Kontakt

System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2006 roku posiada certyfikowany  System Zarządzania Jakością (SZJ). System ten, oparty na wymaganiach określonych w międzynarodowej normie  ISO 9001, jest narzędziem  wspomagającym zarządzanie organizacją.  

Ideą wdrożonego w Urzędzie SZJ  jest stałe doskonalenie świadczonych usług oraz metod i sposobów postępowania w trakcie realizowanych zadań własnych i zleconych.  Posiadanie certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001 stawia Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w gronie nowoczesnych organizacji, stosujących wysokie standardy zarządzania.

Utrzymanie certyfikowanego SZJ jest działaniem ciągłym, stale nadzorowanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. W  trakcie auditu recertyfikacyjnego, jaki przeprowadzony został w Urzędzie w styczniu 2024 roku, auditorzy  Polskiej  Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja zgromadzili  dowody potwierdzające  zgodność sposobu postępowania Najwyższego Kierownictwa oraz pracowników Urzędu  z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10, co stanowiło podstawę do  przyznania certyfikatu na kolejne trzy lata, tj. do 17 stycznia 2027 roku.

Uroczystego wręczenia certyfikatu, na ręce Marcina Kuchcińskiego - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dokonał Artur Szwoch - Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja, jednostki certyfikującej systemy zarządzania.

POBIERZ:
- Polityka Jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - wydanie VI - wersja WORD
- CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK