Kontakt

Program rozwoju żywności 2016-2020

Produkcja żywności wysokiej jakości

„Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął „Program rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020”.

Program przedstawia kierunki działań i pomysły samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na rozwój jednej z inteligentnych specjalizacji regionu – produkcji żywności wysokiej jakości.

Specjalizacja opiera się na przemyśle rolno-spożywczym, dynamicznym rozwoju rolnictwa lokalnego oraz tradycyjnym przetwórstwie żywności, opartym o regionalne surowce i krótkie łańcuchy sprzedaży. Odpowiada ona na potrzeby konsumentów związane z promowaniem zdrowego stylu życia. Program skierowany jest do mieszkańców województwa, samorządów lokalnych, instytucji naukowo-badawczych, szkół, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i rolniczych, przedsiębiorców, rolników, inspekcji działających w tym sektorze.

Niektóre z działań to przedsięwzięcia dotyczące edukacji konsumentów oraz pracowników segmentu HoReCa w zakresie żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości, rozpoznawalności żywności ekologicznej oraz zdrowego stylu życia, promocja takiej żywności poprzez np. udział w targach. Przewiduje się organizację regionalnych i lokalnych festiwali, festynów, kiermaszów żywnościowych i kulinarnych oraz wsparcie i pomoc w rozwoju przedsiębiorstw rzemieślniczych branży gastronomicznej.

Prowadzone będą również szkolenia o zróżnicowanym charakterze nt. zdrowego odżywiania, badania naukowe, w tym testy konsumenckie w zakresie zdrowego stylu życia. Planuje się także utworzenie „Miasteczka Smaku”, mającego na celu promocję żywności regionalnej, tradycyjnej i naturalnej w oparciu o lokalne rolnictwo, poprzez m. in. prowadzenie szkoleń, warsztatów kulinarnych, projektowanie narzędzi i gier edukacyjnych, tworzenie przewodników kulinarnych, organizację konferencji, warsztatów, spotkań.

Podstawę programu stanowi strategia rozwoju województwa, a finansowany będzie m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i innych funduszy dostępnych w tym zakresie.

Program rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020”


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK