Kontakt

Regionalna Komisja Egzaminacyjna

RKE ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

ZGODNIE Z ART. 118 UST. 1 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH DZIAŁAJĄ REGIONALNE KOMISJE EGZAMINACYJNE DS. STOPNI SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, DO KTÓRYCH ZADAŃ NALEŻY M.IN. PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE NADAWANIA STOPNI SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ EGZAMINU DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O I STOPIEŃ SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na podstawie § 4 ust 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012 r., poz. 486 oraz z 2022 r., poz. 2358) w dniu 19 maja 2023 roku dokonała wyboru członków RKE w województwie warmińsko-mazurskim spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Skład komisji:  Magdalena Dymowska (przewodnicząca), Wiesława Przybysz (wiceprzewodnicząca), dr hab. Ewa Kantowicz - prof. UWM, Sylwia Jankowska, Alicja Roszkowska.

AKTY PRAWNE DO POBRANIA:

- Uchwała Nr 1/2023 w sprawie przyjęcia Planu pracy RKE w 2023 roku

- Uchwała Nr 2/2023 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim z dnia 4 grudnia 2023 r.

- Uchwała Nr 3/2023 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim z dnia 4 grudnia 2023 r. - w sprawie przyjęcia „Instrukcji w sprawie sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”

- Uchwała Nr 4/2023 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim z dnia 4 grudnia 2023 r. - w sprawie przyjęcia Planu pracy RKE w roku 2024

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

- Rozporządzenie zmieniające

 

 
POBIERZ TAKŻE: 

- Informacja dotycząca naboru wniosków na egzamin w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - 2022

- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

- Zaświadczenie od pracodawcy

- Klauzula informacyjna

- Zaświadczenie podmiotu szkolącego


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK