Kontakt

Wschodni szlak rowerowy Green Velo

Rowerem przez pięć województw

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w ramach rozwoju szlaku, chcesz by twój obiekt uzyskał status MPR lub jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami skorzystaj z poniższej listy kontaktowej:

 • Utrzymanie infrastruktury
  Wiktor Wójcik
  Departament Infrastruktury i Geodezji, tel. 89 512 59 00,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Miejsca Przyjazne Rowerzystom
  Anna Jaroszuk
  Agnieszka Klucznik-Edriouch
  Departament Turystyki tel. 89 521 69 13
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Obsługa, aktualizacja i publikacja treści na portalu www.greenvelo.pl 
  Anna Jaroszuk
  Agnieszka Klucznik-Edriouch
  Departament Turystyki tel. 89 521 69 13
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Problemy z działaniem portalu www.greenvelo.pl
  Jarosław Panek
  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
  tel. 41 361 80 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Udzielanie sublicencji do znaku Green Velo, udzielanie rekomendacji patronatów Green Velo, wykonywanie wydawnictw promocyjnych, organizacja targów
  Jarosław Panek - tel. 41 361 80 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. Przebiega przez pięć województw, a jego główna nitka liczy 1885 km (a razem z 13 trasami łącznikowymi oraz alternatywnymi łącznie 2071 km).

Część tego szlaku przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie (prawie 400 km) i umożliwia zwiedzanie jego północnych terenów, bardzo malowniczych oraz obfitujących w atrakcje przyrodnicze i kulturowe. W regionie wydzielono trzy odcinki trasy, nazwane królestwami rowerowymi: „Nad Zalewem Wiślanym” (93 km), „Warmia i okolice” (147 km) i „Północne Mazury” (153 km).

„Nad Zalewem Wiślanym” to królestwo gdzie zachowało się wiele pamiątek z historii Elbląga, drugiego co do wielkości miasta województwa, Fromborka, gdzie przez blisko 30 lat mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik oraz Braniewa.

Kierując się na południowy wschód, dojeżdżamy do kolejnego „królestwa rowerowego” – „Warmia i okolice”. Pierwszym miastem na szlaku jest tu Pieniężno, stąd kierujemy się malowniczymi terenami Wzniesień Górowskich do Górowa Iławeckiego, kolejnym miastem jest Lidzbark Warmiński. Zmierzając do Bartoszyc, pokonujemy płaski obszar Niziny Sępopolskiej. Po drodze do Sępopola, ostatniego miasta na tej części szlaku, warto zajrzeć do stadniny koni w Liskach.

„Królestwo rowerowe” „Północne Mazury” obejmuje obszary atrakcyjne przyrodniczo i różnorodne krajobrazowo, leżące na północ od Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Początkowo trasa wiedzie terenami nizinnymi. Po drodze do Węgorzewa mijamy Korsze, Barciany z imponującym zamkiem krzyżackim oraz Srokowo. Stąd trasę poprowadzono wydzielonym traktem przez coraz liczniejsze wzgórza. Ostatnie miasto tej części szlaku to Gołdap, położona w pobliżu granicy z Rosją i mająca status uzdrowiska.

Turyści jadący mogą korzystać ze zlokalizowanych na trasie MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, wyposażonych w bezpieczne stojaki, ławy, stoły, wiaty, kosze na śmieci i tablice informacyjne (niektóre także w przenośne toalety i umywalki). Na turystów czekają również Miejsca Przyjazne Rowerzystom, czyli rekomendowane obiekty (noclegowe, gastronomiczne, usługowe), które dostosowują swoją ofertę do potrzeb miłośników dwóch kółek.

Więcej informacji o szlaku na stronie internetowej: www.greenvelo.pl 

Katalog Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo: http://greenvelo.pl/78

Ponadto katalog Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo z województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się również pod adresem: https://mazury.travel/Skorzystaj_z_ofert-Dla_rowerzystow_Miejsca_Przyjazne_Rowerzystom_na_szlaku_Green_Velo_

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie o naborze oraz odnowieniu rekomendacji MPR

Organizatorzy Systemu Rekomendacji zapraszają:

a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);
zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu współpracy)
do zgłoszenia udziału
w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo
oraz do odnowienia otrzymanej rekomendacji MPR

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy
z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego)

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także
w przypadku województwa:
• warmińsko mazurskiego na stronie www.warmia.mazury.pl
• podlaskiego na stronie www.wrotapodlasia.pl
• lubelskiego na stronach: www.lubelskie.pl oraz www.lubelskietravel.pl
• podkarpackiego na stronie www.turystyka.podkarpackie.pl
• świętokrzyskiego na stronie www.swietokrzyskie.travel oraz www.rot.swietokrzyskie.travel

Termin rozpoczęcia naboru: 20 grudnia 2017 r.
Termin zakończenia naboru: 31 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia naboru uznaje się za zachowany, jeżeli wersja elektroniczna formularza zostanie wysłana na wskazany w ogłoszeniu adres
e-mail do dnia 31 stycznia 2018 roku, natomiast wersja papierowa formularza zgłoszenia musi być dostarczona do Organizatora Systemu Rekomendacji najpóźniej do 7 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu).
Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom a także przedłużenia otrzymanej rekomendacji MPR będzie:
• prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
• lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem
(zgodnie z załącznikiem 1a "Regulamin współpracy");
• terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego
(decyduje data wysłania zgłoszenia);
• kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.
Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.
Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany
w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.
Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej weryfikacja następować będzie zgodnie "Regulaminem współpracy".
Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy
w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
o naborze.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać w terminie i na adres Organizatora Systemu Rekomendacji odpowiedniego w danym województwie. Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu
o naborze. Podpisany oryginał formularza wraz załącznikami należy dostarczyć do Organizatora Systemu Rekomendacji.

Organizatorem Systemu Rekomendacji w poszczególnych województwach są:
Województwo Warmińsko - Mazurskie- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Jaroszuk – tel. kontaktowy 89 521 69 00
Agnieszka Klucznik-Edriouch – tel. kontaktowy 89 521 69 13
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki i Sportu, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.
Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Osoba odpowiedzialna za nabór Bożena Pogorzelska, tel. kontaktowy 85 665 44 85
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.


Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Pietruszka - tel. kontaktowy 81 441 67 87
Tomasz Grodek – tel. kontaktowy 81 441 67 86
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego , Departament Promocji i Turystyki, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za nabór:
Kinga Aleksandrowicz Kostępska- tel. kontaktowy 17 747 66 16
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
Województwo Świętokrzyskie - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Chałacińska- tel. kontaktowy 41 361 80 57;
Anna Strzelecka- tel. kontaktowy 517 958 982
Anna Drzewiecka- tel. kontaktowy 515 062 077
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce


ZAŁĄCZNIKI
1. Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl wraz z załącznikami
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Instrukcja do formularza zgłoszenia

......................................................................................................................................................................................................................................................

Wsparcie dla Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

BGK, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, realizuje instrument „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mający na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje na temat programu oraz pośrednika udzielającego pożyczek w województwie warmińsko-mazurskim znajdują się  na stronie:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/

oraz na stronie:

http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki


Partnerzy

 •  po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
 •