Kontakt

Aktywizacja społeczności wiejskich

Program Odnowy Wsi

Wzorując się na dobrych praktykach innych regionów Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2011 roku wdraża Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem: „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – miejscem, w którym warto żyć…”.

Jest to nawiązanie do wizji rozwoju regionu określonej w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Celem głównym Programu jest wzrost aktywności i integracji społeczności obszarów wiejskich i zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz swojego sołectwa, a także poprawa warunków życia mieszkańców wsi.

Do udziału w inicjatywie zapraszane są sołectwa, których zgłoszenia dokonują odpowiednie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Ważnym zadaniem miejscowości uczestniczącej w tej inicjatywie jest opracowanie lub zaktualizowanie planu odnowy miejscowości – dokumentu strategicznego wyznaczającego kierunki działań i pożądane przedsięwzięcia.

Nabory sołectw do Programu miały miejsce w 2012 i 2014 roku. Uczestniczy w nim 80 sołectw z 48 gmin. Sołectwa zakwalifikowane w 2012 roku przedstawia tabela 1, a sołectwa, których udział w Programie rozpoczął się w 2014 roku zawiera tabela 2.

Sołectwa zakwalifikowane do Programu w 2012 roku
Lp. Nazwa sołectwa Gmina
1. Biedkowo Frombork
2 Blanki Lidzbark Warmiński
3 Bukowiec Górowo Iławeckie
4. Czerwonka Biskupiec
5. Elgnówko Olsztynek
6. Gąski Olecko
7. Giże Świętajno, powiat olecki
8. Grabowo Mrągowo
9. Gudniki Miłakowo
10. Jagarzewo Janowo
11. Jeglia Rybno
12. Jesionowo Dobre Miasto
13. Kandyty Górowo Iławeckie
14. Karszewo Młynary
15. Kochanówka Lidzbark Warmiński
16. Kronowo Barczewo
17. Krutyński Piecek Piecki
18. Kunik Dobre Miasto
19. Kurowo Braniewskie Młynary
20. Lenarty Olecko
21. Lipica Sępopol
22. Otręba Kurzętnik
23. Piasutno Świętajno
24. Piecki Piecki
25. Pilec Reszel
26. Rumian Rybno
27. Ruszajny Barczewo
28. Spychowo Świętajno
29. Stare Jabłonki Ostróda
30. Stolno Miłakowo
31. Turznica Ostróda
32. Unieszewo - Barwiny Gietrzwałd
33. Urowo Zalewo
34. Użranki Mrągowo
35. Węgój Biskupiec
36. Węzina Elbląg
37. Wielowieś Zalewo
38. Wikrowo Gronowo Elbląskie
39. Worpławki Reszel
40. Zalesie Milejewo

Sołectwa zakwalifikowane do Programu w 2014 roku.
Lp. Sołectwo Gmina
1. Aniołowo Pasłęk
2. Babięty Wielkie Susz
3. Bałoszyce Susz
4. Berkowo Wydminy
5. Bogaczewo Morąg
6. Fiszewo Gronowo Elbląskie
7. Guja Węgorzewo
8. Jeruty Świętajno
9. Kadyny Tolkmicko
10. Karkajmy Orneta
11. Krelikiejmy Barciany
12. Lipowiec Szczytno
13. Lipowo Kurkowskie Olsztynek
14. Łaniewo Lidzbark Warmiński
15. Ławice Iława
16. Ługwałd Dywity
17. Mątyki Iława
18. Najdymowo Biskupiec
19. Nowe Monasterzysko Młynary
20. Piduń Jedwabno
21. Pogobie Średnie Pisz
22. Pożary Działdowo
23. Prosity Bisztynek
24. Przykop Purda
25. Pupki Jonkowo
26. Rekownica Jedwabno
27. Romankowo Sępopol
28. Skurpie Płośnica
29. Stare Siedlisko Wilczęta
30. Sząbruk Gietrzwałd
31. Szczupliny Rybno
32. Szkotowo Kozłowo
33. Turowo Duże Pisz
34. Turza Mała Płośnica
35. Ukta Ruciane – Nida
36. Wejsuny Ruciane – Nida
37. Wojciechy Bartoszyce
38. Wójtowo Barczewo
39. Żabi Róg Morąg
40. Żytkiejmy Dubeninki

Dotychczas w ramach Programu zorganizowano następujące wydarzenia:
- konferencję inaugurującą Program, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz mieszkańcy wsi. Podczas konferencji przedstawiony został proces odnowy wsi, jako droga rozwoju obszarów wiejskich w gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, a także wskazanie szans
i możliwości stojących przed sołectwami.
- cykl szkoleń dla osób zaangażowanych w proces odnowy wsi, w tym koordynatorów gminnych, liderów i członków grup odnowy wsi oraz władz gminnych. Celem szkoleń było przygotowanie lokalnych liderów do tworzenia strategii rozwoju wsi, a następnie ich promowania i realizowania.
- szkolenia dla moderatorów Programu w zakresie pozyskiwania środków unijnych, wsi tematycznych, umiejętności animacyjnych, czy tworzenia planów odnowy miejscowości,
- wyjazd studyjny do wsi tematycznych, którego celem był wzrost wiedzy oraz poznanie dobrych praktyk. W programie wizyty były między innymi miejscowości: Aniołowo, Szymbark, Wioska Hobbitów – Sierakowo Sławieńskie oraz gospodarstwo edukacyjne „W labiryncie” i osada Woja Borka,
- wizyta studyjna poświęcona tematyce odnowy wsi w Bretanii (w szczególności
w regionie partnerskim Côtes d’Armor),
- wizyta studyjna do Austrii w zakresie wsi tematycznych „INSPIRACJA – u źródeł procesów odnowy wsi”,
- Wojewódzkie Fora Odnowy Wsi dla osób zarówno zaangażowanych we wdrażanie Programu, jak i zainteresowanych przystąpieniem do inicjatywy. Odbyły się już 3 takie wydarzenia.

Ponadto corocznie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” przeznacza środki z budżetu na realizację małych inwestycji, np. budowę placów zabaw, pomostów, boisk sportowych, zagospodarowanie plaży bądź centów wsi, budowę altan, siłowni zewnętrznych. Jest to cenne wsparcie rozbudzonej aktywności mieszkańców i praktyczne wdrażanie zapisów planów odnowy miejscowości.

Odnowa wsi to wspólne działanie jej mieszańców, zmierzające do poprawy jakości życia, w tym także, tego co na wsi jest niezwykle cenne: krajobrazu, wyglądu i estetyki budynków, obiektów sportowych, lokalnych atrakcji turystycznych i wielu innych elementów. Jest to odrębny nurt rozwoju obszarów wiejskich zakładający, że tożsamość wsi oraz wartości związane z życiem wiejskim mają do odegrania szczególną rolę.

Odnowa wsi to również szeroki wachlarz przedsięwzięć, wynikających z potrzeb mieszkańców np.zagospodarowanie miejsc spotkań wiejskich, remont i odnowa obiektów historycznych, zabytkowych, przestrzeni wiejskich, powstawanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych itp.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK