Kontakt

Dane kontaktowe

Dane teleadresowe

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE:
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel. (89) 521 90 00
fax. (89) (89) 89 521 95 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. otwarcia: 8-16 (poniedziałek) oraz 7.30-15.30 (od wtorku do piątku)

KANCELARIA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:
Szef Kancelarii Sejmiku: Wiktor Marek Leyk
ul. Emilii Plater 1, pok. 427
10-562 Olsztyn
tel. (89) 521-92-00, 521-92-10
fax. (89) 521-92-09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO PRASOWE
ul. Emilii Plater 1
tel. (89) 521-91-43, 521-91-45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANE TELEADRESOWE DO POSZCZEGÓLNYCH DEPARTAMENTÓW, BIUR I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa lub Sejmik lub Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zależności, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator)2).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie:
https://warmia.mazury.pl/kontakt. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
4) dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi i obsługi korespondencji, a w przypadkach w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67 z późn. zm.) - przez czas określony w tych przepisach,
6) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku niepodania danych, szczególnie maila nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK