Kontakt

Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury

Sieć „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury” - nabór

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego uchwałą nr 19/261/23/VI powołał Sieć „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury” oraz zatwierdził regulamin jej funkcjonowania.

Jej ideą jest m.in. rozwój i promocja żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej, regionalnej, ekologicznej opartej na lokalnych i regionalnych zasobach surowców, pochodzących z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ważny jest ponadto rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności, zachowanie, ochrona i dbałość o dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla, a także współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Sieci, jak również zapewnienie konsumentom i turystom regionalnej oferty kulinarnej.

O członkostwo w Sieci mogą ubiegać się podmioty w następujących kategoriach:

1.    PRODUCENCI I PRZETWÓRCY:
1)    producenci surowców żywnościowych w sektorze rolniczym
2)    producenci i przetwórcy artykułów rolno-spożywczych

2.    GASTRONOMIA:
1)    lokale gastronomiczne i obiekty noclegowe świadczące usługę gastronomiczną
2)    cukiernie

3.    SPRZEDAŻ - sklepy regionalne i sprzedawcy detaliczni

4.    EDUKACJA - instytucje i organizacje pozarządowe

Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem strony: www.dziedzictwokulinarne.pl

Zachęcamy do budowania tożsamości regionalnej i marki Warmii i Mazur poprzez członkostwo w Sieci „Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury”.

Dokumenty do pobrania:
- Regulamin Sieci „Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury”
- Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie członkostwa w Sieci
- Załącznik nr 2 - Zgoda na wykorzystanie i publikację fotografii
- Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
- Załącznik nr 4 - Karta produktów
- Załącznik nr 5 - Lista potraw
- Załącznik nr 6 - Wniosek o odnowienie członkostwa w Sieci
- Załącznik nr 7 - Karta Oceny - Gastronomia
- Załącznik nr 8 - Karta Oceny - Producenci i przetwórcy
- Załącznik nr 9 - Karta Oceny - Sprzedaż
- Załącznik nr 10 - Karta Oceny - Edukacja


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK