Kontakt

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 463/64 o powierzchni 5,6453 ha oraz 463/65 o powierzchni 1,9039 ha, w obrębie geodezyjnym nr 0028 Szymany, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko - mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1S/00058977/6.

Ogłoszenie o przetargu

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Szymany 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 maja 2024 r. do dnia 4 czerwca 2024 r. wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Szymany

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Węgorzewo

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 kwietnia 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r. ,wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Węgorzewo

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Ameryka

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r. ,wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja o stanie mienia województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2023

Do pobrania:
Informacja o stanie mienia województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2023

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.10.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 pok. Nr 210.

Do pobrania:
Informacja o wyniku przetargu

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Krzyżewo

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 grudnia 2023 r. do dnia 1stycznia 2023 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Treść ogłoszenia: Krzyżewo

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Ameryka

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 5 grudnia 2023 roku do dnia 25 grudnia 2023 roku, wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Treść ogłoszenia: Ameryka

......................................................................................

Przetarg ustny nieograniczony - Rudziszki

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej powierzchni 13,0639 ha, w obrębie geodezyjnym nr 0022 Rudziszki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie.

Treść ogłoszenia: Rudziszki

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Działdowo

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26 września 2023 r. do 17 października, wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Treść ogłoszenia - Działdowo

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III przetarg ustny nieograniczony - Rudziszki

Zarząd województwa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej powierzchni 13,0639 ha, w obrębie geodezyjnym nr 0022 Rudziszki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie. 

Treść ogłoszenia - do pobrania

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - obręb Pieniężno, powiat braniewski


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 19 czerwca 2023 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Treść ogłoszenia - do pobrania

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II przetarg ustny nieograniczony - Rudziszki

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej powierzchni 13,0639 ha, w obrębie geodezyjnym nr 0022 Rudziszki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie.

Treść ogłoszenia - do pobrania

.............................................................................................................................................................................................................

Informacja o stanie mienia województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2022

Treść informacji o stanie mienia

.............................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 7 marca 2023 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Treść ogłoszenia - do pobrania

...............................................................................................................................................................................................................

Ustny nieograniczony przetarg - Rudziszki (gm. Węgorzewo)

Zarząd województwa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej powierzchni 13,0639 ha, w obrębie geodezyjnym nr 0022 Rudziszki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie.

Treść ogłoszenia

................................................................................................................................................................................................................

Odwołany przetarg – informacja

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podaje do publicznej wiadomości, iż odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej powierzchni 13,0639 ha, w obrębie geodezyjnym nr 0022 Rudziszki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie.

Treść ogłoszenia

....................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – Elbląg

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28.11. 2022r. do dnia 19.12 . 2022r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Treść ogłoszenia

.......................................................................................................................................................................................................................

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Rudziszkach

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej powierzchni 13,0639 ha, w obrębie geodezyjnym nr 0022 Rudziszki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo warmińsko - mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie prowadzi księgę wieczystą OL2G/00002965/8.

Treść ogłoszenia o przetargu

......................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - gm. Nidzica

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 lipca 2022 r. do dnia 29 lipca 2022 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Treść ogłoszenia o przetargu

........................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Rudziszki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 maja 2022r. do dnia 19 czerwca 2022r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Treść ogłoszenia o przetargu

..........................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Elbląg 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 maja 2022r. do dnia 19 czerwca 2022r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Treść ogłoszenia o przetargu

............................................................................................................................................................................................................................

Informacja o stanie mienia województwa warmińsko-mazurskiego za rok 2021

Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne, czyli samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy wprost nadają taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.

Stan mienia województwa warmińsko-mazurskiego - za 2021 rok

...........................................................................................................................................................................................................................

Plan wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024

Plan wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024

Uchwała Nr 18/203/22/VI z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024

...........................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 stycznia 2022 r. do dnia 8 lutego 2022 roku, wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Treść ogłoszenia o przetargu

..........................................................................................................................................................................................................................

II przetarg ustny nieograniczony – Szymany

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce nr 463/66 o pow. 2,0000 ha, w obrębie geodezyjnym nr 0028 Szymany, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko- mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1S/00058977/6.

Treść ogłoszenia o przetargu

..........................................................................................................................................................................................................................

Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy - Elbląg, Ostróda, Ełk, Pisz

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na najem na czas nieokreślony pokoi biurowych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Junaków 3, w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 13 oraz w Ełku przy ul. Kajki 10, a także boksów garażowych zlokalizowanych w Piszu przy ul. Warszawskiej 21.

Treść ogłoszenia o przetargu

................................................................................................................................................................................................................................

I przetarg ustny nieograniczony - Szymany

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce nr 463/66 o pow. 2,0000 ha, w obrębie geodezyjnym nr 0028 Szymany, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko - mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1S/00058977/6.

Wykaz nieruchomości

................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Szymany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 4 czerwca 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz nieruchomości

................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Braniewo

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28 kwietnia 2021 r. do dnia 19 maja 2021 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz nieruchomości

................................................................................................................................................................................................................................. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 grudnia 2020. do dnia1 stycznia  2021 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz nieruchomości

.................................................................................................................................................................................................................................

Informacja zarządu województwa warmińsko-mazurskiego

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie ( II piętro), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, będącej własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego, położonych przy ul. Generała Józefa Bema 12 w Węgorzewie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 02 m. Węgorzewo, oznaczonych numerem ewidencyjnym działek nr: 471/1 o pow. 0,5033 ha, i 445/1 o pow. 0,0315 ha, przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

Załącznik do uchwały

...............................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.08. 2020 r. do dnia 2.09. 2020 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w użytkowanie wieczyste.

Wykaz nieruchomości

..............................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28.05.2020 r. do dnia 17.06.2020 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w użytkowanie wieczyste.

Wykaz nieruchomości

...............................................................................................................................................................................................................................

Sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacja o stanie mienia zawierają dane (na dzień 31.12.2019 roku) dotyczące przysługujących województwu praw majątkowych, dotyczących innych niż własności praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach i akcjach spółkach.

W dokumencie nie brakuje również informacji o dochodach uzyskanych z tytułu praw własności przez województwo i innych praw majątkowych oraz innych informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia województwa.

Sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

..............................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.03.2020 r. do dnia 20.04.2020 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Załącznik do uchwały Nr12/145/20/VI z dnia 17 marca 2020 r.

...........................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na najem na czas nieokreślony pomieszczeń biurowych oraz bosków garażowych w Elblągu, Ostródzie, Rostku (gm. Gołdap), Piszu oraz Olsztynie.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

.....................................................................................................................................................................................................................................................

II przetarg ustny nieograniczony (Biskupiec)

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami położonej przy ul. Przemysłowej 3 w miejscowości Biskupiec, powiat olsztyński, na działce nr 120/6 o pow. 0,0775 ha, w obrębie nr 1 - Biskupiec, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą OL1B/00022153/7.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

...................................................................................................................................................................................................................................................

Nieograniczony przetarg pisemny

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na najem na czas nieokreślony pokoi biurowych położonych w budynku zlokalizowanym w Elblągu (przy ul. Junaków 3) oraz w Ostródzie (przy ul. Sienkiewicza 13).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

.....................................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie o przetargu (23 października 2019)

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami położonej przy ul. Przemysłowej 3 w miejscowości Biskupiec, powiat Olsztyński, na działce nr 120/6 o pow. 0,0775 ha, w obrębie nr 1 - Biskupiec, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą OL1B/00022153/7.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

.........................................................................................................................................................................................................................................
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.07.19 r. do dnia 19.08.19 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

....................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami położonej w miejscowości Wiartel 16A, gm. Pisz, na działce nr 14/2 o pow. 0,0800 ha, w obrębie nr 0035 Wiartel, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą OL1P/00023668/1.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

......................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 2 lipca 2019 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

........................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 21 maja 2019 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stan na dzień 31.12.2018 r.

Stosownie do ustawy o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne, czyli samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy wprost nadają taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.

Nabycie mienia województwa następuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego realizacji zadań województwa następowało na podstawie decyzji administracyjnej wojewody.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stan na dzień 31.12.2017 r.

Stosownie do ustawy o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096.) mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne, czyli samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy wprost nadają taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

........................................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza ofertowy przetarg pisemny nieograniczony, na wynajem na czas nieokreślony pokoi biurowych oraz  boksu garażowego, położonych na nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Junaków 3 w Elblągu oraz pokoi biurowych położonych w budynku przy ul. Sienkiewicza 13 w Ostródzie.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.08 do 17.09.2018 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 
.........................................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.08 do 17.09.2018 r., wykaz nieruchomości z wojewódzkiego zasobu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

ZOBACZ SZCZEGÓŁWY 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, (w formie złożenia ofert ), na wynajem na czas nieokreślony garaży, położonych na nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Junaków 3 w Elblągu.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, (w formie złożenia ofert ), na wynajem na czas nieokreślony samodzielnego pomieszczenia ( pokoi biurowych wraz z częścią sanitarną), położonego na parterze w budynku biurowym w Piszu przy ul. Warszawskiej 21. 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, (w formie złożenia ofert ), na wynajem na czas nieokreślony nw. pomieszczeń – pokoi biurowych oraz pomieszczeń w piwnicy w budynku biurowym w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 13 i dwóch stanowisk garażowych.

Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z napisem (oferta – Ostróda) do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 13, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn - Departament Infrastruktury i Geodezji.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK