Kontakt

Warto wiedzieć

Artykuły i publikacje

FE POPT poziom pl 1 rgb

Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie

Raport Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2018-2019

Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin 

Zeszyt metodologiczny. Rewitalizacja w gminie

Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji, MIiB

Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Instytut Rozwoju Miast (Tomy 1-12)

Tom 1 Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii

Tom 2 Rewitalizacja miast we Francji

Tom 3 Rewitalizacja miast w Niemczech

Tom 4 Przestrzenne aspekty rewitalizacji

Tom 5 Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce

Tom 6 Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją

Tom 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji

Tom 8 Rewitalizacja miast polskich – diagnoza

Tom 9 Założenia polityki rewitalizacji w Polsce

Tom 10 Model rewitalizacji

Tom 11 Monitorowanie rewitalizacji

Tom 12 Przykłady rewitalizacji miast

Komitety Rewitalizacji w praktyce. Raport. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, kwiecień 2019 r.

Specjalna Strefa Rewitalizacji w praktyce. Raport. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, październik 2019 r.

Heller C. A., Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: jak opracować lokalny plan rozwoju?

Ludzie-przestrzeń-zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, 2016

Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK