Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Piecza zastępcza na Warmii i Mazurach

 Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta zebrała zapisy dotyczące organizacji pieczy zastępczej nad dzieckiem, rozproszone dotychczas w wielu ustawach i rozporządzeniach.

Usystematyzowała ponadto instytucje, których celem jest wspieranie rodzin, które borykają się z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi. Stworzenie warunków do możliwie pełnego rozwoju rodziny i prawidłowego jej funkcjonowania oraz rozwoju form pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim.

 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2018-2022:

 

MONITORING PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2018-2022:

 

DZIAŁANIA NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM:

  REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA

BAZA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOC RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM:

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK