Kontakt

Akademia Pomocy Społecznej

Rekrutacja - Akademia Pomocy Społecznej

Regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki i zasady udziału uczestników w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, oferowane formy wsparcia, obowiązki stron, a także procedury w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie trwania projektu.

DO POBRANIA:

Regulamin rektutacji APS

Aneks do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy APS

Załącznik nr 2 - Oświadczenie NP APS

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa APS

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO APS

Załącznik nr 5 - Zgoda wizurenek APS

Załącznik nr 6 - Wniosek zwrot kosztów dojazdu APS

Załącznik nr 7 - Ankieta informacyjna dalsze potrzeby szkoleniowie

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK