Kontakt

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.07.19 r. do dnia 19.08.19 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami położonej w miejscowości Wiartel 16A, gm. Pisz, na działce nr 14/2 o pow. 0,0800 ha, w obrębie nr 0035 Wiartel, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą OL1P/00023668/1.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 2 lipca 2019 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 21 maja 2019 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stan na dzień 31.12.2018 r.

Stosownie do ustawy o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne, czyli samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy wprost nadają taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.

Nabycie mienia województwa następuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego realizacji zadań województwa następowało na podstawie decyzji administracyjnej wojewody.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stan na dzień 31.12.2017 r.

Stosownie do ustawy o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096.) mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne, czyli samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy wprost nadają taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza ofertowy przetarg pisemny nieograniczony, na wynajem na czas nieokreślony pokoi biurowych oraz  boksu garażowego, położonych na nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Junaków 3 w Elblągu oraz pokoi biurowych położonych w budynku przy ul. Sienkiewicza 13 w Ostródzie.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.08 do 17.09.2018 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.08 do 17.09.2018 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

ZOBACZ SZCZEGÓŁWY 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, (w formie złożenia ofert ), na wynajem na czas nieokreślony garaży, położonych na nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Junaków 3 w Elblągu.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, (w formie złożenia ofert ), na wynajem na czas nieokreślony samodzielnego pomieszczenia ( pokoi biurowych wraz z częścią sanitarną), położonego na parterze w budynku biurowym w Piszu przy ul. Warszawskiej 21. 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, (w formie złożenia ofert ), na wynajem na czas nieokreślony nw. pomieszczeń – pokoi biurowych oraz pomieszczeń w piwnicy w budynku biurowym w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 13 i dwóch stanowisk garażowych.

Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z napisem (oferta – Ostróda) do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 13, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn - Departament Infrastruktury i Geodezji.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK