 7 - karta oceny merytorycznej

.................................................................................................................................................................................................................................................................

MOJE BOISKO ORLIK 2012

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu było udostępnienie mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Program „Moje Boisko Orlik 2012” obejmował budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:
- dwa boiska (boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m,
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m kw,
- oświetlenie kompleksu.

W latach 2008-2012 w województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012” powstało 159 kompleksów sportowych z czego wszystkie otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa, 151 zostało wybudowanych ze wsparciem z budżetu samorządu województwa, natomiast 54 obiekty otrzymały wsparcie ze środków PROW.

Kompleksy sportowe „Orlik” są własnością jednostek samorządu terytorialnego i są zarządzane głównie przez szkoły, przy których się znajdują lub lokalne ośrodki sportu i turystyki.

Mapa Orlików
Zestawienie kompleksów sportowych Orlik w województwie warmińsko-mazurskim


 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK