Kontakt

Sport

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zasady i formy współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi. 

Zasady opisane są w Programie współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 - (TUTAJ) oraz Programu współpracy samorządu województwa warmińsko–mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 - (TUTAJ)

ANKIETA DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przystąpił do opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do wskazanego dokumentu.

W ankiecie znajduje się pięć pytań, które związane są ze współpracą z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.

Wypełnione wnioski należy przesłać do 31 lipca 2019 roku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz ankietę 


OTWARTY KONKURS OFERT

Corocznie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na przełomie roku (grudzień/styczeń) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Warto jednak zaglądać również w ciągu roku, gdyż w miarę możliwości i posiadanych środków, ogłaszane są dodatkowe konkursy - ZOBACZ 

Wszystkie szczegółowe informacje i zasady opisane są w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone w konkursie podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, a rozstrzygnięcie w postaci uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
- Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 521 69 00 
- Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 512 58 75

Dokumenty do pobrania:
Wzór aktualizacji oferty
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Dodatkowe informacje do złożonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego

WOJEWÓDZKA RADA SPORTU W OLSZTYNIE

W 2015 r. uchwałą Nr 38/416/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego została powołana Wojewódzka Rada Sportu w Olsztynie. Rada pełni funkcję opiniodawczą i doradczą organów Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie kultury fizycznej, a do jej zadań należy między innymi opiniowanie strategii rozwoju i projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak również projektów zadań priorytetowych Programu Współpracy samorządu warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwot proponowanych w ramach określonych zadań. Ponadto jej zadaniem jest współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, inicjatywami na rzecz kultury fizycznej w celu wypracowania form i metod rozwoju środowiska sportowego, jak również dokonywanie bieżącej analizy i oceny działań w zakresie kultury fizycznej oraz doradztwo dotyczące realizacji nowych inicjatyw w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu w województwie warmińsko-mazurskim.

Powołanie Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie służy wypracowaniu najlepszych rozwiązań umacniających pozycję sportu wśród zadań województwa oraz zwiększeniu wśród działaczy sportowych poczucia ich wpływu na rozwój sportu, jednocześnie przyczyniając się do przejrzystości podejmowanych działań. Takie forum sprzyja merytorycznym, twórczym i ciekawym debatom o kierunkach rozwoju sportu w województwie. TUTAJ 

Skład Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie:
1. Tomasz Szeremeta – dziennikarz TVP Olsztyn – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie;
2. Zbigniew Michalak – prezes MLKS FOTO OLA Ostróda – Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Sportu;
3. Zbigniew Lewicki - prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;
4. Jerzy Litwiński – członek prezydium Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;
5. Jerzy Mróz - członek prezydium Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;
6. Wacław Wasiela – przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie;
7. Tadeusz Milewski – prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie;
8. Marek Jaczun – sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie;
9. Tomasz Jankowski – sekretarz Organizacji Środowiskowej AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
10. Waldemar Buszan –  dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
11. Kamila Silwanowicz – inspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

OFERTY POZAKONKURSOWE 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK