Kontakt

Regionalna Komisja Egzaminacyjna

RKE ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przy urzędach marszałkowskich działają regionalne komisje egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, do których zadań należy m.in. przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na podstawie § 4 ust 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z dnia 8 maja 2012 r. poz. 486) w dniu 16 marca 2018 roku dokonała wyboru członków RKE w województwie warmińsko-mazurskim spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Skład komisji: dr hab. Ewa Kantowicz - prof. UWM (przewodnicząca), Wiesława Przybysz (wiceprzewodnicząca), Elżbieta Skaskiewicz, Katarzyna Zbrzyzna, Joanna Krysiak

AKTY PRAWNE DO POBRANIA:

- Uchwała Nr 4/2022 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim z dnia 13 grudnia 2022 r.

- Uchwała Nr 1/2022 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie warmińsko-mazurskimz dnia 19 września 2022 roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Uchwała nr 1/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego RKE w województwie warmińsko-mazurskim

Uchwała Nr 5/2018 w sprawie przyjęcia Instrukcji w sprawie sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu na I stopień specjalizacji


POBIERZ TAKŻE: 

- Informacja dotycząca naboru wniosków na egzamin w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - 2022

- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

- Zaświadczenie od pracodawcy

- Klauzula informacyjna

- Zaświadczenie podmiotu szkolącego

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK