Kontakt

Organizacje pozarządowe

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Corocznie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać w wersji papierowej (formularz oferty oraz formularz sprawozdania stanowią załącznik do ogłoszenia konkursu ofert).

Wszystkie szczegółowe informacje i zasady opisane są w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone w konkursie podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, a rozstrzygnięcie konkursu w postaci uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: Departament Zdrowia, Biuro Polityki Zdrowotnej tel. 89 521 69 44.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego”:
https://bip.warmia.mazury.pl/2457/konkurs-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadan-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-okreslonych-w-narodowym-programie-zdrowia-na-lata-2021-2025-w-ramach-dzialan-w-obszarze-edukacji-zdrowotnej-promocji-zdrowia-i-profilaktyki-chorob.html

Do pobrania:
Wzór formularza
Wzór sprawozdania

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie

Oferta pozakonkursowa na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informujemy, że dnia 26.07.2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie i uznał celowość realizacji zadania pn. „Pandemie i zarazy w dziejach Warmii i Mazur” z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 10 000,00. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Zdrowia adres: ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Oferta


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK