Kontakt

Wykaz podmiotów

Placówki świadczące pomoc

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ośrodki pomocy i wsparcia

1. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

- Lista podmiotów 

2. Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Lista podmiotów 

3. Wykaz ośrodków pomocy i wsparcia – stan na 30 grudnia 2022 roku

Placówki poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego

Placówki świadczące usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej

Ośrodki Lecznictwa Odwykowego

Ośrodki pomocy dla osob pokrzywdzonych przestępstwem

Placówki opiekuńczo-wychowawcze świetlice środowiskowe

Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

BAZY TELEADRESOWE JEDNOSTEK ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Baza teleadresowa org. pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Baza teleadresowa podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Baza teleadresowa realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych

Baza teleadresowa realizatorów programów psychologiczno-terapeutycznych

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr miejsc w których gmina udziela tymczasowego schronienia

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK