Kontakt

Organizacje międzynarodowe

Europejski Komitet Regionów

komitet regionow logo

Europejski Komitet Regionów – to unijna instytucja, która została powołana do życia w 1994 roku na mocy Traktatu z Maastricht.

W jego skład wchodzi 329 przedstawicieli europejskich regionów i miast. Rolą KR jest reprezentowanie na forum unijnym przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych.

Komitet wpływa na ustawodawstwo UE poprzez wydawanie opinii na tematy propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Członkowie Komitetu mają również uprawnienia do wyrażania opinii z własnej inicjatywy, które przekładane są Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów sześć razy do roku uczestniczą w sesjach plenarnych. Pracują również w stałych komisjach, a także (w szczególnych przypadkach) w komisjach powoływanych ad hoc.

Komisje stałe to:
• CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych
• COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE
• ECON – Komisja Polityki Gospodarczej
• SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury
• ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii
• NAT – Komisja Zasobów Naturalnych
• CAFA – Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych

W przeszłości reprezentantami Warmii i Mazur w Komitecie Regionów w latach 2004-2006 i 2008-2015 byli odpowiednio Andrzej Ryński i Jacek Protas. Z kolei Gustaw Marek Brzezin działalność w Komitecie Regionów rozpoczął w 2016 roku i zakończył w 2023 roku.

Więcej informacji o Komitecie Regionów

Harmonogram pracy komitetu


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK