Kontakt

Zarząd województwa

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego

Zarząd województwa liczy pięć osób, wybieranych przez sejmik i, obok marszałka, składa się z dwóch wicemarszałków oraz dwóch członków zarządu. W pracach zarządu uczestniczy też skarbnik województwa. Na co dzień pracą Urzędu Marszałkowskiego kieruje sekretarz województwa.

 

kuchcinski

Marcin Kuchciński - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Ukończył studia na kierunku ochrona środowiska i rybactwa śródlądowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. 

Długoletni pracownik sektora prywatnego. Był dyrektorem Departamentu Pozyskiwania Inwestorów w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zasiadał także w Radzie Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Doświadczony samorządowiec naszego regionu. Swoją służbę publiczną rozpoczął jako radny miasta Olsztyn latach 2006-2015.

2 listopada 2015 został wybrany do zarządu województwa warmińsko-mazurskiego V kadencji. W 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku warmińsko-mazurskiego VI kadencji. 

4 grudnia 2018 wybrany wicemarszałkiem województwa, odpowiedzialnym m.in. za sprawy infrastruktury, geodezji, ochrony zdrowia, zamówień publicznych, administracji i obsługi urzędu oraz dróg wojewódzkich. Odpowiedzialny również za rozwój strategicznej inwestycji województwa czyli Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury. 

Od 7 listopada 2023 roku - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Prywatnie mąż Eweliny, ojciec dwóch córek: Oli i Niny. Miłośnik sportu, biegania i zdrowego trybu życia. Zapalony żeglarz i wędkarz.

Były siatkarz klubu AZS Olsztyn.

Kontakt: 

ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 326
tel. (89) 521 91 00
fax (89) 521 91 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

sycz pion2Miron Sycz - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

Był posłem na sejm przez dwie ostatnie kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

W latach 1999-2007 był radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pełniąc w tym czasie funkcję przewodniczącego sejmiku. Przez wiele lat był również przewodniczącym rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W lipcu 2015 roku został powołany na wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Po wyborach samorządowych w 2018 roku został radnym województwa warmińsko-mazurskiego. 4 grudnia 2018 roku, a następnie 7 listopada 2023 roku - ponownie objął stanowisko wicemarszałka.

Kontakt: 
Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 20
fax (89) 521 91 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

sylwia jaskulska23Sylwia Jaskulska - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kierunku rolnictwo w zakresie agrotechnologii i zarządzania produkcją.

Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Wydział Prawa i Administracji w zakresie kontroli, nadzoru i audytu w administracji publicznej oraz Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego w zakresie przygotowania pedagogicznego) oraz Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego (w zakresie geografii).

Legitymuje się ponad 20-letnim stażem pracy. W Urzędzie Gminy Dźwierzuty wykonywała obowiązki z zakresu ochrony środowiska, dróg gminnych, gruntów komunalnych oraz pozyskiwania środków unijnych. Pracowała ponadto jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Dźwierzutach. W latach 2005-2007 była m.in. kierownikiem w Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, następnie zajmowała się sprawami związanymi z gospodarką gruntami komunalnymi oraz programami unijnymi w Urzędzie Miejskim w Biskupcu.

W latach 2007-2010 pełniła funkcję dyrektora Biura Poselskiego Adama Krzyśkowa, posła na Sejm RP. W latach 2010-2014 radna Rady Powiatu w Szczytnie, członek Zarządu Powiatu i od grudnia 2010 – wicestarosta, nadzorujący m.in. Szpital Powiatowy w Szczytnie. Ponadto pełniła funkcję przewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia, kierowała pracami Komisji ds. Naboru na stanowiska kierownicze oraz urzędnicze w Starostwie Powiatowym oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

Po wyborach samorządowych w 2014 r. została radną województwa, a w grudniu 2014 r. objęła funkcję członka zarządu. Po wyborach samorządowych w 2018 roku również została radną województwa, natomiast 4 grudnia 2018 roku - ponownie objęła stanowisko członka zarządu. Od 7 listopada 2023 roku - wicemarszałek województwa.

Od 2023 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych na Warmii i Mazurach, jest też druhną Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie.

Kontakt:
Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. 521 91 25
fax 521 91 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

maria bakowska23Maria Anna Bąkowska - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

Urodziła się w 1975 roku w Olsztynie. Jest pedagogiem społecznym z wykształcenia. Ma również ukończone studia podyplomowe z zarządzania.

Jej związki z samorządem województwa sięgają 2000 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego - najpierw jako inspektor, by skończyć w 2007 roku jako zastępczyni dyrektora Gabinetu Marszałka.

Następnie przez osiem lat zdobywała doświadczenie w administracji rządowej. W latach 2007-2015 pracowała jako dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W 2015 roku powróciła do pracy w samorządzie terytorialnym, tym razem w strukturach powiatowych. Od ośmiu lat z powodzeniem pełni funkcję sekretarza powiatu olsztyńskiego.

Od 7 listopada 2023 roku - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Maria Anna Bąkowska została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowe i Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Warmińsko-Mazurskie Forum Kobiet uhonorowało ją również statuetką "Kobiety z Charakterem".

Kontakt:
Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. (89) 521 91 15
fax (89) 521 91 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

bogdan bartnickiBogdan Bartnicki - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę w byłej Stacji Hodowli Roślin w Szyldaku (m.in. jako dyrektor-zarządca przedsiębiorstwa). Następnie pracował w Biurze Terenowym KOWR, dawnej ANR w Grabinie - obsługującej powiaty ostródzki i iławski. Pełnił również obowiązki wójta - komisarza gminy Ostróda.

Od ponad 10 lat związany jest zawodowo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

Z kolei na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Obszarów Wiejskich i Rolnictwa odpowiadał za środki unijne w ramach PROW. W ostatnim czasie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji.

Od 7 listopada 2023 roku - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Z samorządem związany od najmłodszych lat pełniąc funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego w szkole średniej, następnie przewodniczącego rady gminy Ostróda. W pierwszych wyborach do powiatu zdobył mandat radnego powiatu ostródzkiego.

Kontakt:
Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 10
fax (89) 521 91 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 3/2024 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań Wicemarszałków i Członków Zarządu wraz z wykazem Departamentów przez nich nadzorowanych oraz określenia sprawowania przez nich nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi - wersja WORD

Zarządzenie nr 3/2024 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań Wicemarszałków i Członków Zarządu wraz z wykazem Departamentów przez nich nadzorowanych oraz określenia sprawowania przez nich nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi - wersja PDF

- Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2024 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku - wersja WORD

- Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2024 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku - wersja PDF

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK