Kontakt

Warto wiedzieć

Prawo i dokumenty

FE POPT poziom pl 1 rgb

Rewitalizacja  stanowi  proces  wyprowadzania  ze  stanu  kryzysowego obszarów zdegradowanych,  prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

- Ustawa o rewitalizacji

- Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

- Ustawa o rewitalizacji. Komentarz, Instytut Metropolitalny

- Wytyczne MR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

- Krajowa Polityka Miejska


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK