Kontakt

Akademia Pomocy Społecznej

Rekrutacja - Akademia Pomocy Społecznej

akademia pomocy spolecznej belka

Regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki i zasady udziału uczestników w projekcie pn. „Akademia Pomocy Społecznej”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, oferowane formy wsparcia, obowiązki stron, a także procedury w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie trwania projektu.

DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej - PDF

Aneks nr 4 z 28 maja 2021 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej - PDF

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Aneks nr 5 - załącznik nr 1 - formularz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności UP

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności UP - PDF

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa UP

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa UP - PDF

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - PDF

Załącznik nr 5 - Zgoda na publikację wizerunku w mediach

Załącznik nr 5 - Zgoda na publikację wizerunku w mediach - PDF

Załącznik nr 6 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Załącznik nr 6 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu UP na szkolenie - PDF

Załącznik nr 7 - Ankieta informacyjna dotycząca dalszych potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 7 - Ankieta informacyjna dotycząca dalszych potrzeb szkoleniowych - PDF

Aneks nr 6 z dnia 9 września 2022 roku do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

 

 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK