Kontakt

Zakup taboru kolejowego

Ważne projekty - zakup taboru kolejowego

Organizatorem zbiorowego transportu publicznego w zakresie przewozów wojewódzkich oraz międzywojewódzkich na terenie regionu Warmii i Mazur jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

EFSI

W celu podniesienia dostępności komunikacyjnej województwa zakupiony został zmodernizowany elektryczny zespół trakcyjny na bazie konstrukcji EN 57.

18 października 2018 r. w Olsztynie nastąpił oficjalny odbiór ww. pojazdu, który zakupiony został w ramach projektu pn.: Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57. Projekt został zrealizowany w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Całkowita wartość projektu wynosi 11 992 500, 00 zł., w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR:
8 287 500,00 zł., wartość dofinansowania ze środków budżetu województwa: 3 705 000,00 zł.

Pojazd po przekazaniu go Operatorowi tj. Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kursuje po zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa: Olsztyn-Działdowo, Olsztyn-Iława-Jabłonowo Pomorskie, Olsztyn-Elbląg, Olsztyn-Działdowo-Iława.

Parametry techniczne pojazdu:

- Kabiny WC - 2 szt. (jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych)
- Liczba miejsc siedzących - 160 szt. + 10 uchylnych
- Liczba miejsc stojących - 214 szt.
- Miejsce dla osób na wózku inwalidzkim - 2 szt.
- System informacji pasażerskiej oraz Wifi
- Prędkość max. 120 km/h

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK