Kontakt

Wykaz podmiotów

Placówki świadczące pomoc

24 maja 2024 roku (w godz. 11-15) odbędzie się szkolenie online dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych z naszego województwa.  

Celem spotkania jest przedstawienie podstaw wszczęcia i realizacji procedury ”Niebieskie Karty”, monitoringu osób uczestniczących w procedurze NK, policyjnych i sądowych nakazów ochrony, zasad reprezentacji i ochrony dziecka doznającego przemocy.

Szkolenie przeprowadzi Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy domowej, autor komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, konsultant w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Realizowane jest w ramach realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2021-2026.

Link do spotkania:
https://umwwm.webex.com/umwwm/j.php?MTID=md4a62caf9eea74a5afd7fecfc52fc2e4

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ośrodki pomocy i wsparcia

1. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

- Lista podmiotów 

2. Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Lista podmiotów 

3. Wykaz ośrodków pomocy i wsparcia – stan na 29 grudnia 2023 roku

Placówki poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego

Placówki świadczące usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej

Ośrodki Lecznictwa Odwykowego

Ośrodki pomocy dla osob pokrzywdzonych przestępstwem

Placówki opiekuńczo-wychowawcze świetlice środowiskowe

Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

BAZY TELEADRESOWE JEDNOSTEK ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Baza teleadresowa org. pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Baza teleadresowa podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Baza teleadresowa realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych

Baza teleadresowa realizatorów programów psychologiczno-terapeutycznych

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr miejsc w których gmina udziela tymczasowego schronienia

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK