Kontakt

Programy i projekty

Pieniądze dla gmin na turystykę

 

170 tys. zł trafi do zwycięzców konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 roku, który organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

O dotacje mogły się ubiegać gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej i przestrzeni publicznej.

Wsparcie finansowe otrzymają zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową lub modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej na Warmii i Mazurach. Można do nich zaliczyć m.in. zagospodarowanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych.

Do tegorocznego konkursu złożono 23 wnioski. Dofinansowanych zostało 9 projektów na łączną kwotę 170 tys. zł., a ich całkowita wartość to ponad 385 tys. zł.
Wsparcie trafi do gmin: Kurzętnik, Dobre Miasto, Nowe Miasto Lubawskie, Rozogi, Ostróda, Srokowo, Stawiguda, Budry, Węgorzewo.

LISTA DOFINANSOWYCH ZADAŃ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego już po raz piąty zaprasza gminy Warmii, Mazur i Powiśla do udziału w konkursie „Łączy nas turystyka”.

Ideą inicjatywy jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznej.

Na finansowe wsparcie mogą liczyć zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Do nich można zaliczyć m.in. zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie.

Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel łącznie 170 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 25 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż kwota wnioskowanej pomocy finansowej na zadanie w formie dotacji.

Termin składania wniosków mija 31 marca 2023 roku.

W ostatnich pięciu latach samorząd województwa objął wsparciem finansowym 47 projektów zrealizowanych przez gminy na łączną kwotę blisko 666 tys. zł. Dzięki tej inicjatywie w całym województwie powstała użyteczna infrastruktura turystyczna. Mogą z niej korzystać nie tylko mieszkańcy, ale również turyści odwiedzający nasz region.

W ubiegłym roku wsparcie trafiło do gmin: Kurzętnik, Pieniężno, Sępopol, Dobre Miasto, Ostróda, Olsztynek, Miłomłyn, Szczytno, Węgorzewo, Olsztyn, Prostki, Orzysz.

Decyzję w formie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań podejmuje sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu Łączy nas turystyka w 2023 r.pdf
Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór wniosku.docx
Załącznik nr 2 do regulaminu - karta weryfikacji formalnej.docx
Załącznik nr 3 do regulaminu - karta weryfikacji merytorycznej dopuszczającej.docx
Załącznik nr 4 do regulaminu - karta weryfikacji merytorycznej punktowej.docx
Załącznik nr 5 do regulaminu - aktualizacja wniosku.docx
Załącznik nr 6 do regulaminu - wzór umowy.docx
Załącznik nr 7 do regulaminu - wzór sprawozdania.docx
Oświadczenie VAT.DOCX

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

220 TYS. ZŁ PRZEZNACZYŁ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU TURYSTYKI W RAMACH KONKURSU „ŁĄCZY NAS TURYSTYKA” W 2022 ROKU.

O dofinansowanie mogły się ubiegać gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych.

Finansowe wsparcie otrzymają zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Do nich można zaliczyć m.in. zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych.

Do tegorocznego konkursu złożono 18 wniosków. Dofinansowanych zostało 15 projektów w kwocie 220 tys. zł., których łączna wartość została określona na ponad 676 tys. zł.

Wsparcie trafi do gmin: Kurzętnik, Pieniężno, Sępopol, Dobre Miasto, Gietrzwałd, Ostróda, Gmina Olsztynek, Miłomłyn, Stawiguda, Szczytno, Węgorzewo, Olsztyn, Gołdap, Prostki oraz Orzysz.

DO POBRANIA:
Wyniki konkursu Łączy Nas Turystyka - 2022

..........................................................................................................................................................................................................................

Konkurs „Łączy nas turystyka”, organizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, skierowany jest do wszystkich gmin Warmii, Mazur i Powiśla.

Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych.

- Jest to już czwarta edycja tego konkursu - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Do tej pory dofinansowaliśmy 35 projektów i z naszego budżetu przeznaczyliśmy na te wszystkie zadania kwotę blisko 500 tys. zł. Dzięki tej inicjatywie w całym województwie powstała użyteczna infrastruktura turystyczna. Mogą z niej korzystać nie tylko mieszkańcy, ale również turyści odwiedzający nasz piękny region. Bo przecież Warmia, Mazury i Powiśle to bardzo ceniona marka turystyczna, kojarzona głównie ze względu na jeziora i czyste środowisko. Naszym obowiązkiem jest dążenie do podnoszenia atrakcyjności turystycznej, ale również pozostawienie przyszłym pokoleniom korzyści płynących z tego bogactwa.

Na finansowe wsparcie mogą liczyć zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Do nich można zaliczyć m.in. zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie.

Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel łącznie 170 tys. zł., natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż  50 proc. całkowitego kosztu zadania.

Nabór wniosków do tegorocznej edycji potrwa do 31 marca.

W ubiegłym roku wsparcie trafiło do gmin: Iława, Węgorzewo, Orzysz, Zalewo, Nowe Miasto Lubawskie, Srokowo, Rozogi, Górowo Iławeckie, Kurzętnik, Braniewo, Frombork.

Decyzję w formie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań podejmuje sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.


DO POBRANIA:

Uchwała zarządu - ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu - Łączy nas turystyka w 2022

Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór wniosku

Załącznik nr 2 do regulaminu - karta weryfikacji formalnej

Załącznik nr 3 do regulaminu - karta weryfikacji merytorycznej dopuszczającej

Załącznik nr 4 do regulaminu - karta weryfikacji merytorycznej punktowej

Załącznik nr 5 do regulaminu - aktualizacja wniosku

Załącznik nr 6 do regulaminu - wzór umowy

Załącznik nr 7 do regulaminu - wzór sprawozdania

Oświadczenie VAT

...............................................................................................................................................................................................................................

Ponad 225 tys. zł przeznaczył samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie działań z zakresu turystyki w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 roku.

O dofinansowanie mogły się ubiegać gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych.

Finansowe wsparcie otrzymają zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Do nich można zaliczyć m.in. zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie.

Do tegorocznego konkursu złożono 32 wnioski. Dofinansowanych zostało 15 projektów na łączną kwotę 225 tys. zł.

Wsparcie trafi do gmin: Giżycko, Frombork, Węgorzewo, Nowe Miasto Lubawskie, Srokowo, Kurzętnik, Gietrzwałd, Zalewo, Pisz, Górowo Iławeckie, Rozogi, Orzysz, Braniewo, Iława oraz Mrągowo.

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK