Kontakt

Niebiesko-zielone granty

Niebiesko-zielone granty dla regionu

300 tys. zł przeznaczył samorząd województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2022 roku.

Zadanie musi być spójne z celami Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030.

Celem inicjatywy jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska.

Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 5 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji to 30 tys. zł.

Nabór wniosków potrwa do 11 lipca 2022 roku (z możliwością przedłużenia tego terminu przez samorząd województwa).

Preferowane są zadania zmierzające do poprawy jakości i stanu środowiska:

Mikroretencja wód opadowych i roztopowych:
- retencja deszczówki;
- ogrody deszczowe;
- oczka wodne, stawy hydrofitowe;
- filtry roślinne

Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych:
- parki kieszonkowe;
- ogrody społeczne;
- ogrody/parki/skwery miododajne;
- wybiegi/place zabaw dla psów/kotów;
- ogrody sensoryczne;
- ścieżki/aleje ekoedukacyjne;
- tereny rekreacyjne/oazy zieleni;
- nasadzenia drzew i krzewów

Rozwiązania tzw. zielonej architektury:
- zielone przystanki;
- zielone place zabaw;
- zielone parkingi;
- zielone dachy, fasady i ściany;
- zielone sale wykładowe;
- nawierzchnie przepuszczalne; podłoża strukturalne;
- chodniki rampowe;

Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych:
- ściany dla jerzyków;
- gniazda dla bocianów;
- domki dla owadów;
- pomniki przyrody;
- zadrzewienia śródpolne, nadwodne, przydrożne (w tym aleje)

Poprawa jakości powietrza:
- redukcja lub ograniczanie zużycia paliw konwencjonalnych;
- rowery miejskie;
- stacje ładowania samochodów elektrycznych;
- instalacje odnawialnych źródeł energii;
- drony oraz mobilne laboratoria do pomiarów jakości powietrza;
- czyszczenie powierzchni nieprzepuszczalnych (ulice, chodniki, parkingi);
- powiązanie systemu komunikacji pieszej i rowerowej z układem ciągów zieleni miejskiej i podmiejskiej;
- czujniki pomiaru jakości oraz tablice informacyjne dotyczące stanu jakości powietrza.

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.:
- wykonanie usług budowlanych,
- zakup materiałów budowlanych,
- zakup sadzonek drzew, krzewów oraz innej roślinności,
- zakup materiałów ogrodniczych,
- wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami,
- zakup materiałów do wykonania systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami,
- zakup i montaż zbiornika magazynującego wodę,
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw,
- zakup wyposażenia wybiegu dla psów/kotów,
- zakup innych uzasadnionych materiałów, towarów oraz wykonanie innych uzasadnionych usług bezpośrednio związanych z realizacją zadania,
- zakup rowerów miejskich/stojaków na rowery,
- zakup i montaż elementów instalacji dotyczących odnawialnych źródeł energii,
- zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych,
- zakup dronów oraz mobilnych laboratoriów do pomiarów jakości powietrza.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu "Niebiesko-zielone granty dla WiM"

Uchwała zarządu nr 29/348/22/IV - regulamin konkursu

Regulamin - zał.1 - Wzór wniosku

Regulamin - zał.2 - Karta weryfikacji formalnej

Regulamin - zał.3 - Karta weryfikacji merytorycznej

Regulamin - zał.4 - Aktualizacja wniosku

Regulamin - zał.5 - Wzór umowy

Regulamin - zał.6 - Sprawozdanie z realizacji zadania


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK