Kontakt

Organizacje pozarządowe

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Corocznie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać w wersji papierowej (formularz oferty oraz formularz sprawozdania stanowią załącznik do ogłoszenia konkursu ofert).

Wszystkie szczegółowe informacje i zasady opisane są w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone w konkursie podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, a rozstrzygnięcie konkursu w postaci uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: Departament Zdrowia, Biuro Polityki Zdrowotnej tel. 89 521 69 44.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego:
https://bip.warmia.mazury.pl/1986/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2022-r.-zadan-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-okreslonych-w-narodowym-programie-zdrowia-na-lata-2021-2025-w-ramach-dzialan-w-obszarze-edukacji-zdrowotnej-promocji-zdrowia-i-profilaktyki-chorob.html


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK