Kontakt

Imprezy i wydarzenia sportowe

Jak ubiegać się o pomoc w organizacji imprezy

Jednym ze sposobów jest przystąpienie do Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu z zakresu kultury fizycznej i Sportu, który odbywa się na przełomie każdego roku kalendarzowego.

Informacje i potrzebne dokumenty dostępne są w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Wsparcie ze strony Samorządu Województwa można również otrzymać po wcześniejszym skierowaniu oficjalnego pisma do Marszałka Województwa z prośbą o zakup usługi promocyjnej podczas imprez sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, transmitowanych w mediach.

W zakładce Honorowe Patronaty (TUTAJ) znajduje się wniosek, uchwała oraz regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Udział w Komitecie Honorowym oraz objęcie Patronatu nad imprezą przez Marszałka z pewnością podniesie rangę organizowanego wydarzenia.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK