Kontakt

Staże podyplomowe

Szkolenia stażystów

Zestawienie podmiotów realizujących w 2022 roku szkolenia stażystów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z którymi marszałek województwa podpisał umowy na przeprowadzenie szkoleń stażystów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.


Ratownictwo medyczne
Lekarze dentyści
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
10-228 Olsztyn al. Wojska Polskiego 37

Ratownictwo medyczne
Lekarze
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn ul.  Oczapowskiego 2

Transfuzjologia kliniczna
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
10-255 Olsztyn ul. Malborska 2

Profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie chorych na AIDS
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
10-255 Olsztyn ul. Malborska 2

Orzecznictwo, Bioetyka, Prawo medyczne
Okręgowa Izba Lekarska w Olsztynie
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16 C

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
80-204 Gdańsk ul. Śniadeckich 33

Szczegółowych informacji dotyczących trybu kierowania na staż podyplomowy i zasad jego odbywania udzielają Okręgowe Izby Lekarskie:
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

Zasady dotyczące realizacji i finansowania szkoleń stażystów regulują poniższe przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK