Kontakt

Sport

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zasady i formy współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi. 

Zasady opisane są w Programie współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 - (TUTAJ) oraz Programu współpracy samorządu województwa warmińsko–mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - (TUTAJ)

 
OTWARTY KONKURS OFERT

Corocznie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Wszystkie szczegółowe informacje i zasady opisane są w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone w konkursie podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, a rozstrzygnięcie w postaci uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
- Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 521 69 00
- Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 512 58 75

 

WOJEWÓDZKA RADA SPORTU W OLSZTYNIE

W 2015 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Wojewódzką Radę Sportu w Olsztynie. Rada pełni funkcję opiniodawczą i doradczą organów Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie kultury fizycznej, a do jej zadań należy między innymi opiniowanie strategii rozwoju i projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak również projektów zadań priorytetowych Programu Współpracy samorządu warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwot proponowanych w ramach określonych zadań.

Ponadto jej zadaniem jest współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, inicjatywami na rzecz kultury fizycznej w celu wypracowania form i metod rozwoju środowiska sportowego, jak również dokonywanie bieżącej analizy i oceny działań w zakresie kultury fizycznej oraz doradztwo dotyczące realizacji nowych inicjatyw w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu w województwie warmińsko-mazurskim.

Powołanie Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie służy wypracowaniu najlepszych rozwiązań umacniających pozycję sportu wśród zadań województwa oraz zwiększeniu wśród działaczy sportowych poczucia ich wpływu na rozwój sportu, jednocześnie przyczyniając się do przejrzystości podejmowanych działań. Takie forum sprzyja merytorycznym, twórczym i ciekawym debatom o kierunkach rozwoju sportu w województwie - TUTAJ 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Sportu (II kadencja):

1)   Jolanta Piotrowska - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego - przewodnicząca WRS;

2)   Krzysztof Mańkowski – burmistrz Miasta Szczytno;

3)   Andrzej Wiśniewski - zastępca burmistrza miasta Działdowo;

4)   Marcin Galibarczyk – dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

5)   Andrzej Grudziński – wiceprezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;

6)   Jerzy Litwiński – członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;

7)   Jerzy Mróz - członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;

8)   Dariusz Marchlewski – przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie;

9)   Marek Jaczun – sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie;

10)   Waldemar Buszan – członek Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe; zastępca przewodniczącego WRS;

11)   Tomasz Jankowski – sekretarz Organizacji Środowiskowej AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

12)   Michał Pereszczako – sędzia piłkarski i działacz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie;

13)   Wojciech Krztoń – sędzia piłkarski i działacz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie;

14)   Tomasz Szeremeta – dziennikarz TVP Olsztyn;

15)   Zbigniew Lubiejewski – siatkarz, mistrz olimpijski z Montrealu;

16)   Kamila Silwanowicz – starszy inspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sekretarz WRS.

 

OFERTY POZAKONKURSOWE

Oferta STOWARZYSZENIE "OSTRÓDZKI KLUB KYOKUSHIN KARATE" pn.: „SANBON SEMINAR 2022 – druga edycja międzynarodowego seminarium szkoleniowego karate kyokushin w Ostródzie”.

Informujemy, że dnia 20.09.2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę STOWARZYSZENIA "OSTRÓDZKI KLUB KYOKUSHIN KARATE" pn.: „SANBON SEMINAR 2022 – druga edycja międzynarodowego seminarium szkoleniowego karate kyokushin w Ostródzie” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 8 000,00 zł
(słownie: ośmiu tysięcy złotych) pod warunkiem dokonania stosownych zmian w budżecie, których procedowanie zaplanowano na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. na dzień 27 września 2022 r.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Oferta

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK