Kontakt

Programy i projekty

Projekt zmian warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczął prace związane ze sporządzeniem projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego ustalone zostały Rozporządzeniem nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz.U. woj. pomorskiego z 26.11.2014, poz. 4137, Dz.U. woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 3510, Dz.U. woj. warmińsko-mazurskiego z dnia 25 Listopada 2014 r. poz. 3882, Dz.U. woj. mazowieckiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 10661) na podstawie art. 120 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz 469, z późn. zm.).

Zmiana warunków korzystania z wód spowodowana jest uwagami Ministra Środowiska zgłoszonymi na etapie kontroli aktów prawa miejscowego”.

POBIERZ OBWIESZCZENIE 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK