Kontakt

Wschodni szlak rowerowy Green Velo

Rowerem przez pięć województw

 

Miejsca Przyjazne Rowerzystom – wstrzymany nabór

Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego informuje o wstrzymaniu od 29 lipca 2021 roku naboru do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Decyzja związana jest z zakończeniem trwałości projektu: „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 – komponent promocja tras rowerowych.

Nabór jest wstrzymany do czasu zakończenia ustaleń formalno-prawnych związanych z uzgodnieniem i  podpisaniem stosownych umów o kontynuowaniu współpracy na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

..............................................................................................................................................................................................................................

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w ramach rozwoju szlaku, chcesz by twój obiekt uzyskał status MPR lub jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami skorzystaj z poniższej listy kontaktowej:

 • Utrzymanie infrastruktury
  Iwona Paluch
  Departament Infrastruktury i Geodezji, tel. 89 512 59 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Miejsca Przyjazne Rowerzystom

  Anna Jaroszuk
  Departament Turystyki i Sportu tel. 89 521 69 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ewelina Kuper-Pińska
  Departament Turystyki i Sportu tel. 89 521 69 88
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Obsługa, aktualizacja i publikacja treści na portalu, problemy z działaniem portalu www.greenvelo.pl 
  Centrum Informacji Turystycznej,
  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
  tel. 41 348 00 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Udzielanie sublicencji do znaku Green Velo, udzielanie rekomendacji patronatów Green Velo,
  Anna Chałacińska - tel. 41 361 80 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. Przebiega przez pięć województw, a jego główna nitka liczy 1885 km (a razem z 13 trasami łącznikowymi oraz alternatywnymi łącznie 2071 km).

Część tego szlaku przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie (prawie 400 km) i umożliwia zwiedzanie jego północnych terenów, bardzo malowniczych oraz obfitujących w atrakcje przyrodnicze i kulturowe. W regionie wydzielono trzy odcinki trasy, nazwane królestwami rowerowymi: „Nad Zalewem Wiślanym” (93 km), „Warmia i okolice” (147 km) i „Północne Mazury” (153 km).

„Nad Zalewem Wiślanym” to królestwo gdzie zachowało się wiele pamiątek z historii Elbląga, drugiego co do wielkości miasta województwa, Fromborka, gdzie przez blisko 30 lat mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik oraz Braniewa.

Kierując się na południowy wschód, dojeżdżamy do kolejnego „królestwa rowerowego” – „Warmia i okolice”. Pierwszym miastem na szlaku jest tu Pieniężno, stąd kierujemy się malowniczymi terenami Wzniesień Górowskich do Górowa Iławeckiego, kolejnym miastem jest Lidzbark Warmiński. Zmierzając do Bartoszyc, pokonujemy płaski obszar Niziny Sępopolskiej. Po drodze do Sępopola, ostatniego miasta na tej części szlaku, warto zajrzeć do stadniny koni w Liskach.

„Królestwo rowerowe” „Północne Mazury” obejmuje obszary atrakcyjne przyrodniczo i różnorodne krajobrazowo, leżące na północ od Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Początkowo trasa wiedzie terenami nizinnymi. Po drodze do Węgorzewa mijamy Korsze, Barciany z imponującym zamkiem krzyżackim oraz Srokowo. Stąd trasę poprowadzono wydzielonym traktem przez coraz liczniejsze wzgórza. Ostatnie miasto tej części szlaku to Gołdap, położona w pobliżu granicy z Rosją i mająca status uzdrowiska.

Turyści jadący mogą korzystać ze zlokalizowanych na trasie MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, wyposażonych w bezpieczne stojaki, ławy, stoły, wiaty, kosze na śmieci i tablice informacyjne (niektóre także w przenośne toalety i umywalki). Na turystów czekają również Miejsca Przyjazne Rowerzystom, czyli rekomendowane obiekty (noclegowe, gastronomiczne, usługowe), które dostosowują swoją ofertę do potrzeb miłośników dwóch kółek.

Więcej informacji o szlaku na stronie internetowej: www.greenvelo.pl 

Katalog Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo: http://greenvelo.pl/78

.....................................................................................................................................................................................................................................................

 Ogłoszenie o naborze Miejsc przyjaznych Rowerzystom

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza:
a) OBIEKTY NOCLEGOWE,
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE,
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE,
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

zlokalizowane w województwie warmińsko-mazurskim, położone w tzw. korytarzu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do dokumentu: Zasady współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom) do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w Zasadach współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu: www.warmia.mazury.pl oraz www.greenvelo.pl

Termin rozpoczęcia naboru: nabór prowadzony jest w systemie ciągłym

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo". Dokument ten stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., następnie podpisać (podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona) i wraz załącznikami dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki i Sportu, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.

Organizatorem Systemu Rekomendacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Jaroszuk – tel. kontaktowy 89 521 69 00
 

ZAŁĄCZNIKI:
1. Ogłoszenie
2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia: zasady współpracy
- Załącznik nr 1a: wykaz gmin
- Załącznik nr 2a: plakietka MPR
- Załącznik nr 3a: plakietka MPR
3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Formularz zgłoszeniowy
- Instrukcja wypełnienia formularza

......................................................................................................................................................................................................................................................

Wsparcie w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka 

Jest to projekt dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województw Polski Wschodniej działających w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Firmy mogą przeznaczyć pozyskane środki m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych albo gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, a także organizację i pośrednictwo turystyczne.

Projekt finansuje Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków krajowych.

Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w regionach zajmują się instytucje finansowe (dla województwa warmińsko-mazurskiego jest to Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA).

Aktualny nabór rozpoczął się 24 lutego 2021 r. i potrwa do wyczerpania alokacji. W każdym z województw Polski Wschodniej na firmy czeka 12 mln zł.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wparcie na następujące rodzaje inwestycji:

 1. Obiekty noclegowe;
 2. Obiekty gastronomiczne;
 3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
 5. Infrastruktura kultury i rozrywki;
 6. Transport turystyczny;
 7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
 8. Ekologiczne produkty;
 9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 10. Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło;
 11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Główne parametry produktu:

 • kwota pożyczki do 500 000,00 zł;
 • pożyczka udzielana jest na okres:
 • do 60 miesięcy,
 • do 84 miesięcy – przy wsparciu powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki;
 • karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
 • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodne z zasadami udzielania pomocy de minimis;
 • wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu;
 • wysokość oraz terminy spłat rat pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej (tzn. różnić się miesięczną wysokością);
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie pożyczki z transzy.

Dodatkowe preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

 • obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;
 • MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata.

Przedsiębiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać z lepszych warunków pożyczek. Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Dotychczas z projektu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" skorzystało już prawie 600 firm. Blisko co trzecia z nich w czasie pandemii. Łącznie otrzymały one finansowanie na ponad 100 mln zł.

Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/60-milionow-zlotych-na-pozyczki-dla-turystyki-w-polsce-wschodniej


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK