Kontakt

Inspektor Ochrony Danych

Informacja o Inspektorze Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tego typu danych (RODO).

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawuje Paweł Żywicki.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) należy kontaktować się:
1. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. listownie na adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
3. telefonicznie: (89) 521 94 39;
4. osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17 (pok. nr 313), 10-447 Olsztyn (poniedziałek – piątek godz. 7-15)

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
1. informowanie zarządu województwa i pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przetwarzających dane osobowe o obowiązkach na nich spoczywających wynikających z RODO oraz aktualnych przepisów prawa krajowego o ochronie danych osobowych i przepisów prawa Unii Europejskiej w tym zakresie i doradzanie im w tych sprawach;
2. monitorowanie przestrzegania przepisów prawa, o których mowa w pkt 1 oraz wdrożonych w Urzędzie polityk ochrony danych osobowych;
3. doradzanie, opiniowanie i udzielanie na żądanie marszałka, zarządu województwa lub dyrektorów zaleceń i opinii co do oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO, w tym w szczególności przedstawianie w razie potrzeby swojego stanowiska w następujących kwestiach:
a. zasadności lub obowiązku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
b. doboru metodologii przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
c. zasadności co do przeprowadzenia wewnętrznej oceny bądź zlecenia przeprowadzenia oceny podmiotowi zewnętrznemu,
d. zabezpieczeń (w tym środków technicznych i organizacyjnych) stosowanych do eliminowania lub ograniczania wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane dotyczą,
e. prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych i zgodności jej wyników z RODO (tj. oceny, czy można kontynuować przetwarzanie, czy też nie oraz jakie zabezpieczenia można zastosować);
4. współpraca z organem nadzorczym w rozumieniu RODO;
5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu, o którym mowa w pkt 4 w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami dotyczącymi oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
7. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art.30 RODO w oparciu o dane otrzymane od innych komórek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK