Kontakt

Projekt „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

Rekrutacja "Kooperacja - Efektywna i Skuteczna"

belka unijna ROPS2

 

Doradztwo specjalistyczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że rozpoczęto rekrutację na doradztwo motywacyjne, wspierające i wzmacniające w zakresie gotowości do tworzenia i funkcjonowania CUS.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020.

Usługa realizowana będzie w formie stacjonarnej w ośrodkach pomocy społecznej, które planują przekształcić się lub utworzyć CUS na swoim terenie oraz dla centrów usług społecznych i zgłosiły swoje zapotrzebowanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w tym zakresie.

Osoba do kontaktu: Anna Kocięcka, tel. 89 521 95 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - listopad 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na listopad 2023 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: listopad 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - październik 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na październik 2023 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: październik 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - wrzesień 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na wrzesień 2023 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: wrzesień 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - sierpień 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na sierpień 2023 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: sierpień 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - lipiec 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na lipiec 2023 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: lipiec 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doradztwo z zakresu procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020, rozpoczynamy rekrutację na wsparcie w postaci doradztwa z zakresu procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych, skierowanego głównie do przedstawicieli domów pomocy społecznej.

Tematyka doradztwa będzie obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.:
•    ram prawnych deinstytucjonalizacji w UE i w Polsce,
•    roli DPS w procesie deinstytucjonalizacji,
•    klasyfikacji usług,
•    opieki długoterminowej,
•    budowania systemu profesjonalnych środowiskowych i domowych sług społecznych,
•    działań związanych z usamodzielnianiem,
•    przykładów dobrych praktyk,
•    i innych, w zależności od potrzeb DPS.

Doradztwo będzie prowadzone bezpłatnie w DPS przez doradcę wybranego w postępowaniu prowadzonym przez ROPS. Na jeden DPS przypadało będzie około 5 godzin doradztwa. Doradca będzie ustalał wspólnie terminy spotkań. Jednocześnie informuję, że wsparcie będzie realizowane w okresie od czerwca do końca października 2023 r., pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na jego realizację.

W celu zgłoszenia się do omawianego wsparcia, proszę o przesłanie załączonego do pisma formularza zgłoszeniowego (skan z oryginału) do 9 czerwca 2023 roku, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Powyższe zgłoszenie będziemy traktować jako zobowiązanie do udziału w doradztwie.

Ze względu na ograniczoną liczbę godzin doradztwa, o zakwalifikowaniu się do wsparcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Jednocześnie informuję, że w terminie późniejszym zostaną przesłane indywidualne formularze zgłoszeniowe do wypełnienia. Nie mają obowiązku wypełnienia ww. formularza zgłoszeniowego osoby, które złożyły już przedmiotowy formularz do jednej z wcześniejszych form bezpośredniego wsparcia.   

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z pracownikiem ROPS – Anną Saracen-Wójcik, pod nr tel. 89 521 95 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Do pobrania:
- Regulamin rekrutacji
- Załącznik nr 2 do regulaminu

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rekrutacja na trzy spotkania doradcze


Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020, rozpoczynamy rekrutację na trzy spotkania doradcze w zakresie tworzenia i funkcjonowania CUS (stacjonarnie).

Jedno spotkanie dla organizatorów usług społecznych (OUS), jedno spotkanie dla koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych (KIPUS) i jedno spotkanie dla organizatorów społeczności lokalnej (OSL) z województwa warmińsko-mazurskiego.

Na spotkania mogą zgłosić się jedynie osoby, które ukończyły szkolenia specjalistyczne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (odpowiednio Moduły I – dla OUS, II – KIPUS, III – dla OSL), lub są w trakcie realizacji tych szkoleń.
Spotkania odbędą się stacjonarnie w Olsztynie, w II połowie 2023 r. i będą trwały około 5 godzin (o dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani po ustaleniu szczegółów). Podczas spotkań zapewniamy: obiad i serwis kawowy, natomiast nie refundujemy kosztów dojazdu.

Tematyka spotkań ma przede wszystkim posłużyć wymianie doświadczeń i będzie obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.:
•    wyzwań i rozwiązań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem CUS oraz organizacją usług społecznych,
•    planowania i zarządzania zasobami w CUS,
•    budowania skutecznych relacji z lokalnymi partnerami i społecznością,
•    tworzenia i realizacji indywidualnych planów usług społecznych,
•    nawiązywania i utrzymywania efektywnej współpracy z beneficjentami usług społecznych,
•    monitorowania i ewaluacji indywidualnych planów usług społecznych,
•    praktyk z zakresu organizacji i zarządzania usługami społecznymi,
•    możliwości rozwoju zawodowego.

Jednocześnie informujemy, że wsparcie będzie realizowane w okresie od czerwca do końca października 2023 r., pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na jego realizację.

W celu zgłoszenia się do omawianego wsparcia, proszę o przesłanie załączonego do pisma formularza zgłoszeniowego (skan z oryginału) do 7 czerwca 2023 r., na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Powyższe zgłoszenie będziemy traktować jako Państwa zobowiązanie do udziału w doradztwie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do wsparcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Jednocześnie informuję, że w terminie późniejszym zostaną Państwu przesłane indywidualne formularze zgłoszeniowe do wypełnienia. Nie mają obowiązku wypełnienia ww. formularza zgłoszeniowego osoby, które złożyły już przedmiotowy formularz do jednej z wcześniejszych form bezpośredniego wsparcia.   


W razie pytań, zachęcam do kontaktu z pracownikiem ROPS – Anną Saracen-Wójcik, pod nr tel. 89 521 95 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji - czerwiec
- Załącznik nr 2 do regulaminu

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - czerwiec 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na czerwiec 2023 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: czerwiec 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia specjalistyczne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych, w związku z realizacją  projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, ukończenie poszczególnych szkoleń to wymóg ustawowy zatrudniania pracowników na stanowiskach: organizatora usług społecznych w CUS, koordynatora indywidualnych planów usług społecznych oraz organizatora społeczności lokalnej (odpowiednio art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 28 pkt 3,  art. 30 pkt 3, art. 33 pkt 3).

Szkolenia zaplanowano w formule zdalnej, w dni robocze, w zakresie 3 modułów:
•      Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych – 57 godz.
•      Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych – 52 godz.
•      Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej – 60 godz.
W wybranym module może wziąć udział tylko jeden pracownik z danej instytucji. O udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
W procesie rekrutacji do szkoleń realizatorzy będą kierowali się następującymi kryteriami:
1.    gminy, które utworzyły CUS – 5 pkt,
2.    gminy, które posiadają diagnozę pod kątem utworzenia CUS – 4 pkt,
3.    gminy, które zadeklarowały chęć utworzenia CUS – 3 pkt,
4.    gminy, które uczestniczyły do tej pory w realizacji projektu – 2 pkt,
5.    kolejność zgłoszeń – 1 pkt.

Warunkiem ukończenia szkolenia kompetencyjnego CUS będzie uzyskanie frekwencji uczestnika na poziomie minimum 80% oraz zaliczenie testu wiedzy (uzyskanie min. 65% możliwych do zdobycia punktów).

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik spełniający w/w warunki otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i podniesienie kompetencji wydane przez realizatora.

Jednocześnie informuję, że szkolenia będą organizowane w okresie od czerwca do końca października 2023 r., pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na ich realizację.

W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania się na szkolenia poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (skan z oryginału) do 25 maja 2023 r., na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższe zgłoszenie będziemy traktować jako zobowiązanie do udziału w szkoleniach. W terminie późniejszym zostaną przesłane indywidualne formularze zgłoszeniowe do wypełnienia. Nie mają obowiązku wypełnienia ww. formularza zgłoszeniowego osoby, które złożyły już przedmiotowy formularz do jednej z wcześniejszych form bezpośredniego wsparcia. 

DO POBRANIA:
- Regulamin rekrutacji
- Załącznik - formularz szkoleniowy

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - maj 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na maj 2023 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: maj 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - kwiecień 2023
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na kwiecień 2023 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: kwiecień 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - marzec 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na marzec 2023 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: marzec 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doradztwo specjalistyczne – nabór zgłoszeń

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020, rozpoczynamy organizację wsparcia w postaci doradztwa specjalistycznego w zakresie gotowości do tworzenia i funkcjonowania CUS.

Tematyka doradztwa będzie obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące:
- wzmocnienia pracowników, ich gotowości i motywacji do zmiany,
- pracy w zespole, sposobów organizacji czasu pracy,
- wsparcia kadry pracującej bezpośrednio z osobami będącymi w kryzysie,
- doradztwa zapobiegającego wypaleniu zawodowemu, które może być barierą w utworzeniu/przekształceniu się/funkcjonowaniu CUS,
- oraz inne według potrzeb OPS/CUS.

Ww. forma wsparcia będzie realizowana w OPS/CUS przez doradcę wybranego w postępowaniu prowadzonym przez ROPS. Na jeden OPS przypadało będzie od około 7 do 10 godzin doradztwa a na jeden CUS około 12 godzin. Doradca będzie ustalał wspólnie z OPS/CUS terminy spotkań – w okresie od lutego do końca sierpnia 2023 roku.

W celu zgłoszenia się do udziału w ww. doradztwie, proszę o przesłanie załączonego do pisma formularza zgłoszeniowego (skan z oryginału) do 20 lutego 2023 roku, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Powyższe zgłoszenie będziemy traktować jako zobowiązanie do udziału w doradztwie, w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”. Pierwszeństwo udziału w doradztwie będą miały centra usług społecznych oraz ośrodki pomocy społecznej, które zadeklarowały chęć utworzenia CUS.

Ze względu na ograniczoną liczbę godzin doradztwa, o zakwalifikowaniu się do wsparcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

W razie pytań, zachęcam do kontaktu z pracownikiem ROPS – Anną Saracen-Wójcik, pod nr tel. 89 521 95 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 2 do Regulaminu CUS DORADZTWO dot.CUS.docx
Załącznik nr 2 do Regulaminu OPS- DORADZTWO dot.CUS - kopia.docx

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zamieszcza obowiązujący od 9 stycznia 2023 roku regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji - 2023
- Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy.docx
- Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji
- Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
- Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - luty 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na luty 2023 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: luty 2023

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Superwizja grupowa - organizacja wsparcia

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020, rozpoczynamy organizację wsparcia w postaci superwizji grupowych dla ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych.

Tematyka superwizji grupowych będzie obejmowała m.in. zagadnienia:
•    wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych,
•    udzielenia wsparcia pracownikom ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych, sprzyjanie ich rozwojowi zawodowemu oraz przekazanie umiejętności radzenia sobie ze stresem co zapobiega wypaleniu zawodowemu,
•    zdobywania umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródeł oraz sposobów rozwiązywania,
•    zwiększenia pracy zespołowej oraz efektywności współpracy  z przedstawicielami innych podmiotów działających w obszarze usług społecznych,
•    wzmocnienia umiejętności komunikowania się pracowników ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych z osobami korzystającymi z usług społecznych, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę,
•    podnoszenia skuteczności pracy pracowników ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych.
 
Ww. forma wsparcia będzie realizowana w OPS/CUS przez superwizora wybranego w postępowaniu prowadzonym przez ROPS. Na jeden OPS/CUS przypadało będzie około 9-10 godzin superwizji, tj. 3 spotkania po około 3 godziny. Superwizor będzie ustalał wspólnie z Państwem terminy spotkań – w okresie od stycznia do końca sierpnia 2023 r.

W celu zgłoszenia się do udziału w superwizji, proszę o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego (skan z oryginału) do 19 stycznia 2023 r., na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo informuję, że powyższe zgłoszenie będziemy traktować jako Państwa zobowiązanie do udziału w superwizji, w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”. Pierwszeństwo udziału w superwizji będą miały ośrodki pomocy społecznej, które zadeklarowały chęć utworzenia CUS oraz centra usług społecznych. Ze względu na ograniczoną liczbę godzin superwizji, o zakwalifikowaniu się do wsparcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

W razie pytań, zachęcam do kontaktu z pracownikiem ROPS – Anną Saracen-Wójcik, pod nr tel. 89 521 95 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- Regulamin rekrutacji
- Załącznik nr 2 do regulaminu

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Funkcjonowanie CUS dla ośrodków pomocy społecznej

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020, rozpoczynamy organizację wsparcia w postaci doradztwa specjalistycznego w zakresie aspektów prawnych powoływania i funkcjonowania CUS-ów dla ośrodków pomocy społecznej.

Tematyka wsparcia prawnego będzie obejmowała m.in.: procedury/dokumentację w zakresie tworzenia CUS/przekształcenia OPS w CUS oraz organizację CUS (struktura organizacyjna, zakres obowiązków oraz wymagania kwalifikacyjne dla kadry).

Doradztwo będzie realizowane on-line, podczas grupowych spotkań z innymi OPS-ami przez doradcę wybranego w postępowaniu prowadzonym przez ROPS. Przewidujemy zorganizowanie około 6 spotkań on-line po 2 godziny zegarowe – w okresie od stycznia do końca sierpnia 2023 r. O dokładnych datach spotkań zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym.

W celu zgłoszenia się do omawianego wsparcia, proszę o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego (skan z oryginału) do 19 stycznia 2023 roku, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowo informuję, że powyższe zgłoszenie będziemy traktować jako Państwa zobowiązanie do udziału w doradztwie prowadzonym w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”. Pierwszeństwo udziału w doradztwie będą miały ośrodki pomocy społecznej, które zadeklarowały chęć utworzenia CUS.

W razie pytań, zachęcam do kontaktu z pracownikiem ROPS – Anną Saracen-Wójcik, pod nr tel. 89 521 95 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- Regulamin rekrutacji
- Załącznik do regulaminu

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Warsztaty dla środowisk lokalnych

Samorząd województwa rozpoczyna w 2023 roku organizację wsparcia w postaci warsztatów dla środowisk lokalnych w gminach, w których funkcjonuje centrum usług społecznych i gminach bądź chcących przekształcić się lub utworzyć cus na swoim terenie.

Tematyką warsztatów będzie nawiązywanie partnerstw i współpracy w ramach budowania lokalnego systemu usług społecznych.

Zbudowanie szerokiej i efektywnej sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej jest niezbędne w procesie budowania usług społecznych w środowiskach lokalnych i ich deinstytucjonalizacji.

Do współorganizacji zgłosiły się ośrodki: Elbląskie Centrum Usług Społecznych, CUS w Górowie Iławeckim, CUS w Srokowie, GOPS w Lubawie, MOPS w Iławie, MOPS w Bartoszycach, MOPS w Ostródzie, MGOPS w Tolkmicku, MGOPS w Białej Piskiej, MOPS w Ełku, GOPS w Pieckach, MOPS w Olsztynie, GOPS w Miłkach, MOPS w Olecku, MOPS w Braniewie, MOPS w Dobrym Mieście, GOPS w Wydminach.

Do udziału w inicjatywie zaproszone zostały także jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, sektor ekonomii społecznej, lokalni liderzy jako potencjalni uczestnicy budowania lokalnego systemu usług społecznych.

Samorząd województwa zaprasza wszystkich chętnych do udziału w warsztatach współpracy lokalnej w obszarze usług społecznych w regionie.

Szczegółowy harmonogram spotkań warsztatowych w poszczególnych gminach zostanie opublikowany na stornach internetowych projektu.

Zgłoszenia należy kierować do ops/cus w danej gminie bądź Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej). Osobą odpowiedzialną za realizację warsztatów jest: Anna Kocięcka tel. 89 521 95 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- Formularz zgłoszeniowy

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - styczeń 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na styczeń 2023 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: styczeń 2023

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doradztwo specjalistyczne – ruszają zgłoszenia

W ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020, od stycznia 2023 roku planowane jest doradztwo specjalistyczne.

Dotyczy opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych, wynikającej z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Pierwszeństwo udziału w doradztwie będą miały ośrodki pomocy społecznej, które zadeklarowały utworzenie CUS.

Doradztwo będzie realizowane przez doradcę wybranego w postępowaniu prowadzonym przez ROPS. Na jeden OPS przypadało będzie około 18 godzin doradztwa – w zależności od zapotrzebowania, które zgłosi ośrodek. Doradca będzie ustalał terminy spotkań – w okresie od stycznia do końca sierpnia 2023 roku.

W ramach doradztwa udzielane będzie m.in. następujące wsparcie:
1.    doradztwo merytoryczne podczas procesu opracowywania diagnozy;
2.    doradztwo podczas opracowywania dokumentów;
3.    doradztwo w zakresie realizacji spotkań ze społecznością lokalną;
4.    doradztwo w zakresie określania realizatorów usług oraz tworzenia „koszyka usług”.
W celu zgłoszenia się do omawianego wsparcia, proszę o przesłanie załączonego do pisma formularza zgłoszeniowego (skan z oryginału) do 5 grudnia 2022 r., na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Powyższe zgłoszenie będziemy traktować jako Państwa zobowiązanie do udziału w doradztwie prowadzonym w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.
W razie pytań, zachęcam do kontaktu z pracownikiem ROPS – Anną Saracen-Wójcik, pod nr tel. 89 521 95 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- Regulamin
- Załącznik do regulaminu

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - grudzień 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na grudzień 2022 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: grudzień 2022

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych

Rozpoczyna się rekrutacja na III turę szkoleń specjalistycznych – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych – realizowanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020.

Pozostały wolne miejsca w następujących modułach:
- w module I Zarządzanie i organizacja usług społecznych – 3 wolne miejsca,
- w module II Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych – 1 wolne miejsce,
- w module III Organizacja społeczności lokalnej – 1 wolne miejsce.

Przewidywany termin szkoleń to 18 listopada – 15 grudnia 2022 roku.

W wybranym module może wziąć udział tylko jeden pracownik z dalej instytucji. W procesie rekrutacji realizatorzy będą kierowali się następującymi kryteriami:
1.    gminy, które utworzyły CUS – 5 pkt,
2.    gminy, które posiadają diagnozę pod kątem utworzenia CUS – 4 pkt,
3.    gminy, które zadeklarowały chęć utworzenia CUS – 3 pkt,
4.    gminy, które uczestniczyły do tej pory w realizacji projektu – 2 pkt,
5.    kolejność zgłoszeń – 1 pkt.

Warunkiem ukończenia szkolenia kompetencyjnego CUS będzie uzyskanie frekwencji uczestnika na poziomie minimum 80% oraz zaliczenie testu wiedzy (uzyskanie min. 75% możliwych do zdobycia punktów). Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik spełniający w/w warunki otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i podniesienie kompetencji wydane przez realizatora.

Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji) do 14 listopada 2022 roku do godz. 13.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

W terminie późniejszym zostaną Państwu przesłane indywidualne formularze zgłoszeniowe do wypełnienia oraz szczegółowy harmonogram szkoleń z poszczególnych modułów. Nie mają obowiązku wypełnienia ww. formularza zgłoszeniowego osoby, które złożyły już przedmiotowy formularz do jednej z wcześniejszych form bezpośredniego wsparcia.

Do pobrania:
- Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji
- Regulamin rekrutacji

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - listopad

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na listopad 2022 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: listopad 2022

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - październik

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na październik 2022 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: październik 2022

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - wrzesień

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na wrzesień 2022 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: wrzesień 2022

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zamieszcza obowiązujący od 14 lipca 2022 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Do pobrania:
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy
- Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy
- Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – formularz uczestnictwa
- Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – formularz zgłoszeniowy - CUS

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - sierpień

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na sierpień 2022 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: sierpień 2022

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zapraszamy na warsztaty dla środowisk lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że rozpoczęto rekrutację na warsztaty dla środowisk lokalnych na temat współpracy lokalnej.

Wsparcie odbywa się w ramach w projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER 2014-2020).

Usługa realizowana będzie w formie stacjonarnej w czterech centrach usług społecznych oraz dwudziestu pięciu ośrodkach pomocy społecznej, które planują przekształcić się w CUS i zgłosiły swoje zapotrzebowanie do ROPS w tym zakresie.

Uczestnikami mogą być: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne organizacje, które będą zainteresowane realizacją usług społecznych w gminie.

Celem warsztatów będzie m.in. wymiana informacji dotyczących usług realizowanych przez poszczególne podmioty, poszukiwanie realizatorów usług, nawiązanie partnerstw, ustalenie wspólnych celów, zapoznanie z katalogiem usług społecznych.

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej ze swojej strony zapewnia osobę prowadzącą. Po stronie OPS/CUS byłoby zaproszenie przedstawicieli poszczególnych podmiotów i instytucji świadczących lub mogących świadczyć usługi społeczne oraz zorganizowanie miejsca spotkania.  Planowany termin organizacji warsztatów: wrzesień/październik 2022 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) do 1 lipca 2022 roku do godziny 10:00, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W formularzu należy wpisać łącznie liczbę osób uczestniczących w spotkaniu z OPS/CUS. Przybliżoną liczbę pozostałych uczestników – członków organizacji, prosimy podać tylko mailowo. Powyższe zgłoszenie będziemy traktować jako Państwa zobowiązanie do udziału i zorganizowania ww. warsztatów.

Do pobrania:
- Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy - CUS
- Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy - OPS

....................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - lipiec

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na lipiec 2022 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: lipiec 2022

 

.......................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - czerwiec

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na czerwiec 2022 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: czerwiec 2022

...........................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań - maj

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na maj 2022 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: maj 2022

...........................................................................................................................................................................................................................

Doradztwo specjalistyczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że rozpoczęto rekrutacje na doradztwo specjalistyczne (prawne i pozaprawne) dla centrów usług społecznych oraz ośrodków pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie odbywa się w ramach w projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020).

Usługa realizowana będzie w formie zdalnej i stacjonarnej w czterech centrach usług społecznych oraz dwudziestu pięciu ośrodkach pomocy społecznej, które planują przekształcić lub utworzyć CUS i zgłosiły swoje zapotrzebowanie do ROPS w tym zakresie.

Doradztwo specjalistyczne dla centrów usług społecznych obejmie zamówienia publiczne w usługach społecznych (3 zdalne spotkania po 6 godzin dla każdego ośrodka). Natomiast doradztwo specjalistyczne dla ośrodków pomocy społecznej obejmie:
- zagadnienia prawne z zakresu powoływania i funkcjonowania CUS-ów (3 godziny zdalnych spotkań dla każdego ośrodka),
- zagadnienia dotyczące opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych (5 godzin dla każdego ośrodka, stacjonarnie),
- zagadnienia dotyczące przeprowadzenia diagnozy gotowości do utworzenia CUS i tworzenia katalogu usług społecznych (3 godziny dla każdego ośrodka, stacjonarnie).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) do 20 maja 2022 roku (do godziny 10:00) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:
- Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy - CUS
-
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy - OPS

...........................................................................................................................................................................................................................

Szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych

Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenia, które są skierowane do pracowników centrum usług społecznych.

Wydarzenie organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników.


Szkolenia zaplanowano w zdalnej formule w zakresie 3 modułów:
Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60 h dydaktycznych): 9.05-27.06.2022 roku (15 spotkań),
Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne): 10.05-21.06.2022 roku (13 spotkań),
Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych): 12.05-30.06.2022 roku (14 spotkań).

Wsparcie odbywa się w ramach w projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020).

Szkolenia zaplanowane zostały dla pracowników czterech centrów usług społecznych oraz dwudziestu pięciu ośrodków pomocy społecznej, które planują przekształcić lub utworzyć CUS i zgłosiły swoje zapotrzebowanie do ROPS w tym zakresie.

W wybranym module może wziąć udział tylko jeden pracownik z danej instytucji.

W procesie rekrutacji do szkoleń realizatorzy będą kierowali się następującymi kryteriami:
1.    gminy, które utworzyły CUS – 5 pkt,
2.    gminy, które posiadają diagnozę pod kątem utworzenia CUS – 4 pkt,
3.    gminy, które zadeklarowały chęć utworzenia CUS – 3 pkt,
4.    gminy, które uczestniczyły do tej pory w realizacji projektu – 2 pkt,
5.    kolejność zgłoszeń – 1 pkt.

Kolejny etap szkoleń zaplanowany jest w okresie sierpień – wrzesień 2022 roku (kolejne 3 moduły).

Warunkiem ukończenia szkolenia kompetencyjnego CUS będzie uzyskanie frekwencji uczestnika na poziomie minimum 80% oraz zaliczenie testu wiedzy (uzyskanie min. 75% możliwych do zdobycia punktów). Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik spełniający w/w warunki otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i podniesienie kompetencji wydane przez realizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2022 roku (do godz. 13) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:
- Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji
- Regulamin rekrutacji

 

...........................................................................................................................................................................................................................

Harmonogram realizacji działań

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na kwiecień 2022 roku.

Harmonogram wsparcia w projekcie: kwiecień 2022

..........................................................................................................................................................................................................................

Superwizja indywidualna i grupowa w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że trwa rekrutacja na superwizję indywidualną i grupową dla pracowników Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim i Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.

Wsparcie odbywa się w ramach w projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020).

Usługa realizowana będzie w formie stacjonarnej w czterech centrach usług społecznych, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie do ROPS w tym zakresie. Uczestnikami superwizji indywidualnej i grupowej mogą być pracownicy CUS-ów.

Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) do 22 marca 2022 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto po zakwalifikowaniu się na superwizję należy przedłożyć wypełniony formularz uczestnictwa (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji).

Do pobrania:
- regulamin rekrutacji
- załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji
- załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji

..........................................................................................................................................................................................................................

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zamieszcza obowiązujący na dzień 16.03.2022 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Do pobrania:
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy
- Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy
- Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – formularz uczestnictwa
- Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – formularz zgłoszeniowy - CUS

 .........................................................................................................................................................................................................................

Coaching dla kadry zarządzającej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że rozpoczęto rekrutacje na coaching w zakresie funkcjonowania w nowej strukturze dla kadry zarządzającej: CUS (dyrektor) oraz ośrodków pomocy społecznej (dyrektor lub kierownik) z województwa warmińsko-mazurskiego, które chcą przekształcić lub utworzyć CUS na swoim terenie.

 Wsparcie odbywa się w ramach w projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020).

Usługa realizowana będzie w formie stacjonarnej w czterech centrach usług społecznych oraz dwudziestu pięciu ośrodkach pomocy społecznej, które planują przekształcić lub utworzyć CUS i zgłosiły swoje zapotrzebowanie do ROPS w tym zakresie.

Uczestnikami coachingu jest kadra zarządzająca CUS (dyrektor) oraz OPS (dyrektor/kierownik), średnio po 5 godzin coachingu na osobę.

Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) do 8 marca 2022 r. na adres e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto, po zakwalifikowaniu się do tej formy wsparcia, należy również przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji)

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji
Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
 

.............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na marzec 2022 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: marzec 2022

.............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na luty 2022 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: luty 2022

............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na styczeń 2022 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: styczeń 2022

............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na grudzień 2021 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: grudzień 2021

............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na listopad 2021 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: listopad 2021

............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na październik 2021 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: październik 2021

............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na wrzesień 2021 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: wrzesień 2021

............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na sierpień 2021 roku

Harmonogram wsparcia w projekcie: sierpień 2021

.............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych w lipcu 2021 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: lipiec 2021

..............................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych w czerwcu 2021 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: czerwiec 2021

...........................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych w maju 2021 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: maj 2021

...........................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych w kwietniu 2021 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: kwiecień 2021

............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych w marcu 2021 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: marzec 2021

.............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na luty 2021 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: luty 2021

..............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na styczeń 2021 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: styczeń 2021

..............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na grudzień 2020 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: grudzień 2020

.............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na listopad 2020 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: listopad 2020

.............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na październik 2020 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: październik 2020

...........................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na wrzesień 2020 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: wrzesień 2020

............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na sierpień 2020 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: sierpień 2020

.............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na lipiec 2020 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: lipiec 2020

............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na czerwiec 2020 roku:

Harmonogram wsparcia w projekcie: czerwiec 2020

.............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na maj 2020 roku:


Harmonogram wsparcia w projekcie: maj 2020

..............................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na kwiecień 2020 roku:


Harmonogram wsparcia w projekcie: kwiecień 2020

.............................................................................................................................................................................................................

Kolejne spotkanie coachingu grupowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przypomina o kolejnym spotkaniu coachingu grupowego dla pracowników socjalnych gminy miejsko-wiejskich w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Spotkanie coachingowe odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2020 r. w Hotel Park w Olsztynie.

Osoba do kontaktu – Anna Kocięcka tel. 89 521 95 38

..........................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przedstawia harmonogram realizacji działań zaplanowanych na marzec 2020 roku: 

Harmonogram wsparcia w projekcie: marzec 2020

.....................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że rozpoczęto rekrutację pracowników socjalnych na coaching grupowy i coaching indywidualny w II etapie projektu (II kamieniu milowym) w ramach w projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020).

Coaching grupowy i coaching indywidualny skierowany jest do pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej gmin uczestniczących w ww. projekcie, tj.: Miłomłyn, Morąg, Reszel, Korsze oraz Pisz.

Spotkania coachingu grupowego odbędą się w następujących terminach:
- 13-14 listopada 2019 r.,
- 19-20 lutego 2020 r.
Miejscem spotkań coachingu grupowego jest Hotel Park w Olsztynie.
Spotkania w ramach coachingu indywidualnego realizowane będą w pięciu ośrodkach pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego (Pisz, Korsze, Reszel, Miłomłyn, Morąg) lub
w innych miejscach ustalonych przez Wykonawcę z pracownikami socjalnymi ww. ośrodków

Dla każdego Ośrodka przewidziana są 3 miejsca na spotkania w ramach coachingu grupowego oraz 2 miejsca na spotkania w ramach coachingu indywidualnego.

Informujemy, że na spotkania coachingowe mogą zgłaszać się zarówno osoby, które już uczestniczyły w spotkaniach coachingu grupowego lub indywidualnego jaki i osoby, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia.

Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) do 5 listopada 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto w dniu spotkania coachingowego należy przedłożyć wypełniony formularz uczestnictwa (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji – dotyczy osób które do tej pory nie uczestniczyły w projekcie).

Do pobrania: 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy na spotkania coachingu grupowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy na spotkania coachingu indywidualnego

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

......................................................................................................................................................................................................................................

„Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, realizujący projekt „Kooperacja – skuteczna i efektywna” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS (POWER 2014-2020), przedstawia harmonogram realizacji działań, zaplanowanych na luty 2019 roku”


Harmonogram wsparcia w projekcie - luty 2019 

......................................................................................................................................................................................................................................

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zamieszcza obowiązujący Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Do pobrania: 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

.........................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, realizujący projekt „Kooperacja – skuteczna i efektywna” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS (POWER 2014-2020), przedstawia harmonogram realizacji działań, zaplanowanych na wrzesień 2018 r.

Przewidziane zostały spotkania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, Powiatowych Grup Decydentów z powiatów kętrzyńskiego, ostródzkiego i piskiego oraz  seminaria dla przedstawicieli lokalnych samorządów z powiatów objętych realizacją projektu. 

Do pobrania: 
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie (wrzesień 2018 r.) 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK