Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W ramach Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z działającą przy Marszałku Województwa Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 1999 roku organizuje Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.

Co roku, odpowiadając na potrzebę wzmacniania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu, przedsięwzięcie koncentruje się wokół innego aspektu życia rodzinnego i społecznego.

2022 ROK:

Uczestnicy podsumowania XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny wybrali hasło przewodnie przyszłorocznej edycji tego przedsięwzięcia.

Każdego roku Dni Rodziny obchodzone są pod innym hasłem, które staje się mottem przewodnim lokalnych wydarzeń, składających się na to przedsięwzięcie.

W 2023 roku szczególną uwagę skierujemy w stronę wspólnej odpowiedzialności za rodzinę, która spoczywa na wszystkich jej członkach. Każdy z nich wnosi swój wkład w funkcjonowanie i rozwój rodziny. Szczęśliwa rodzina jest zatem efektem wspólnej pracy na rzecz jej dobra i trwałości.

W szerszym kontekście hasło przyszłorocznych Dni Rodziny może być rozumiane jako płaszczyzna wspólnego działania instytucji, organizacji i jednostek zapewniających rodzinie wsparcie, stabilność i poczucie bezpieczeństwa.

Jest to idea, która będzie przyświecała organizacji przyszłorocznych Dni Rodziny, w którą włączyć się mogą różnorodne podmioty z całego województwa.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tegoroczna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbywa się pod hasłem przewodnim: „RODZINA Z WARTOŚCIAMI TO SILNA RODZINA”.

W trakcie Dni Rodziny zaplanowano wiele imprez o charakterze rodzinnym. Głównym celem tych inicjatyw jest budowanie spójnej polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach.

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny to również możliwość uczestnictwa w dwóch konkursach: plastycznym i grafiki komputerowej oraz literackim.  

DO POBRANIA:
- Regulamin XVIII wojewódzkiego konkursu plastycznego i grafiki komputerowej „RODZINA Z WARTOŚCIAMI TO SILNA RODZINA”
- Regulamin wojewódzkiego konkursu literackiego „RODZINA Z WARTOŚCIAMI TO SILNA RODZINA”

 

2021 ROK:

Na 11 czerca 2021 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaplanował XXIII edycję Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Ze względu na epidemię koronawirusa zostały ostatecznie odwołane.


Szanowni Państwo,
Właśnie dzisiaj obchodzilibyśmy uroczyste zakończenie XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z panującej nadal epidemii koronawirusa, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz gości odwiedzających nasz region, z przykrością informuję, że planowana na 11 czerwca uroczystość nie odbędzie się.

Wspólnie z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego zachęcamy do alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowych. Zapraszamy też do udziału w październikowym podsumowaniu, które, miejmy nadzieję, odbędzie się już w formie tradycyjnej.

Gustaw Marek Brzezin
marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo

Koordynatorzy, Organizatorzy, Uczestnicy XXIII Warmińsko-Mazurskich

Dni Rodziny, a także Wszyscy dla których trwałe, kochające się małżeństwo i zbudowana na nim rodzina stanowią niezaprzeczalną wartość, w ogromnym stopniu decydującą o szczęściu pojedynczych osób oraz o jakości życia społecznego.

Hasło „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”, które przyświecało zarówno ubiegłorocznej, jak tegorocznej edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, adresowane było zarówno do młodych, stojących dopiero przed wyborem drogi życiowej, jak do osób z krótszym lub dłuższym stażem małżeńskim. Ale też do całych rodzin, dla których mogło stanowić okazję do głębszego przeanalizowania własnych relacji małżeńskich i rodzinnych oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków, co można zrobić, by te relacje miłości i odpowiedzialności na nowo ożywić i wzmocnić, a może po prostu poprawić.

Niestety, trwająca wciąż pandemia pokrzyżowała nam wszystkim plany i nie mogliśmy w pełni – jak to było w ciągu ponad dwudziestu poprzednich lat – wykorzystać danej nam okazji do zorganizowania i przeżycia zarówno ubiegłorocznej, jak tegorocznej edycji Dni Rodziny. Owszem, szereg środowisk i osób włączyło się w te Dni, na ile to było możliwe – czy to bezpośrednio, czy w formach alternatywnych, z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Tym bardziej należą się im nasze gratulacje i podziękowania. Niektóre relacje z podjętych na terenie województwa przedsięwzięć zaczęły już do nas spływać. Otrzymaliśmy także porcję prac konkursowych. Liczymy na to, że do końca czerwca zarówno relacji, jak konkursowych prac wpłynie do nas znacznie więcej. Serdecznie zachęcamy. Zarówno formularz relacji, jak regulaminy naszych konkursów znajdują się na stronie internetowej ROPS.

Z uroczystą inauguracją, która miała miejsce w formie ON-LINE w dniu 14 maja, można się zapoznać w Internecie pod adresem: https://www.facebook.com/events/2523176454643033

Szereg materiałów, które mogą służyć każdemu, kto nadal chciałby włączyć się w zgłębianie hasła „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”, znajduje się zarówno w wydanym numerze 44 „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (jest do bezpłatnego odebrania w ROPS), jak też na stronie internetowej https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/dzialania-na-rzecz-rodziny/warminsko-mazurskie-dni-rodziny,

Przygotowane uprzednio kalendarium Dni Rodziny na ten rok przewidywało ich oficjalne zakończenie w dniu 11 czerwca. Trwające wciąż obostrzenia związane z pandemią spowodowały, że nie udało się tego zakończenia zorganizować – wzorem lat ubiegłych – przez któreś ze środowisk lokalnych. Podjęta została więc decyzja, że zakończenie to będzie miało wymiar jedynie symboliczny. Bardzo liczymy jednak na to, że uroczyste podsumowanie tegorocznych Dni będzie mogło się odbyć – zgodnie z planem – w formie tradycyjnej 22 października (połączone z rozdaniem nagród w konkursach wojewódzkich), zaś 26 listopada wybierzemy nowe hasło na przyszłoroczne, XXIV Dni Rodziny, lub zdecydujemy się na dalsze zgłębianie lub rozszerzenie tegorocznego. Tak wiele zależy od tego, czy pozwoli nam na to sytuacja związana z pandemią.

Tymczasem czeka nas swego rodzaju zadanie domowe: zadajmy sobie trud dalszej refleksji nad hasłem: „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”. Naprawdę jest o czym myśleć, jest też zapewne coś do poprawienia w naszych małżeńskich czy rodzinnych relacjach, zwłaszcza że okres pandemii na pewno w sposób zaskakujący bardzo na nasze codzienne życie wpłynął. Miejmy nadzieję, że wbrew tym trudnościom, w jakich się ostatnio znaleźliśmy, nasze małżeństwa i rodziny potrafią się jednak wzmocnić. Tak wiele zależy od każdej i każdego z nas.

Tego życzę w imieniu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego i swoim własnym.

Andrzej Taborski
przewodniczący Rady ds. Rodzin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

...............................................................................................................................................................................................................................

W trakcie Dni Rodziny odbywa się wiele imprez o charakterze rodzinnym. Głównym celem tych inicjatyw jest budowanie spójnej polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach:
- Kalendarz - Ełckie Dni Rodziny w 2021 roku
- Kalendarz planowanych inicjatyw
...............................................................................................................................................................................................................................

"MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA" to hasło XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które zaplanowane zostały na 2021 rok. Ich oficjalna inauguracja nastąpi 14 maja podczas konferencji online.

Co roku przedsięwzięcie koncentruje się wokół innego aspektu życia społecznego, które wzmacnia rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

W trakcie Dni Rodziny odbywa się wiele imprez o charakterze rodzinnym. Głównym celem tych inicjatyw jest budowanie spójnej polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach.

W ubiegłym roku ze względu na pandemię wydarzenia odbywały się za pośrednictwem internetu i miały na celu promowanie dobrej relacji małżeńskiej i komunikacji w rodzinie. Tegoroczne wydarzenia przebiegają pod hasłem „MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA”. Zakończenie zaplanowano na 11 czerwca, natomiast podsumowanie odbędzie się 22 października.

- Jest to inicjatywa, która powstała z potrzeby głębszego uświadomienia sobie i innym, jak ważną wspólnotą dla każdego człowieka jest rodzina - przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Dobrze funkcjonująca daje miłość, oparcie, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, stwarza warunki niezbędne do zaspokojenia wszelkich potrzeb, zarówno psychicznych, jak i tych związanych z życiem w społeczeństwie. Miniony rok, rok pandemii koronawirusa w szczególny sposób uwypuklił jak niezmiernie ważna jest dbałość o prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz podejmowanie szeroko zakrojonych działań mających na celu wspieranie ich w prawidłowym rozwoju.

Piątkowa inauguracja XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny rozpocznie się o godz. 10.00 w trybie online na kanale FB (TUTAJ)  

Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Agenda konferencji:
- 10.00 - otwarcie konferencji i przywitanie gości,
- 10.10 - wystąpienia członków Komitetu Honorowego XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:
Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
Artur Chojecki - wojewoda warmińsko-mazurski,  
ks. abp dr Józef Górzyński - metropolita warmiński,  
- 10.30 - Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w 2021 roku: Katarzyna Koplińska - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
- 10.40 - wystąpienie Andrzeja Taborskiego - przewodniczącego Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  
- 10.50 - wykład inauguracyjny: ks. dr Wojsław Czupryński, Wydział Teologii UWM „Na drodze ku szczęśliwej rodzinie”,
- 11.20 - dobre praktyki Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- 11:40 - zakończenie konferencji.

Bliższych informacji udziela: Anna Daukszys, tel. 89 52 19 508; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
- PLAKAT XXIII WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY
- Formularz - informacje na temat planowanych wydarzeń
- Formularz relacji z XXIII W-M Dni Rodziny

.............................................................................................................................................................................................................................

Zgłoszenia do pierwszej edycji wojewódzkiego konkursu literackiego „Małżeństwo - Dobra rodzina” przyjmowane są do 15 października 2021 roku.

Jednym z głównych elementów wdrażanej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021” są  Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które odbywają się w całym regionie od 1999 roku.

Co roku inicjatywa koncentruje się wokół innego aspektu życia społecznego, które wzmacniania rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu.
Po konsultacjach postanowiono, by tegoroczna XXIII edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny ponownie odbyły się pod hasłem przewodnim „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”.

Jednym z elementów obchodów W-MDR jest wojewódzki konkurs literacki  „Małżeństwo – Dobra rodzina”. Adresowany jest do młodzieży (od 15. roku życia), studentów, małżonków, rodziców z województwa warmińsko-mazurskiego.

Autorzy prac muszą spełniać trzy warunki, które opisane będą w zgłaszanej pracy:
- w ich rodzinach praktykowana jest (przynajmniej czasami) wspólna modlitwa rodzinna,
- oceniają swoje rodziny jako dobre lub szczęśliwe, albo zaproponują sposoby postępowania, aby ich rodzina taka była,
- ich rodziny realizują działania ewangelizacyjne lub inne społecznie pożyteczne.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w październiku 2021 roku w Olsztynie.

Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „Dobra Rodzina” we współpracy z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego (działającą przy marszałku województwa).

Do pobrania:
- REGULAMIN KONKURSU

...............................................................................................................................................................................................................................
Gala Finałowa - III Edycji  Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda

30 marca 2021 roku odbyła się Gala Finałowa III Edycji  Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” gminy Ostróda w trybie online.
      
Na uroczystości zorganizowanej przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie pojawili się zaproszeni goście: Grzegorz Kastrau (zastępca wójta gminy Ostróda), Anna Daukszys (reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Jolanta Dakowska (Warmińsko-Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu), Izabella  Malańkowska (inspektor Referatu Oświaty Urzędu Gminy Ostróda), dyrektorzy placówek oświatowych gminy Ostróda oraz opiekunowie szkolnych Klubów Ośmiu wraz z uczniami.

Uroczystość uświetnił telegram z gratulacjami dla wolontariuszy od Joanny Fabisiak, posła na Sejm RP, prezesa Fundacji Świat na TAK. W tym dniu jednak najważniejsi byli wolontariusze, którzy swoje wielkie serca wkładają w pomoc innym.

W tym roku do Samorządowego  Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”  gminy Ostróda nominowani zostali:
- Paulina Stankiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie,
- Natalia Kempa ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku,
- Dominika Liszewska z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie,
- Grupa wolontariuszy w składzie: Dominika Obrębska, Julia Freigin, Julia Szulc, Paweł Wiśniewski, Zuzanna Kaczor ze Szkoły Podstawowej w Szyldaku,
- Grupa wolontariuszy w składzie: Dominika Borawska, Julia Szczecińska, Hanna Korpusik, Michał Siemianowski, Marta Kuzioła ze Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Brzydowie,
- Grupa wolontariuszy w składzie: Natalia Gajewska, Dominik Bojerle, Ola Wanowicz, Mateusz Bobkowski, Zuzanna Machula ze Szkoły Podstawowej w Zwierzewie,
- Grupa wolontariuszy w składzie: Julia Pankowska, Igor Paździorko, Julia Marszelewska, Szymon Kosek, Julia Gros z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Pietrzwałdzie.

W skład kapituły – jury tegorocznej edycji konkursu weszli:
•    Grzegorz Kastrau – zastępca wójta Gminy Ostróda,
•    Ewa Malinowska – kierownik Referatu Oświaty Gminy Ostróda,
•    Izabela Malańkowska – inspektor Referatu Oświaty Gminy Ostróda,
•    Katarzyna Wrzesińska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Pietrzwałdzie,
•    Katarzyna Ślusarz – dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie.

Wynik konkursu ogłosił przewodniczący jury - zastępca wójta gminy Ostróda - Grzegorz Kastrau.

Laureatką III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” gminy Ostróda została Dominika Liszewska z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika  w Samborowie.  Dominika reprezentować będzie gminę Ostróda podczas XXVII  Ogólnopolskiej Edycji Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

................................................................................................................................................................................................................................

Poznaliśmy harmonogram oraz główne hasło „Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny”, które w przyszłym roku będą organizowane przez samorząd województwa.

Jednym z głównych elementów wdrażanej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021” są  Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które odbywają się w całym regionie od 1999 roku.

Co roku inicjatywa koncentruje się wokół innego aspektu życia społecznego, które wzmacniania rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu.
W trakcie Dni Rodziny odbywa się wiele imprez o charakterze rodzinnym. Głównym celem tych inicjatyw jest budowanie spójnej polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach. W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców wszelkie inicjatywy odbywały się z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Po konsultacjach z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego postanowiono, by przyszłoroczne XXIII edycja Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny ponownie odbyły się pod hasłem przewodnim „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”.

Do pobrania:
- ZGŁOSZENIE KOORDYNATORA

Szczegółowy harmonogram na 2021 rok:
- 23 kwietnia 2021 r. - seminarium dla lokalnych koordynatorów XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- 14 maja 2021 r. – inauguracja XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- 11 czerwca 2021 r. – zakończenie XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- 22 października 2021 r. - podsumowanie XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- 26 listopada 2021 r. – wybór hasła XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W ostatnich dniach poznaliśmy również regulaminy poszczególnych wojewódzkich konkursów:

XVII Wojewódzki Konkurs Literacki „Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina” - skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV, do młodzieży szkół średnich), a także do studentów, osób dorosłych i starszych (w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców). Prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach: wspomnienia i świadectwa, listy, wiersze oraz inne. Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami) należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku

Do pobrania:
- REGULAMIN KONKURSU

XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej „Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina” – jego ideą jest ukazanie drogi życiowej każdego człowieka od młodości poprzez rodzącą się miłość do tak głębokiej i silnej, która staje się podstawą więzi małżeńskiej zmieniającej się w rodzinę. Skierowany jest do dzieci oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. O-III, IV-VIII, szkół z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkół podstawowych (kl. 0-III, oraz IV-VIII), szkół średnich, studentów i dorosłych. Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem), format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2021 roku

Do pobrania:
- REGULAMIN KONKURSU

„Ośmiu Wspaniałych” – ideą konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”. W inicjatywie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież. Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe. Konkurs przeprowadzany jest na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim.

Do pobrania:
- REGULAMIN KONKURSU
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- KALENDARZ
- KARTA UCZESTNICTWA
- PLAKAT

2020 ROK:

Apel marszałka województwa

Właśnie dzisiaj obchodzilibyśmy uroczyste podsumowanie XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Niestety w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 tegoroczne Dni Rodziny były inne niż wszystkie i zapewne każdemu zostaną w pamięci na długo.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa wspólnie z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego zachęciliśmy Państwa do alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Tegoroczne Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przebiegały pod hasłem „Młodość – miłość-małżeństwo-rodzina” a tematem przewodnim była „Rodzina w czasie pandemii”.

Nie chcąc zostawiać w tym trudnym czasie rodzin beż żadnego wsparcia zachęciliśmy do podejmowania inicjatyw w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbywały się za pośrednictwem internetu i miały na celu promowanie dobrej relacji małżeńskiej i komunikacji w rodzinie.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego   systematycznie zamieszczane artykuły przygotowane przez specjalistów dotyczące refleksji nad rodziną w tym szczególnym okresie okazały się szansą na szerszą rozmowę na temat globalnych zagrożeń, sposobów postępowania w takich przypadkach, ale również pomagania innym i odpowiedzialności społecznej. To ważna lekcja, którą odrobiliśmy i nadal musimy nad nią pracować.
 
Zachęcam Państwa do dalszego rozwijania podjętych inicjatyw,  wzmożonej aktywności w swoim środowisku lokalnym, szerszego włączania rodzin w dyskusję publiczną. Przy wspólnym działaniu jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz prywatnych podmiotów możemy stworzyć w naszym regionie jeszcze lepsze warunki wpierające rodziny.

Gustaw Marek Brzezin,
marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego

................................................................................................................................................................................................................................

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny zakończone

Tegoroczne XXII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny odbywały się pod hasłem „MŁODOŚĆ – MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZINA”.

Ich oficjalna inauguracja miała nastąpić 15 maja w Olsztynie, natomiast uroczyste zakończenie zaplanowano na 18 czerwca w Srokowie.  

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa mocno ograniczyła jednak możliwości organizacyjne tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Inicjatywy podejmowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbywały się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Miały na celu promowanie dobrych relacji i komunikacji w rodzinie.

ZOBACZ PODSUMOWANIE ZAKOŃCZENIA WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY (materiały przygotowane przez przedstawicieli gminy Srokowo):

.............................................................................................................................................................................................................................

"Związek Dużych Rodzin"

"Związek Dużych Rodzin" jest nawiązaniem do idei związków zawodowych, reprezentujących określoną grupę społeczną. Od 2007 r. aktywnie i skutecznie wpływają na kształt polskiej polityki rodzinnej.

Związek Dużych Rodzin

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Program „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”

31 maja 2016 roku Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Program pn. „Warmia i Mazury Dla Dużej Rodziny". Program zakłada pomoc rodzinom wielodzietnym poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług, produktów i artykułów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Program „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Możliwości wsparcia rodzin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przewiduje możliwość wsparcia rodzin. W ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne realizowane jest działanie 11.2, które ukierunkowane jest na ułatwienie osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej.

Możliwości wsparcia rodzin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Życie religijne rodzin w okresie pandemii

Okres pandemii przyniósł każdej z rodzin zupełnie nowe problemy i ograniczenia. Niektóre z nich dotyczą także życia religijnego i obowiązków z nim związanych. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny to także okazja, by w gronie rodzinnym przemyśleć te właśnie kwestie. Poniższy tekst traktuje właśnie o tym. I choć sytuacja epidemiczna z dnia na dzień się zmienia i zmieniają się różne obostrzenia z tym związane, jednak sama treść tego artykułu jest jak najbardziej aktualna i może wyjaśnić różne wątpliwości.

Życie religijne rodzin w okresie pandemii - dr Justyna Krzywkowska (członek Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wydział Prawa i Administracji UW-M)

...................................................................................................................................................................................................................................................

Rodzina - system pomocy

Niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia czy pochodzenia żyjemy we wspólnocie społecznej - w swoistym systemie.  Chcąc niwelować poczucie samotności i zagubienia odczuwamy potrzebę założenia rodziny.

Wśród różnych wymogów zachowania, przewidywalności i stabilizacji  człowiek czuje się samotny. Z tą samotnością bardzo silnie związane jest poczucie ograniczenia. Mówi się, że współczesny człowiek żyje i działa w skomplikowanym systemie, a przez to żyje tylko fragmentarycznie, w pędzie, nękany ambicjami i konfliktami.

Rodzina - system pomocy - Tomasz Igielski, kierownik Biura ds. Uzależnień ROPS

..............................................................................................................................................................................................................................

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w pigułce

Rodzina, choć zmienia się jej rozumienie i funkcje, niezmiennie stanowi ważne środowisko wychowawcze i socjalizacyjne dlatego tak ważna jest pomoc rodzinie, która służy przekazywaniu wartości, norm oraz wzorów zachowań.

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w pigułce - Natalia Waleszczyńska, Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS

...............................................................................................................................................................................................................................

Centrum Wspierania Rodziny w Pasymiu

Współczesne rodziny zmagają się z różnymi trudnościami. Uzależnienia, przemoc, konflikty rodzinne, problemy opiekuńczo-wychowawcze, choroby, bierność zawodowa i inne problemy powodują, że część rodzin nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez specjalistycznego wsparcia. Tak powstała idea Centrum Wspierania Rodziny w Pasymiu.

Centrum Wspierania Rodziny w Pasymiu

................................................................................................................................................................................................................................

Najlepsze lekarstwo – Miłość

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której powinniśmy czuć się bezpiecznie. Nasz dom powinien być naszą oazą, bezpiecznym portem, do którego chce się wracać z każdej podróży.

Najlepsze lekarstwo – Miłość - Małgorzata Stasiewicz, Biuro ds. Uzależnień ROPS

................................................................................................................................................................................................................................

Rodzina i miłość dają siłę do wyjścia z uzależnienia

Pełna szacunku rodzina, w której istotne są relacje i autonomia jej członków, kształtuje szczęśliwe dzieci, samodzielnych młodych ludzi i wspierających się małżonków, partnerów oraz odpowiedzialnych rodziców.

Rodzina i miłość dają siłę do wyjścia z uzależnienia - Justyna Bieszke, Biuro ds. Uzależnień

...............................................................................................................................................................................................................................

Mówiąc o rodzinie, trudno jest jednoznacznie wskazać jej początek i koniec. Każda rodzina ma swoją długowieczną historię, jak też nieokreślenie długą przyszłość.

Mówiąc o rodzinie - Tomasz Igielski, kierownik Biura ds. uzależnień ROPS

............................................................................................................................................................................................................................

Międzynarodowy Dzień Dziecka  przypadający w dniu 1 czerwca  ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Podczas organizacji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny nigdy nie zapominamy o najmłodszych. To właśnie dzieci biorą udział w występach, konkursach, olimpiadach. To dla nich organizowane są festyny, imprezy sportowe, rajdy rowerowe.

W Dniu  Dziecka wszystkim dzieciom życzymy beztroskiego, szczęśliwego dzieciństwa.

ZOBACZ PREZENTACJĘ

..............................................................................................................................................................................................................................

Kolejny tydzień kwarantanny… Jeszcze kilka miesięcy temu, nikt się tego nie spodziewał… Nagle, nasze życie zupełnie się zmieniło, a czas jakby zwolnił. Znaleźliśmy się w nowej, nieznanej i nietypowej dla nas rzeczywistości. Nierzadko musimy teraz godzić kilka ról: rodzica, nauczyciela, pracownika… Doszły nam nowe obowiązki, zakazy, ograniczenia. Brak poczucia wolności, stres wywołany niepewną sytuacją, troska o bliskich, których często nie możemy odwiedzać… To wszystko generuje całą lawinę emocji, z którymi mierzymy się każdego dnia

Być rodzicem w czasie kwarantanny i nie zwariować - Agnieszka Kozłowska, pedagog, Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

................................................................................................................................................................................................................................

Kwarantanna domowa – rodzina pod szkłem powiększającym

Kwarantanna jak szkło powiększające pokazuje nam co dzieje się w naszej rodzinie. Obraz staje się wyraźniejszy, ale tylko częściowy, pozbawiony jednego z najważniejszych elementów życia: relacji społecznych. Kwarantanna powoduje, że dostajemy obraz swojej rodziny niejako w powiększeniu. „Uwięzienie” sprawia, że staje się ona całym światem.

Kwarantanna domowa – rodzina pod szkłem powiększającym: Elżbieta Korona, psycholog, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

............................................................................................................................................................................................................................................

Porady na lepsze czasy

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje na kanale YouTubie – Akademia NFZ – filmy (tzw. podcasty) pod hasłem „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”, są one realizowane we współpracy ze specjalistami psychoterapii.

ZOBACZ WIĘCEJ

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ten uśmiech do Ciebie Mamo

Co właściwie człowiek jest winien swoim rodzicom, zwłaszcza sędziwym? Miłość, czas, pieniądze, bezwarunkowe poświęcenie?

Opieka dzieci nad starszymi rodzicami to coraz większa strefa tabu i poczucia winy. Bliscy, których los wyznaczył na opiekunów, popadają w dramatyczne emocjonalne i etyczne rozdarcia. W coraz mniejszym stopniu możemy wypełniać obowiązki wcześniej uznawane za należące do nich w sposób naturalny. Najważniejsze i najcenniejsze co możemy dać teraz sobie nawzajem, to autentyczne pogodne zainteresowanie, uwaga i czas, który poświęcamy, by być blisko nich.

Ten uśmiech do Ciebie Mamo - Dorota Brzozowska, Biuro ds. Uzależnień, ROPS

.............................................................................................................................................................................................................

Piosenki o młodości, miłości, małżeństwie, rodzinie, rodzicielstwie

Okres pandemii, który zamknął nas w domach, może być okazją, by XXII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny wykorzystać w naszych rodzinach do przypomnienia sobie lub odkrycia bogactwa twórczości artystycznej poświęconej tematyce młodości, miłości, małżeństwa, rodziny.

Z bogactwem tym można się zapoznać choćby korzystając z zasobów internetu, jak też posiadanych w domu płyt, śpiewników, lub po prostu z przekazu naszych rodziców czy też babć i dziadków.

WYBÓR PIOSENEK

.........................................................................................................................................................................................................

Oswajanie lęku - metoda STOP

Artykuł nie zastąpi profesjonalnej psychoterapii, ale może być cenną wskazówką w tworzeniu prawidłowego modelu reagowania w sytuacjach, które budzą w nas lub w dzieciach strach. Jest opracowany w formie praktycznego narzędzia, które może zostać wykorzystane również przez wychowawców i pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Oswajanie lęku - Monika Wiereńko (pedagog w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie)

..........................................................................................................................................................................................................

Wsparcie potrzebne małżeństwu i rodzinie

Każdy, komu na sercu leży przyszłość narodu i całego społeczeństwa, winien robić wszystko, co w jego mocy, aby umacniać małżeństwo i rodzinę, aby zapewniać im jak najlepsze warunki powstawania, wypełniania swoich zadań i rozwoju.

Wsparcie potrzebne małżeństwu i rodzinie - ks. prof. Ryszard Sztychmiler (wiceprzewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

.....................................................................................................................................................................................................................

Skuteczne metody komunikacji z dzieckiem w czterech ścianach. Co zrobić żeby dziecko nas słuchało.

Myśląc o skutecznej komunikacji między rodzicami a dziećmi pamiętać trzeba o trzech filarach, które mają zasadniczy wpływ na jej przebieg. Komunikacja łagodna, konsekwentna, z szacunkiem przedstawia się jako ta, która przyniesie zamierzone efekty.  Wymienione zasady komunikowania się mają zastosowanie w różnych okolicznościach i wobec różnych osób, bez względu na wiek, płeć, pozycję społeczną, status materialny itp. Są uniwersalne co oznacza, że zawsze możemy „po nie sięgać”.

Zapoznaj się:

Skuteczne metody komunikacji z dzieckiem w czterech ścianach. Co zrobić żeby dziecko nas słuchało - Anna Bałazy, pedagog Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

......................................................................................................................................................................................................................

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, dla bezpieczeństwa powinniśmy zostać w najbliższym czasie w domu, z najbliższą rodziną.

Przy obecnym tempie życia, dla wielu osób to kompletnie nowa sytuacja. Co robić w czasie kwarantanny i jak połączyć przyjemne z pożytecznym? W domu wcale nie musisz się nudzić.

Zapoznaj się:

Co robić w czasie wolnym w domu - folder
Świat się zmienił, a w szczególności świat dziecka - Joanna Sztachelska (pedagog i rodzic)

.........................................................................................................................................................................................................................................

Wspieranie rodziny i pomoc dziecku podczas pandemii COVID-19

ZAPOZNAJ SIĘ Z FOLDEREM

........................................................................................................................................................................................................................................

Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem św. Jana Pawła II. Wiąże się to z setną rocznicą urodzin tego wielkiego Polaka, która przypada na dzień 18 maja.

Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że ten Polski Papież jest przez Kościół uznany jako Patron Rodziny. Wydaje się jak najbardziej zasadne, by podczas tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w zaciszu domu rodzinnego przypomnieć sobie choćby niektóre treści Jego nauczania o małżeństwie i rodzinie.

Jan Paweł II - Patron Rodziny

.........................................................................................................................................................................................................................................

 MŁODOŚĆ – MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZINA to hasło XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które zaplanowane zostały na 2020 rok. Ich oficjalna inauguracja miała nastąpić dzisiaj (15 maja) w Olsztynie, a uroczyste zakończenie zaplanowano na 18 czerwca w Srokowie.  

Sytuacja związana z pandemią mocno ograniczyła możliwości organizacyjne tego wydarzenia.

Zarówno sama idea wydarzenia, jak też wybrane na rok bieżący hasło zainspirują jednak różne środowiska w regionie do włączenia się w prorodzinną inicjatywę – nawet w skromnym, być może domowym, rodzinnym wymiarze.

Taka nietypowa forma będzie miała swój, być może jeszcze głębszy sens, niż te, które dominowały w poprzednich edycjach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Do tematu organizatorzy wrócą z pewnością w roku przyszłym. Jest on ważny zarówno dla ludzi młodych, którzy stoją u progu wyboru drogi życiowej w małżeństwie i rodzinie, jak i dla małżeństw oraz rodzin z mniejszym lub większym stażem.

Przemówienie Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego:

Szanowni Państwo,

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w Polsce stan epidemii generują zjawiska związane nie tylko ze zdrowiem ludzi. Wpływają na procesy gospodarcze, sposoby organizowania pracy i edukacji. Zmieniają również nasze codzienne nawyki i zwyczaje.

Tegoroczne Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny będą inne niż wszystkie i zapewne każdemu zostaną w pamięci na długo. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa Dni Rodziny, które zawsze obchodziliśmy wspólnie i w sposób bardzo uroczysty, w tej formie zostały odwołane.

Wspólnie z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego zachęcamy jednak do alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowych. Działania realizowane będą pod hasłem „Młodość – Miłość – Małżeństwo Rodzina”, a tematem przewodnim będzie „Rodzina w czasie pandemii”.

Rodzina daje nam poczucie, że nie jesteśmy sami. Dzięki niej wiemy, że cokolwiek się zdarzy, ona jest i będzie. Rodzina jest bezpiecznym miejscem, w którym każdy jej element może czuć się wyjątkowy, niepowtarzalny, indywidualny, a jednocześnie wchodzi w skład większej całości, która bez niego nie byłaby już taka sama. To powoduje, że jesteśmy jednością a w jedności siła, dlatego spróbujmy w tym trudnym czasie wspierać się wzajemnie!

Jestem przekonany, że wszystkie inicjatywy podejmowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które będą odbywać się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, będą miały na celu promowanie dobrych relacji i komunikacji w rodzinie.

Zachęcam do odwiedzania serwisu internetowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego warmia.mazury.pl, gdzie systematycznie zamieszczane będą przygotowane przez specjalistów artykuły dotyczące refleksji nad rodziną w tym szczególnym okresie.

ZOBACZ:
- Sentencje o rodzinie

.......................................................................................................................................................................................................................

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przekazuje „DOBRE PRAKTYKI“ alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w okresie pandemii.

Działania w tym roku realizowane są pod hasłem przewodnim „Młodość – miłość –małżeństwo – rodzina“, tematem wydarzeń jest „Rodzina w czasie pandemii“.

Jednocześnie przedstawiciele samorządu województwa zacęcają do zapoznania się z załączonym materiałem, który posłuży do ewentualnego wykorzystania w Państwa środowiskach lokalnych.

Zestawienie pomysłów na obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w 2020 roku

.......................................................................................................................................................................................................................

- W kontekście zagrożenia spowodowanego koronawirusem i związanych z nim rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego informuję o odwołaniu planowanych wydarzeń w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, w tym seminariów, konferencji, a także wszelkich planowanych inicjatyw lokalnych – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Dni Rodziny w województwie warmińsko-mazurskim to nie tylko przedsięwzięcia integrujące, ale przede wszystkim lokalne działania, w ramach których możemy podkreślić znaczenie rodziny.

- Z uwagi na fakt, iż nie znany jest termin zniesienia ww. ograniczeń, wspólnie z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego zachęcamy do alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w okresie pandemii, z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowychtłumaczy marszałek województwa.

Co roku inicjatywa obchodzona jest pod innym hasłem przewodnim. Uczestnicy spotkania w drodze głosowaniawybrali hasło przewodnie XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W 2020 roku wszystkie działania realizowane są pod hasłem: „Młodość – miłość – małżeństwo - rodzina”, a proponowany temat wydarzeń to  „Rodzina w czasie pandemii“ z uwagi na szczególną sytuację w jakiej aktualnie wszyscy żyjemy.

DO POBRANIA:
- APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA - wersja PDF
- APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA - wersja WORD

...........................................................................................................................................................................................................................
W 2020 roku Dni Rodziny odbędą się pod hasłem „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”

Konkursy w ramach XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:

1) Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

     REGULAMIN KONKURSU

2) Konkurs literacki

    REGULAMIN KONKURSU

3) Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej

    REGULAMIN KONKURSU

2019 ROK: 

Materiały do pobrania: 

 Konkursy w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny: 

1) Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

2) Konkurs literacki „Kochające się małżeństwo - szczęśliwa rodzina”

3) Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej „Dobre relacje w mojej rodzinie”

 

2018 ROK:  

Konkursy w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny: 

1) Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych": 

2) Konkurs literacki: 

3) Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej: 

Materiały do pobrania: 


2017 ROK: 

Materiały do pobrania: 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK