Kontakt

Niebiesko-zielone granty

Niebiesko-zielone granty dla regionu

Samorząd województwa ogłasza konkurs „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”, skierowany do wszystkich gmin z regionu. 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska związaną z realizacją lokalnych zadań należących do kompetencji gmin.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć zadania związane m.in. z mikro- i małą retencją wód opadowych i roztopowych, tworzeniem wspólnych przestrzeni zielonych, rozwiązaniami tzw. zielonej architektury, czynną ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych czy też poprawą jakości powietrza i transformacją energetyczną.

Na realizację zadań przeznaczono w konkursie łącznie 500 tys. zł. Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty dotacji wynosi 5 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania to 30 tys. zł. Każda gmina może złożyć tylko jeden wniosek, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż 50 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Nabór wniosków potrwa od 2 kwietnia do 2 maja 2024 roku.

Decyzję, w formie uchwały o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań, podejmie sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa.

Do pobrania:
- Uchwała
- Wzór wniosku
- Aktualizacja wniosku
-
Oświadczenie VAT
- Sprawozdanie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK