Kontakt

Zarząd województwa

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego

Zarząd województwa liczy pięć osób, wybieranych przez sejmik i, obok marszałka, składa się z dwóch wicemarszałków oraz dwóch członków zarządu. W pracach zarządu uczestniczy też skarbnik województwa. Na co dzień pracą Urzędu Marszałkowskiego kieruje sekretarz województwa.

 

brzezin gustaw marek pionGustaw Marek Brzezin - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

Urodził się 13.07.1958 r. w Ostródzie. Jest absolwentem Technikum Rolniczego w Dobrocinie i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (szczegółowa uprawa roślin) oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (administracja i zarządzanie).

W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W 1984 r. podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (produkcja roślinna), a następnie pełnił funkcję kierownika szkolenia praktycznego. Po podjęciu pracy zawodowej zainteresował się działalnością polityczną, a w okresie przemian ustrojowych w państwie aktywnie włączył się w pracę na rzecz odradzającego się Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1998–2002 pełnił funkcję radnego powiatowego.

Od listopada 1998 r. do 9 lipca 2012 r. sprawował funkcję wójta gminy Ostróda. Od 1999 r. do lipca 2012 r. był przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, a także prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie. Od 9 lipca 2012 r. był wicemarszałkiem województwa, w Zarządzie Województwa odpowiadał za zarządzanie środkami unijnymi. Po wyborach samorządowych w 2014 r. został radnym wojewódzkim, a 12 grudnia 2014 r. objął funkcję marszałka województwa. Po wyborach samorządowych w 2018 roku również został radnym wojewódzkim, natomast 4 grudnia 2018 roku - ponownie objął stanowisko marszałka. 

Od 16 października 2016 prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL. 9 listopada 2016 r. mianowany przez Radę Unii Europejskiej członkiem Europejskiego Komitetu Regionów.

Kontakt: 

ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 326
tel. (89) 521 91 00
fax (89) 521 91 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZOBACZ KOMPETENCJE - GUSTAW MAREK BRZEZIN 

 

sycz pion2Miron Sycz - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

Był posłem na sejm przez dwie ostatnie kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

W latach 1999-2007 był radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pełniąc w tym czasie funkcję przewodniczącego sejmiku. Przez wiele lat był również przewodniczącym rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W lipcu 2015 roku został powołany na wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Po wyborach samorządowych w 2018 roku został radnym województwa warmińsko-mazurskiego, natomast 4 grudnia 2018 roku - ponownie objął stanowisko wicemarszałka.

Kontakt: 
Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 20
fax (89) 521 91 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ZOBACZ KOMPETENCJE - MIRON SYCZ

 

  

kuchcinskiMarcin Kuchciński - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

Urodził się w 1976 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Ochrona Środowiska i Rybactwa Śródlądowego.
Posiada 12 letnie doświadczenie menadżerskie. Wcześniej dyrektor ds. realizacji inwestycji w Metromex SA. Od 2012 roku związany z Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA jako dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestorów.

Od 2007 roku Radny Rady Miasta Olsztyna gdzie Przewodniczył Komisji Sportu i Rekreacji, a także był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta.

W lipcu 2015 roku został powołany na członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Po wyborach samorządowych w 2018 roku został radnym województwa warmińsko-mazurskiego, natomast 4 grudnia 2018 roku - objął stanowisko wicemarszałka.

Kontakt:
Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 10
fax (89) 521 91 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZOBACZ KOMPETENCJE - MARCIN KUCHCIŃSKI

 

jaskulska sylwia pionSylwia Jaskulska - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kierunku rolnictwo w zakresie agrotechnologii i zarządzania produkcją. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Wydział Prawa i Administracji w zakresie kontroli, nadzoru i audytu w administracji publicznej oraz Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego w zakresie przygotowania pedagogicznego) oraz Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego (w zakresie geografii).

Legitymuje się 12-letnim stażem pracy. W Urzędzie Gminy Dźwierzuty wykonywała obowiązki z zakresu ochrony środowiska, dróg gminnych, gruntów komunalnych oraz pozyskiwania środków unijnych. Pracowała ponadto jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Dźwierzutach. W latach 2005-2007 była m.in. kierownikiem w Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, następnie zajmowała się sprawami związanymi z gospodarką gruntami komunalnymi oraz programami unijnymi w Urzędzie Miejskim w Biskupcu.

W latach 2007-2010 pełniła funkcję dyrektora Biura Poselskiego Adama Krzyśkowa, posła na Sejm RP. W latach 2010-2014 radna Rady Powiatu w Szczytnie, członek Zarządu Powiatu i od grudnia 2010 - wicestarosta. Ponadto pełniła funkcję przewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia, kierowała pracami Komisji ds. Naboru na stanowiska kierownicze oraz urzędnicze w Starostwie Powiatowym oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. 

Po wyborach samorządowych w 2014 r. została radną województwa, a w grudniu 2014 r. objęła funkcję członka zarządu. Po wyborach samorządowych w 2018 roku również została radną województwa, natomast 4 grudnia 2018 roku - ponownie objęła stanowisko członka zarządu. 

Kontakt:
Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. 521 91 25
fax 521 91 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZOBACZ KOMPETENCJE - SYLWIA JASKULSKA

 

Jolanta Piotrowska2018Jolanta Piotrowska - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

Jest absolwentką kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła również studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1990–2002 prowadziła działalność gospodarczą, będąc współwłaścicielem Wydawnictwa Mazurskiego. Była założycielką i redaktorem naczelnym "Gazety Giżyckiej", jednej z pierwszych gazet lokalnych.

W 2002 r. została wybrana na stanowisko burmistrza Giżycka i sprawowała urząd do 2014 r. Laureatka plebiscytu Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2005 roku. Była prezesem Ogólnopolskiego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast działającym przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. W 2015 została prezesem Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. 

Po wyborach samorządowych w 2018 roku  została radną województwa, natomast 4 grudnia 2018 roku objęła stanowisko członka zarządu. 

Kontakt:
Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. (89) 521 91 15
fax (89) 521 91 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZOBACZ KOMPETENCJE - JOLANTA PIOTROWSKA

Do pobrania: 

Zarządzenie nr 128/2022 marszałka województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 1 września 2022 roku

Załącznik do zarządzenia


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK