Kontakt

PO RYBY 2014-2020

Lokalne Grupy Rybackie

LGD MAZURSKIE MORZE - www.lgd.mazurskiemorze.pl  
LGR WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE - www.mazurylgr.pl  
LGR ZALEW WIŚLANY - www.lgrzalewwislany.pl 

Wybór lokalnych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS):
W dniu 9.10.2015 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), który odbył się w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2015 r. Do konkursu przystąpiło 12 Lokalnych Grup Działania, z których po jego rozstrzygnięciu trzy Stowarzyszenia będą realizować swoje strategie z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wśród nich LGD Mazurskie Morze i LGR Wielkie Jeziora Mazurskie jako grupy dwufunduszowe skorzystają z funduszy EFRROW oraz EFMR, natomiast LGR Zalew Wiślany jako grupa monofunduszowa z EFMR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS)


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK