Kontakt

Polityka senioralna Warmii i Mazur

Społeczna Rada Seniorów - akty prawne

Głównym celem działalności Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

AKTY PRAWNE:

Powołanie Rady:
- Uchwała Nr 36/772/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przyjęcie statutu Rady:

Uchwała nr LIII/813/23 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia statutu Warmińsko-Mazurskiej Rady Seniorów

Zmiany:
- Uchwała Nr 50/546/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2021 r.
- Uchwała Nr 49/565/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2022 r.
- Uchwała Nr 1/ZR/2019 Zarządu Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego - PDF
- Uchwała Nr 1/ZR/2019 Zarządu Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego - WORD

Skład Rady:
- Zarządzenie Nr 233/2021 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencja
- Zarządzenie Nr 80/2022 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 233/2021 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencja
- Zarządzenie Nr 14/2023 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 233/2021 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencja


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK