Kontakt

Organizacje pozarządowe

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Corocznie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać w wersji papierowej (formularz oferty oraz formularz sprawozdania stanowią załącznik do ogłoszenia konkursu ofert).

Wszystkie szczegółowe informacje i zasady opisane są w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone w konkursie podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, a rozstrzygnięcie konkursu w postaci uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: Departament Zdrowia, Biuro Polityki Zdrowotnej tel. 89 521 69 44.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego.

Konkurs ofert na 2024 r. został ogłoszony 22 stycznia 2024 roku. Oferty konkursowe należy składać w terminie do 12 lutego 2024 roku.

Do pobrania:
- uchwała
- wzór oferty
- wzór sprawozdania

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK