Kontakt

Nadużycia finansowe

Nadużycia finansowe

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 14/297/18/V Zarządu Województwa z dnia 20.03.2018 r. przyjął do stosowania Procedurę zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zatwierdzoną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 16.02.2018 r.

Definicja nadużycia finansowego

Nadużycie finansowe - zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Praktyczne poradniki:

 • Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”, Warszawa 2013
 • Poradnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej Policji: „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?”, Warszawa 2012
 • Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, opublikowany na stronie www.antykorupcja.gov.pl
 • Poradnik antykorupcyjny przedsiębiorców, opublikowany na stronie www.antykorupcja.gov.pl
 • “Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników” – publikacja opublikowana na stronie www.antykorupcja.gov.pl

OLAF - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

W tym kontekście kluczową rolę może odgrywać OLAF–owska Sieć Komunikatorów ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, która obejmuje Rzecznika OLAF, rzeczników odpowiedzialnych za PR i urzędników ds. informacji w krajowych służbach dochodzeniowych, z którymi OLAF współpracuje w państwach członkowskich.

Każdy obywatel Unii Europejskiej może skontaktować się ze służbami OLAF we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej w następujący sposób:

1)         za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach - FNS (Fraud Notification System) dostępnego na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu/

2)         pocztą, kierując korespondencję na adres OLAF - European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue de la Loi, 200,1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/Belgie;

3)         e-mailem na adres wskazany na stronie https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_pl.

 

Zgłoś nadużycie:

 • pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem „Nadużycia"

 • e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK