Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Polityka prorodzinna na Warmii i Mazurach

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje zadania dotyczące wspierania rodziny w prawidłowym rozwoju oraz współdziała w zapewnieniu właściwej pomocy, w tym instytucjonalnej, w sytuacjach kryzysowych.

Realizacja polityki prorodzinnej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, obejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji rodzin w województwie oraz zapewnienia pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Celem głównym polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach jest rodzina w województwie warmińsko-mazurskim silniejsza ekonomicznie, społecznie, kulturowo oraz wydolniejsza w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Warmińsko-Mazurski Program Polityki Prorodzinnej na lata 2022-2026

Polityka prorodzinna w województwie warmińsko-mazurskim

Polityka prorodzinna w Polsce

RAPORT Z MONITORINGU WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POLITYKI PRORODZINNEJ NA LATA 2017-2021: 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK