Kontakt

Zasady zastosowania przymusu

Zasady zawiadamiania o zastosowaniu przymusu

Zasady zawiadamiania upoważnionego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz o ich stosowanie.

1.    Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w terminie 3 dni ocenia – upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.
2.    Wskazane podmioty w przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, wysyłają do upoważnionego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii kartę zastosowania przymusu bezpośredniego, którą:
- wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi;
- wobec osoby, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, albo w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 albo w art. 46a ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego lekarz upoważniony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadza na podstawie karty zastosowania przymusu bezpośredniego oraz innej przekazanej dokumentacji medycznej, jeżeli zawarte w niej wpisy mają znaczenie dla zastosowanego przymusu bezpośredniego, uwzględniając przy ocenie wymagania, o których mowa w art. 18-18f ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktualny stan wiedzy medycznej.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK