Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

 

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W Olsztynie odbyła się uroczysta Inauguracja XXVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: „Dobro rodziny czy nadgodziny”.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli Komitetu Honorowego: Roberta Turleja (członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego), Mateusza Szauera (I wicewojewody warmińsko-mazurskiego) oraz ks. abpa dr Józefa Górzyńskiego (metropolity warmińskiego).

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Janusz Prucnal, który nawiązał do ćwierćwiecza istnienia Rady i obchodzonego przeznią w tym roku jubileuszu.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Świat pomiędzy życiem rodzinnym a pracą zawodową: w poszukiwaniu równowagi.” wygłosiła dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM  dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Zaprezentowała akademickie spojrzenie na sytuację współczesnych rodzin, podkreślając kluczowe znaczenie jakości czasu spędzanego z najbliższymi, która ma większe znaczenie niż jego ilość.

Przedstawiono również założenia i organizację ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Tematykę „Szkoły…” przybliżyła Elżbieta Smolińska, która jest koordynatorem wojewódzkim programu, a także trenerem i psychologiem. Dowodem na skuteczność programu było świadectwo Państwa Diany i Ernesta Bogdzio z Gołdapi, którzy dzięki udziałowi w ”Szkole dla Rodziców i Wychowawców” stali się bardziej świadomymi rodzicami, rozumiejącymi potrzeby i problemy swoich dzieci, potrafiącymi sprostać trudom rodzicielstwa. Do realizacji „Szkoły…..” zachęcała także Dorota Siwicka, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, która wraz z pracownikami centrum podzieliła się własnymi doświadczeniami, wynikającymi z wdrożenia programu.

Uroczystość zakończył panel dyskusyjny, w którym w szczególny sposób o szansach, wyzwaniach i potrzebach współczesnej polityki prorodzinnej opowiedziały: Lidia Czerniewicz (zastępczyni burmistrza Węgorzewa) oraz Joanna Karpińska-Koźlik (wójt gminy Lubomino). Dyskusję podsumowała Monika Kocimska-Warczak (zastępczyni dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie), która przedstawiła działania na rzecz rodzin podejmowane
i wspierane przez samorząd województwa.

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób. Wśród nich znalazło się wielu gości, do których należała Bożenna Ulewicz (radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego), Jolanta Skrzypczyńska (warmińsko-mazurska kurator oświaty) oraz Robert Szewczyk (prezydent Olsztyna).

W uroczystości uczestniczyli także starostowie, burmistrzowie i wójtowie z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nie zabrakło również lokalnych koordynatorów Dni Rodziny.

Tegoroczne Dni Rodziny potrwają do 15 czerwca 2024 roku. Zakończy je konferencja wojewódzka, która odbędzie się w Morągu.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny - 2024

- Kalendarz 2024 - Dni Rodziny - Ełk.pdf
- Kalendarz planowanych inicjatyw_2024.xlsx
- plakat - Ełckie Dni Rodziny 2024.jpg

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV Konkurs Literacki „Małżeństwo – Dobra rodzina”

IV Konkurs Literacki „Małżeństwo – Dobra rodzina”, którego tematem jest: "Sytuacja małżeństw i rodzin w Powstaniu Warszawskim a współczesne możliwości oraz zadania małżeństw i rodzin". Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Fundacji Dobra Rodzina; pod  linkiem:  http://rodzina.archwarmia.pl/fundacja-dobra-rodzina/

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W Olsztynie odbyło się spotkanie z lokalnymi koordynatorami Dni Rodziny.

W seminarium uczestniczyło 50 przedstawicieli jednostek samorządowych, do których należały urzędy miast i gmin, ośrodki pomocy spolecznej, domy kultury, szkoły i biblioteki publiczne.

Tegoroczne seminarium zostało zorganizowane w formie warsztatowej, która sprzyjała dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem pod okiem prowadzących spotkanie specjalistek. Jedną z nich była Anna Kuzyk z Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, która moderowała warsztat na temat organizowania i pobudzania aktywności społeczności lokalnej. Natomiast Ewa Piekarczyk z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie poprowadziła zajęcia poświęcone pozyskiwaniu środków na finansowanie przedsięwzięć integrujących i aktywizujących społeczności lokalne.

Seminarium otworzyły przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Monika Kocimska-Warczak, zastępczyni dyrektorki ROPS oraz Karina Laskowska kierownik Biura Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Nawiązując do tegorocznego hasła, które brzmi: „Dobro rodziny czy nadgodziny” zaprezentowały one założenia XXVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Ponadto przedstawiły kalendarz wojewódzkich obchodów Dni Rodziny oraz omówiły ich przebieg.

Na spotkaniu koordynatorzy zostali zaopatrzeni w informatory, zawierające m.in. informacje na temat konkursów wojewódzkich, organizowanych w ramach Dni Rodziny. Rozdano również plakaty promujące XXVI Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny.

Warsztatowa forma wydarzenia spełniła swoją rolę, umożliwiając uczestnikom czynny udział w spotkaniu. Koordynatorzy chętnie dzielili się dobrymi praktykami i pomysłami na organizację Dni Rodziny. Moderatoki spotkania umiejętnie angażowały uczestników w pracę warsztatową, zachęcając do dyskusji i twórczego myślenia. Było to bardzo konstruktywne
i inspirujące doświadczenie, które z pewnością zaowocuje ciekawymi obchodami tegorocznych Dni Rodziny. Relacje z tych wydarzeń będzie można zobaczyć
w październikowym wydaniu Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny odbędą się w terminie od 16 maja do 15 czerwca 2024 roku. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach będą na bieżąco publikowane.

Do pobrania:
- Plakat Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

- Regulamin XX Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

- Regulamin XX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej

- Metryczki - Konkurs Literacki

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dobro rodziny czy nadgodziny

Uczestnicy  podsumowania Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w drodze głosowania wybrali hasło przewodnie XXVI edycji tego przedsięwzięcia.

Każdego roku Dni Rodziny obchodzone są pod innym hasłem, które staje się mottem przewodnim lokalnych wydarzeń, składających się na te przedsięwzięcie.

W 2024 roku szczególną uwagę zwrócimy na odwieczny problem: „mieć czy być”. Dlatego hasłem przewodnim będzie motto: „Dobro rodziny czy nadgodziny”.

Rozważaniom poddamy kwestię zdobywania dóbr materialnych kosztem rodziny.  

Spróbujemy również przekonać Państwa, że wspólne spędzanie czasu wcale nie musi być kosztowne by było wartościowe.

Dni Rodziny jest to idea, w którą włączyć się mogą różnorodne podmioty z całego województwa.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W auli im. Anny Wasilewskiej w Olsztynie (18 października 2023 roku) odbyła się uroczystość podsumowania XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, w trakcie której świętowano jubileusz tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek samorządowych z całego województwa, a także laureaci konkursów wojewódzkich wraz z opiekunami.

Wydarzenie rozpoczął występ artystyczny laureatek Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Europejskiej, które w tegorocznej edycji konkursu zostały wyróżnione nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Trio z Liceum nr 1 w Ostródzie w składzie: Amelia Krysiak, Amelia Krajewska i Julia Kamińska wykonało piosenkę z repertuaru Edyty Gepert pt. „Kocham Cię życie”. Po pełnym emocji  występie nadszedł czas na oficjalne rozpoczęcie konferencji i przywitanie wszystkich uczestników przez ustępującego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, senatora elekta Gustawa Marka Brzezina.

Bardzo oczekiwanym punktem programu była relacja filmowa z wojewódzkich obchodów XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, którą przygotowała Telewizja Kopernik. Zawierała ona zdjęcia z wydarzeń, które towarzyszyły inauguracji i zakończeniu jubileuszowych Dni Rodziny. W filmie zobaczyliśmy m.in. koncert Majki Jeżowskiej w Ostródzie, piknik rodzinny na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego, a także koncert Arki Noego w Olsztynie oraz festyn rodzinny w Olsztyńskim Parku Centralnym zorganizowany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Po filmie na scenie pojawił się ponownie marszałek Gustaw Marek Brzezin, który wręczył Ewie Kaliszuk (zastępczyni prezydenta Olsztyna, Zbigniewowi Michalakowi (burmistrzowi miasta Ostróda oraz Andrzejowi Wiczkowskiemu (staroście ostródzkiemu) okolicznościowe, grawerowane dyplomy za współorganizację uroczystej inauguracji i zakończenia XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny .

Następnie Monika Kocimska-Warczak zastępczyni dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawiła interesującą prezentację podsumowującą 25 lat Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Uwiecznione w niej były archiwalne zdjęcia i hasła, które każdego roku towarzyszyły obchodom tego wydarzenia. Trudno nie dostrzec, jak bardzo na przestrzeni lat rozwinęła się ta wspaniała inicjatywa na rzecz rodzin. Było to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu koordynatorów Dni Rodziny, do których skierowano ze sceny szczególne podziękowania.

W drugiej części konferencji podsumowano przebieg konkursów wojewódzkich, do których należał XIX Konkurs Literacki oraz XIX Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej. O nagrodzenie utalentowanych laureatów dbały koordynatorki konkursów: Wanda Kuca oraz Teresa Antczak. Informacje w tym zakresie wraz
z pracami laureatów można znaleźć w specjalnym wydaniu Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który jest dostępny również w wersji elektronicznej (TUTAJ)

Tradycyjnie podczas Podsumowania Dni Rodziny nagradzani są także laureaci lokalnych edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Nie inaczej było w tym roku. Na scenie w auli im. Anny Wasilewskiej zaprezentowano młodzież, dla której empatia, altruizm, pomoc drugiemu człowiekowi stanowi pasję i cel sam w sobie. Możliwość poznania tych wspaniałych młodych ludzi zawdzięczamy Jolancie Dakowskiej – warmińsko-mazurskiemu liderowi młodzieżowego wolontariatu, która przy udziale Katarzyny Koplińskiej dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie wręczyła im nagrody rzeczowe wraz z gratulacjami. Więcej o konkursie i jego laureatach można dowiedzieć się ze strony Fundacji „Świat na Tak”, która jest organizatorem konkursu adres strony: http://swiatnatak.pl/

Przebieg wydarzenia swoimi występami uświetniły również inne laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Europejskiej. Były to: Wiktoria Przęczek, która brawurowo wykonała piosenkę francuskiej artystki Barbary Pravi oraz Iga Kaczyńska, która zachwyciła wszystkich swoim wykonaniem piosenki popularnej obecnie polskiej wokalistki Sanah.

Konferencja była również okazją do głosowania na hasło przyszłorocznych - XXVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Wszyscy uczestnicy otrzymali karty do głosowania, na których zaznaczali hasło, które najbardziej im się podoba. Wyniki tego plebiscytu, a tym samym nowe hasło, poznamy już pod koniec października.

GALERIA ZDJĘĆ

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uroczystość z okazji zakończenia XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbyła się 18 czerwca 2023 roku w Olsztynie.

W godzinach okołopołudniowych przy słonecznej pogodzie w Olsztyńskim Parku Centralnym rozpoczął się Festyn Rodzinny, za którego organizację odpowiadał Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

I choć pogoda tego dnia była bardzo niepewna a nad Parkiem z każdą godziną unosiły się coraz ciemniejsze chmury, to frekwencja dopisała. Nawet padający deszcz nie odstraszył uczestników festynu, którzy chętnie korzystali z przygotowanych atrakcji.

Na parkowej scenie zaprezentowali się młodzi artyści z Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, zobaczyliśmy m.in. występy muzyczne, teatralne i taneczne. Poza sceną można było skorzystać ze stoisk warsztatowych np. nauczyć się zaplatania wianków z kwiatów, strzelania z łuku i wykonywania prac plastycznych.

Po zakończeniu Festynu w Amfiteatrze im. Czesława Niemena odbył się koncert finałowy, który poprzedziły występy uczniów I i II st. Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Słowa podziękowania za przygotowanie zakończenia XXV Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny skierowali ze sceny współorganizatorzy przedsięwzięcia.

Samorząd województwa reprezentowała Katarzyna Koplińska, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która wspólnie z Piotrem Grzymowiczem prezydentem Olsztyna życzyła gościom dobrej zabawy. Zapewnił ją znakomity występ Zespołu Arka Noego.

W rytm muzyki kołysali się rodzice a pod sceną tańczyły zachwycone dzieci. Zgromadzonej widowni trudno było rozstać się z Arką, dlatego nie obyło się bez bisu.

Widok radosnych, pełnych pozytywnej energii dzieci oraz czuwających nad nimi, zaangażowanych rodziców, cieszących się wspólnie spędzonym czasem jest największą nagrodą dla organizatorów wydarzenia. Taki sposób realizacji polityki prorodzinnej potwierdza, że „Razem tworzymy Rodzinę”.

Dzięki współpracy samorządów, instytucji i rodzin hasło jubileuszowych Dni Rodziny zostało wprowadzone w życie w całym województwie warmińsko-mazurskim, przynosząc wiele wartościowych wydarzeń.

Zostaną one zrelacjonowane w trakcie podsumowania XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbędzie się 18 października 2023 roku w Olsztynie.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wielki festyn rodzinny odbędzie się 18 czerwca 2023 roku w Olsztynie (w godz. 11-17.30).

W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin, w szczególności dzieci, na które czekają m.in. zjeżdżalnie, pokazy sztuk walki, stoiska warsztatowe, gry i zabawy plenerowe.

W Olsztyńskim Parku Centralnym swoje talenty zaprezentują artyści Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, natomiast w Amfiteatrze im. Czesława Niemena wystąpią uczniowie I i II st. Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

Obchody tegorocznych Dni Rodziny zakończy koncert finałowy w wykonaniu znanego i lubianego zespołu Arka Noego, który po wielu latach ponownie zagra w Olsztynie.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Zapraszamy rodziny z całego regionu do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

Wydarzenie współorganizują: samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Olsztyn.

DO POBRANIA:
- Szczegółowy program
- Plakat wydarzenia

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W Ostródzie odbyła się inauguracja XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Razem Tworzymy Rodzinę”.

Obchody jubileuszowych Dni Rodziny rozpoczęły się na Zamku Krzyżackim w Ostródzie, gdzie odbyła się uroczysta konferencja, której uczestnikami byli przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, a także reprezentanci lokalnych instytucji i organizacji publicznych.

Oficjalnego otwarcia XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny dokonał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Przybyłych gości powitał również Zbigniew Michalak burmistrz Ostródy oraz Urszula Jędrychowska – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Rodzina fundamentem życia wspólnoty lokalnej - 6 obszarów funkcjonowania rodziny w działaniach samorządu.” Wygłosił Michał Kot dyrektor Instytutu Pokolenia. Konferencję zakończył akcent artystyczny w wykonaniu Zamkowego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Joanny Jaskółowskiej.

Po konferencji wszyscy goście zostali zaproszeni na koncert Majki Jeżowskiej, który odbył się w miejscowym amfiteatrze. Wstęp na wydarzenie był otwarty dla wszystkich mieszkańców całego województwa. Artystka zaśpiewała swoje największe przeboje. Na trybunach słychać było śpiew kilku pokoleń fanów twórczości Majki, którzy świetnie bawili się przy jej ponadczasowych przebojach.

Równolegle na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego odbywał się festyn rodzinny. Zjawiły się na nim całe rodziny, które chętnie korzystały z przygotowanych dla nich atrakcji- wspólnego gotowania z poczęstunkiem, animacji na świeżym powietrzu, konkursów, trampolin, dmuchańców itp. Okolica amfiteatru mieniła się kolorowymi balonami z logo Dni Rodziny, wszędzie było słychać dziecięcy, radosny śmiech. Jedną z atrakcji zapewnionych przez organizatorów był również rejs statkiem po Jeziorze Drwęckim, który szczególnie dzieciom dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Było to wielobarwne, radosne wydarzenie, które stanowiło piękną odsłonę realizacji polityki prorodzinnej. W tym dniu nie zawiodła nawet pogoda, która sprzyjała korzystaniu z atrakcji plenerowych.

Kolejnym wojewódzkim wydarzeniem w ramach XXV Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny będzie ich zakończenie, które odbędzie się 18 czerwca 2023 roku w Olsztynie.

Współorganizatorami wydarzenia byli: samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, miasto Ostróda oraz powiat ostródzki.

GALERIA ZDJĘĆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do 18 czerwca 2023 roku będziemy obchodzić Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem: "Razem tworzymy rodzinę", w trakcie których jednostki miejskie, szkoły, przedszkola, żłobki, parafie oraz stowarzyszenia przygotowały szereg wydarzeń, promować będą wartości prorodzinne oraz podkreślać istotę rodziny w życiu każdego człowieka.

Do pobrania:
- Harmonogram Dni Rodziny - Ełk
- Kalendarz planowych inicjatyw

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uroczysta inauguracja XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbędzie się 27 maja 2023 roku w Ostródzie.

W trakcie Dni Rodziny odbywa się wiele imprez o charakterze rodzinnym. Głównym celem tych inicjatyw jest budowanie spójnej polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach.

Tegoroczna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbywa się pod hasłem przewodnim: „Razem tworzymy rodzinę”.

Festyn Rodzinny odbędzie się 27 maja w Ostródzie na Bulwarze Europejskim oraz w miejscowym amfiteatrze. W programie m.in. wspólne gotowanie z poczęstunkiem, gry i zabawy, występ grupy wokalnej „OUR TIME” oraz koncert MAJKI JEŻOWSKIEJ wraz z zespołem.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje WSTĘP WOLNY.

Organizatorami przedsięwzięcia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, miasto Ostróda oraz starostwo powiatowe w Ostródzie.

Do pobrania:
- Plakat zapraszający na uroczystości

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W ramach Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z działającą przy Marszałku Województwa Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 1999 roku organizuje Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. W 2023 roku XXV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przebiegać będą pod hasłem przewodnim "Razem tworzymy Rodzinę".

Spotkanie z koordynatorami Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (31 marca 2023 roku) odbyło się spotkanie z koordynatorami XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie oraz Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wzięło w nim udział 54 koordynatorów z całego województwa. Celem spotkania była prezentacja następujących zagadnień:
-  omówienie wojewódzkich obchodów XXV Dni Rodziny;
- przedstawienie sposobów finansowania lokalnych przedsięwzięć, mających na celu organizowanie i pobudzanie aktywności społeczności lokalnej;
- zaprezentowanie konkursów wojewódzkich towarzyszących omawianym wydarzeniom.

Spotkanie otworzyła Monika Kocimska-Warczak, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która przedstawiła program tegorocznych obchodów Dni Rodziny. W swoim wystąpieniu podkreśliła uroczysty charakter organizowanych przedsięwzięć, który wynika z przypadającego w tym roku jubileuszu XXV-lecia Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Głównymi wydarzeniami w ramach Dni Rodziny, przygotowywanymi na szczeblu wojewódzkim będą:
•    Inauguracja Dni Rodziny - 27 maja w Ostródzie,
•    Zakończenie Dni Rodziny -  18 czerwca w Olsztynie,
•    Podsumowanie Dni Rodziny - 18 października w Olsztynie.

Inspiracją do organizacji lokalnych obchodów Dni Rodziny była prelekcja Anny Kuzyk - organizatorki społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, która udzieliła zgromadzonym praktycznego instruktażu na temat sposobów aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego. Omówiła również możliwości pozyskiwania środków na finansowanie lokalnych przedsięwzięć, co spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem koordynatorów.

Istotna część spotkania, dotyczyła prezentacji konkursów wojewódzkich, poświęconych tematyce rodzinnej, które są promowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Ks. prof. Ryszard Sztychmiller, reprezentujący Fundację „Dobra Rodzina” przedstawił III Wojewódzki Konkurs Literacki „Małżeństwo – Dobra rodzina” pod hasłem „Najważniejsze dla historii Polski i rodzin wydarzenia w 1943 roku”. Zaznaczył, że treścią konkursu są opisy wydarzeń z 1943 roku i związane z nimi refleksje o szacunku (lub jego braku) dla wartości rodzinnych, patriotycznych i religijnych w czasie wojny. Konkurs jest przeznaczony dla osób dorosłych z województwa warmińsko-mazurskiego – informacje o konkursie znajdują się na stronie http://rodzina.archwarmia.pl/

Z kolei Wanda Kuca koordynatorka XIX Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, którego hasłem przewodnim jest „Mój wymarzony dzień z rodziną”, poprosiła o przesyłanie prac ściśle nawiązujących do tematyki konkursu. Nadmieniła również, że preferowane jest nadsyłanie prac drogą pocztową w formie papierowej, gdyż ułatwia to ich analizę komisji konkursowej.

Do pobrania:
- Regulamin konkursu
- Metryczka - konkurs literacki

Grażyna Przasnyska szeroko omówiła Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie, organizowaną już po raz siódmy. Na początku podsumowała dotychczasowe edycje olimpiady. Wskazała, że konkurs ten cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Przedstawiła także zasady uczestnictwa w rywalizacji, z którymi można się zapoznać poprzez stronę internetową dedykowaną Olimpiadzie: http://www.uwm.edu.pl/owor/

Ze względu na nieobecność Jolanty Dakowskiej warmińsko-mazurskiego lidera młodzieżowego wolontariatu - Monika Kocimska-Warczak omówiła Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Konkurs odbywa się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, a jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Konkurs przebiega w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim.

Do pobrania:
- Kalendarz XXIX Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków

Na zakończenie Teresa Antczak, koordynatorka XIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej, przedstawiła barwną prezentację, zawierającą refleksje na temat szczęśliwej rodziny. Zachęciła do propagowania konkursu, przebiegającego pod hasłem „Razem Tworzymy Rodzinę” w lokalnych społecznościach.

Do pobrania:
- XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość pobrania plakatów promujących XXV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które są dostępne również
w wersji elektronicznej (POBIERZ PLAKAT)

Dodatkowe informacje dla koordynatorów Dni Rodziny zawiera broszura informacyjna, w której dostępne są m.in. dane kontaktowe koordynatorów konkursów wojewódzkich (POBIERZ BROSZURĘ)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hasło Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w 2023 roku

Uczestnicy podsumowania XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny wybrali hasło przewodnie przyszłorocznej edycji tego przedsięwzięcia.

Każdego roku Dni Rodziny obchodzone są pod innym hasłem, które staje się mottem przewodnim lokalnych wydarzeń, składających się na to przedsięwzięcie.

W 2023 roku szczególną uwagę skierujemy w stronę wspólnej odpowiedzialności za rodzinę, która spoczywa na wszystkich jej członkach. Każdy z nich wnosi swój wkład w funkcjonowanie i rozwój rodziny. Szczęśliwa rodzina jest zatem efektem wspólnej pracy na rzecz jej dobra i trwałości.

W szerszym kontekście hasło przyszłorocznych Dni Rodziny może być rozumiane jako płaszczyzna wspólnego działania instytucji, organizacji i jednostek zapewniających rodzinie wsparcie, stabilność i poczucie bezpieczeństwa.

Jest to idea, która będzie przyświecała organizacji przyszłorocznych Dni Rodziny, w którą włączyć się mogą różnorodne podmioty z całego województwa.

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK