Kontakt

Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej

Podstawy prawne i wymagane dokumenty

Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 883) „Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na pięć lat” oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r., w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 103).

Wymagane dokumenty:
- umowa na podstawie, której użytkowany jest obwód rybacki (umowa użytkowania obwodu rybackiego wraz z aneksami),
- aktualny operat rybacki wraz z opinią,
- księgi gospodarcze,
- zestawienia roczne,
- protokoły połowu ryb i raków,
- protokoły zarybień (wraz z dowodami zakupu),
- zezwolenia wydane na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rybactwie śródlądowym (jeśli takie były wydane),
- inne udokumentowane działania związane z rodzajem i zakresem zabiegów ochronnych wykonywanych przez uprawnionego do rybactwa w celu ochrony zasobów raków i ryb lub poprawy warunków ich bytowania w wodach obwodu rybackiego.

Tryb odwoławczy:
Uprawniony do rybactwa w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią protokołu, może złożyć na piśmie umotywowane zastrzeżenia - zgodnie z §7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r., w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 103)

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Biuro ds. Rybactwa
ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn
pokoje nr 033 i 034, tel. (89) 5219262, 89 5219263

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK