Kontakt

Budownictwo sportowe

Budownictwo sportowe na Warmii i Mazurach

MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2022 ROKU

Zgodnie z art. 8a, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stwarza możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe realizacji zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej.

800 tys. zł przeznacza zarząd województwa na konkurs „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku”.

Ideą inicjatywy, której wnioskodawcami mogą być gminy i powiaty z Warmii, Mazur i Powiśla, jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa.

Środki przeznaczone są na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 800 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 50 proc., ale nie więcej niż 50 tys. zł.

- W tych trudnych czasach, w których się obecnie znaleźliśmy, aktywność fizyczna może być odskocznią od codziennych problemów i stanowić namiastkę normalności - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Do tej pory z budżetu naszego samorządu przeznaczyliśmy, w trzech poprzednich edycjach, na ten cel już ponad 1,7 mln zł, a ze wsparcia skorzystało kilkadziesiąt gmin. W minionych latach w ramach dodatkowych środków na poprawę infrastruktury przekazaliśmy jeszcze blisko 400 tys. zł na realizację 15 zadań. Dzięki tym inwestycjom uległa poprawie jakość życia mieszkańców, przede wszystkim tych najmłodszych. Sport jest przecież nieodłącznym elementem codziennego życia, który uczy przede wszystkim wytrwałości, samodyscypliny, relacji międzyludzkich, ale także pokory. Uprawianie sportu na najwyższym poziomie, ale również na poziomie amatorskim wymaga odpowiedniego oraz profesjonalnego sprzętu i przede wszystkim nowoczesnych obiektów - stąd właśnie nasz pomysł na małe granty. Ta tendencja jest spójna ze staraniami samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, który wielką wagę przywiązuje do popularyzacji sportowych i rekreacyjnych walorów regionu.

Dotacja celowa przyznawana będzie na realizację zadań, które zostaną zakończone do końca 2022 roku. Każda gmina oraz powiat może złożyć jeden wniosek.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2022 roku.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursowy
- Uchwała - małe granty na infrastrukturę
- Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór wniosku
- Załącznik nr 2 do regulaminu - umowa
- Załącznik nr 3 do regulaminu - sprawozdanie
- Załącznik nr 4 do regulaminu - aktualizacja
- Załącznik nr 5 do regulaminu - oświadczenie VAT
- Załącznik nr 7 do regulaminu - karta oceny merytorycznej

.................................................................................................................................................................................................................................................................

MOJE BOISKO ORLIK 2012

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu było udostępnienie mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Program „Moje Boisko Orlik 2012” obejmował budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:
- dwa boiska (boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m,
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m kw,
- oświetlenie kompleksu.

W latach 2008-2012 w województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012” powstało 159 kompleksów sportowych z czego wszystkie otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa, 151 zostało wybudowanych ze wsparciem z budżetu samorządu województwa, natomiast 54 obiekty otrzymały wsparcie ze środków PROW.

Kompleksy sportowe „Orlik” są własnością jednostek samorządu terytorialnego i są zarządzane głównie przez szkoły, przy których się znajdują lub lokalne ośrodki sportu i turystyki.

Mapa Orlików
Zestawienie kompleksów sportowych Orlik w województwie warmińsko-mazurskim


 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK