Kontakt

Współpraca międzynarodowa regionu

Priorytety współpracy zagranicznej

Współpraca międzynarodowa województwa warmińsko-mazurskiego prowadzona jest w oparciu o zasady zawarte w Rozdziale 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa.

Sejmik województwa uchwala priorytety współpracy zagranicznej, które określają główne cele, kierunki geograficzne współpracy oraz zamiary przystąpienia do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRIORYTETY WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2019

INFORMACJA O REALIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ROKU:


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK