Kontakt

Aktywizacja społeczności wiejskich

Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w sołectwach

Sejmik województwa warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę  w sprawie przyznania pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację 59 zadań w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku.

Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych na obszarach wiejskich oraz rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z zapisami celu strategicznego nr 2 „Wzrost aktywności społecznej" Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

W bieżącym roku pomoc finansową otrzymały gminy na realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań aktywizujących społeczności lokalne.

Łączna kwota przedsięwzięć wynosi blisko 500 tys. zł.

Lista dofinansowanych zadań:
1. Lista gmin, którym udziela się pomocy finansowej na zadania inwestycyjne
2. Lista gmin, którym udziela się pomocy finansowej na zadania aktywizujące społeczności lokalne


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK