Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Do 18 czerwca 2023 roku będziemy obchodzić Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem: "Razem tworzymy rodzinę", w trakcie których jednostki miejskie, szkoły, przedszkola, żłobki, parafie oraz stowarzyszenia przygotowały szereg wydarzeń, promować będą wartości prorodzinne oraz podkreślać istotę rodziny w życiu każdego człowieka.

Do pobrania:
- Harmonogram Dni Rodziny - Ełk
- Kalendarz planowych inicjatyw

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uroczysta inauguracja XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbędzie się 27 maja 2023 roku w Ostródzie.

W trakcie Dni Rodziny odbywa się wiele imprez o charakterze rodzinnym. Głównym celem tych inicjatyw jest budowanie spójnej polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach.

Tegoroczna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbywa się pod hasłem przewodnim: „Razem tworzymy rodzinę”.

Festyn Rodzinny odbędzie się 27 maja w Ostródzie na Bulwarze Europejskim oraz w miejscowym amfiteatrze. W programie m.in. wspólne gotowanie z poczęstunkiem, gry i zabawy, występ grupy wokalnej „OUR TIME” oraz koncert MAJKI JEŻOWSKIEJ wraz z zespołem.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje WSTĘP WOLNY.

Organizatorami przedsięwzięcia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, miasto Ostróda oraz starostwo powiatowe w Ostródzie.

Do pobrania:
- Plakat zapraszający na uroczystości

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W ramach Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z działającą przy Marszałku Województwa Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 1999 roku organizuje Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. W 2023 roku XXV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przebiegać będą pod hasłem przewodnim "Razem tworzymy Rodzinę".

Spotkanie z koordynatorami Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (31 marca 2023 roku) odbyło się spotkanie z koordynatorami XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie oraz Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wzięło w nim udział 54 koordynatorów z całego województwa. Celem spotkania była prezentacja następujących zagadnień:
-  omówienie wojewódzkich obchodów XXV Dni Rodziny;
- przedstawienie sposobów finansowania lokalnych przedsięwzięć, mających na celu organizowanie i pobudzanie aktywności społeczności lokalnej;
- zaprezentowanie konkursów wojewódzkich towarzyszących omawianym wydarzeniom.

Spotkanie otworzyła Monika Kocimska-Warczak, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która przedstawiła program tegorocznych obchodów Dni Rodziny. W swoim wystąpieniu podkreśliła uroczysty charakter organizowanych przedsięwzięć, który wynika z przypadającego w tym roku jubileuszu XXV-lecia Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Głównymi wydarzeniami w ramach Dni Rodziny, przygotowywanymi na szczeblu wojewódzkim będą:
•    Inauguracja Dni Rodziny - 27 maja w Ostródzie,
•    Zakończenie Dni Rodziny -  18 czerwca w Olsztynie,
•    Podsumowanie Dni Rodziny - 18 października w Olsztynie.

Inspiracją do organizacji lokalnych obchodów Dni Rodziny była prelekcja Anny Kuzyk - organizatorki społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, która udzieliła zgromadzonym praktycznego instruktażu na temat sposobów aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego. Omówiła również możliwości pozyskiwania środków na finansowanie lokalnych przedsięwzięć, co spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem koordynatorów.

Istotna część spotkania, dotyczyła prezentacji konkursów wojewódzkich, poświęconych tematyce rodzinnej, które są promowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Ks. prof. Ryszard Sztychmiller, reprezentujący Fundację „Dobra Rodzina” przedstawił III Wojewódzki Konkurs Literacki „Małżeństwo – Dobra rodzina” pod hasłem „Najważniejsze dla historii Polski i rodzin wydarzenia w 1943 roku”. Zaznaczył, że treścią konkursu są opisy wydarzeń z 1943 roku i związane z nimi refleksje o szacunku (lub jego braku) dla wartości rodzinnych, patriotycznych i religijnych w czasie wojny. Konkurs jest przeznaczony dla osób dorosłych z województwa warmińsko-mazurskiego – informacje o konkursie znajdują się na stronie http://rodzina.archwarmia.pl/

Z kolei Wanda Kuca koordynatorka XIX Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, którego hasłem przewodnim jest „Mój wymarzony dzień z rodziną”, poprosiła o przesyłanie prac ściśle nawiązujących do tematyki konkursu. Nadmieniła również, że preferowane jest nadsyłanie prac drogą pocztową w formie papierowej, gdyż ułatwia to ich analizę komisji konkursowej.

Do pobrania:
- Regulamin konkursu
- Metryczka - konkurs literacki

Grażyna Przasnyska szeroko omówiła Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie, organizowaną już po raz siódmy. Na początku podsumowała dotychczasowe edycje olimpiady. Wskazała, że konkurs ten cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Przedstawiła także zasady uczestnictwa w rywalizacji, z którymi można się zapoznać poprzez stronę internetową dedykowaną Olimpiadzie: http://www.uwm.edu.pl/owor/

Ze względu na nieobecność Jolanty Dakowskiej warmińsko-mazurskiego lidera młodzieżowego wolontariatu - Monika Kocimska-Warczak omówiła Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Konkurs odbywa się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, a jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Konkurs przebiega w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim.

Do pobrania:
- Kalendarz XXIX Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków

Na zakończenie Teresa Antczak, koordynatorka XIX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej, przedstawiła barwną prezentację, zawierającą refleksje na temat szczęśliwej rodziny. Zachęciła do propagowania konkursu, przebiegającego pod hasłem „Razem Tworzymy Rodzinę” w lokalnych społecznościach.

Do pobrania:
- XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość pobrania plakatów promujących XXV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które są dostępne również
w wersji elektronicznej (POBIERZ PLAKAT)

Dodatkowe informacje dla koordynatorów Dni Rodziny zawiera broszura informacyjna, w której dostępne są m.in. dane kontaktowe koordynatorów konkursów wojewódzkich (POBIERZ BROSZURĘ)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hasło Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w 2023 roku

Uczestnicy podsumowania XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny wybrali hasło przewodnie przyszłorocznej edycji tego przedsięwzięcia.

Każdego roku Dni Rodziny obchodzone są pod innym hasłem, które staje się mottem przewodnim lokalnych wydarzeń, składających się na to przedsięwzięcie.

W 2023 roku szczególną uwagę skierujemy w stronę wspólnej odpowiedzialności za rodzinę, która spoczywa na wszystkich jej członkach. Każdy z nich wnosi swój wkład w funkcjonowanie i rozwój rodziny. Szczęśliwa rodzina jest zatem efektem wspólnej pracy na rzecz jej dobra i trwałości.

W szerszym kontekście hasło przyszłorocznych Dni Rodziny może być rozumiane jako płaszczyzna wspólnego działania instytucji, organizacji i jednostek zapewniających rodzinie wsparcie, stabilność i poczucie bezpieczeństwa.

Jest to idea, która będzie przyświecała organizacji przyszłorocznych Dni Rodziny, w którą włączyć się mogą różnorodne podmioty z całego województwa.

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK