Kontakt

Sport

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zasady i formy współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi. 

Zasady opisane są w Programie współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2027 - (DO POBRANIA) oraz Programu współpracy samorządu województwa warmińsko–mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 - (DO POBRANIA)

 
OTWARTY KONKURS OFERT

Corocznie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Wszystkie szczegółowe informacje i zasady opisane są w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone w konkursie podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, a rozstrzygnięcie w postaci uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konkurs ofert na 2023 r. został ogłoszony 21.12.2022 roku:

Do pobrania:
- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
- Załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu

WIĘCEJ INFORMACJI
https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html?page=1

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
- Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 521 69 00
- Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 512 58 75

 

WOJEWÓDZKA RADA SPORTU W OLSZTYNIE

W 2015 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Wojewódzką Radę Sportu w Olsztynie. Rada pełni funkcję opiniodawczą i doradczą organów Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie kultury fizycznej, a do jej zadań należy między innymi opiniowanie strategii rozwoju i projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak również projektów zadań priorytetowych Programu Współpracy samorządu warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwot proponowanych w ramach określonych zadań.

Ponadto jej zadaniem jest współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, inicjatywami na rzecz kultury fizycznej w celu wypracowania form i metod rozwoju środowiska sportowego, jak również dokonywanie bieżącej analizy i oceny działań w zakresie kultury fizycznej oraz doradztwo dotyczące realizacji nowych inicjatyw w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu w województwie warmińsko-mazurskim.

Powołanie Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie służy wypracowaniu najlepszych rozwiązań umacniających pozycję sportu wśród zadań województwa oraz zwiększeniu wśród działaczy sportowych poczucia ich wpływu na rozwój sportu, jednocześnie przyczyniając się do przejrzystości podejmowanych działań. Takie forum sprzyja merytorycznym, twórczym i ciekawym debatom o kierunkach rozwoju sportu w województwie - TUTAJ oraz Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 58/809/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie

Członkowie Wojewódzkiej Rady Sportu (II kadencja):

1)   Maria Bąkowska - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego - przewodnicząca WRS;

2)   Krzysztof Mańkowski – burmistrz Miasta Szczytno;

3)   Andrzej Wiśniewski - zastępca burmistrza miasta Działdowo;

4)   Marcin Galibarczyk – dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

5)   Andrzej Grudziński – wiceprezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;

6)   Jerzy Litwiński – członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;

7)   Jerzy Mróz - członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;

8)   Dariusz Marchlewski – przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie;

9)   Marek Jaczun – sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie;

10)   Waldemar Buszan – członek Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe; zastępca przewodniczącego WRS;

11)   Tomasz Jankowski – sekretarz Organizacji Środowiskowej AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

12)   Michał Pereszczako – sędzia piłkarski i działacz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie;

13)   Wojciech Krztoń – sędzia piłkarski i działacz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie;

14)   Tomasz Szeremeta – dziennikarz TVP Olsztyn;

15)   Zbigniew Lubiejewski – siatkarz, mistrz olimpijski z Montrealu;

16)   Maja Wróbel – kierownik Biura Sportu w Departamencie Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

OFERTY POZAKONKURSOWE


Oferta Warmińsko-Mazurskiego Związku Kajakowego pn.: "Przeprowadzenie specjalistycznych badań wydolnościowych wśród kadry wojewódzkiej kajakarzy"

Informujemy, że dnia 21.11.2023 r. zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozpatrzył ofertę Warmińsko-Mazurskiego Związku Kajakowego pn.: "Przeprowadzenie specjalistycznych badań wydolnościowych wśród kadry wojewódzkiej kajakarzy" z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres:
ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Oferta

Fundacja Szalony Krasnolud – oferta konkursowa

Oferta Fundacji Szalony Krasnolud pn.: „Akcja szkoleniowa: przygotowanie do startu w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach 2024”

Informujemy, że dnia 06.11.2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Fundacji Szalony Krasnolud pn.: „Akcja szkoleniowa: przygotowanie do startu w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach 2024” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres:
ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Oferta


Oferta Towarzystwa Sportowego GWARDIA Olsztyn pn.: „Udział w Mistrzostwach Europy w Sumo – Rennes (Szwajcaria)”

Informujemy, że dnia 31.10.2023 r. zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozpatrzył ofertę Towarzystwa Sportowego GWARDIA Olsztyn pn.: „Udział w Mistrzostwach Europy w Sumo – Rennes (Szwajcaria)” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Oferta

Oferta Klubu Sportowego Rugby Gietrzwałd pn.: „RUGBY BIESAL W MISTRZOSTWACH POLSKI KOBIET I POLSKIEJ LIDZE RUGBY 7 MĘŻCZYZN – JESIEŃ 2023”

Informujemy, że dnia 25.09.2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Klubu Sportowego Rugby Gietrzwałd, pn.: „RUGBY BIESAL W MISTRZOSTWACH POLSKI KOBIET I POLSKIEJ LIDZE RUGBY 7 MĘŻCZYZN – JESIEŃ 2023”  z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres:
ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Oferta

Oferta Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego pn.: „XIV Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka”

Informujemy, że dnia 22.05.2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego pn.: „XIV Elblaski Uliczny Bieg Piekarczyka” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Oferta: Elbląski Szkolny Związek Sportowy

 

KONKURS OFERT - 2024

Samorząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

Ogłoszenie dotyczy zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej:

1) aktywność to zdrowie - realizacja ponadlokalnych programów i projektów popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa (w szczególności dzieci i młodzieży) profilaktykę prozdrowotną i zdrowe nawyki żywienia – 20 000,00 zł;

2) propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych:
     1) Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.
     2) Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w zawodach typu Masters i Weterani – 50 000,00 zł;

3) Wspieranie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko – mazurskiego – 25 000,00 zł.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 31 maja 2024 roku potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane w platformie witkac.pl i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu organizacji pozarządowej, należy dostarczyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Mariańska 3 (pok. 211) w terminie do 6 czerwca 2024 roku.

Zadania konkursowe muszą być zrealizowane w 2024 roku, zakończone nie później niż do 15 grudnia 2024 roku.

DO POBRANIA:
- Uchwała


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK