Kontakt

Partnerzy zagraniczni

Partnerzy zagraniczni

Współpraca międzynarodowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzona jest w oparciu o zasady zawarte w Rozdziale 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa.

Aby formalnie uznać stosunki Województwa z jego zagranicznymi partnerami i stworzyć platformę do wielopłaszczyznowego współdziałania, władze Województwa uchwalają „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”.

17 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak stanowi ustawa o samorządzie województwa, priorytety określają główne cele, kierunki geograficzne współpracy zagranicznej oraz zamiary przystąpienia do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych. Obowiązek ich uchwalenia spoczywa na sejmiku województwa.

Wcześniejsze wersje dokumentu zostały uchwalone w czerwcu 2014 roku i listopadzie 2009 roku.

Dokument wszedł w życie 18 lipca 2019 r. po zaakceptowaniu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.

 Regiony, z którymi samorząd województwa prowadzi współpracę na podstawie podpisanych porozumień:

 1. Chiny – Prowincja Heilongjiang - Protokół uzgodnień pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a prowincją Heilongjiang został podpisany dnia 18 lutego 2005 r.

 ZOBACZ: 
Protokół uzgodnień pdf

2. Dania – Regionalna Gmina Bornholm – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 29 września 2003 r., natomiast 14 maja 2008 r. podpisano aneks do Porozumienia o współpracy na lata 2008-2010

ZOBACZ: 
Porozumienie o współpracy 

3. Francja – Departament Côtes d’ Armor – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 24 czerwca 2000 r.; 

ZOBACZ:
Porozumienie o współpracy 
Umowa specjalna o funkcjonowaniu i finansowaniu Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d’Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie PL
- Plan pracy na lata 2021-2023

4. Słowacja – Województwo Bańsko-Bystrzyckie – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 8 lipca 2003 r.; aneks nr 1 do porozumienia o współpracy z lipca 2003 r. został podpisany 18 maja 2005 r.; Plan Współpracy na lata 2007-2008 został podpisany 27 listopada 2007 r.

 ZOBACZ:
Porozumienie o współpracy 

5. Ukraina – Obwód Rówieński – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 9 grudnia 2003 r.

ZOBACZ:
- Umowa o współpracy
- Plan Pracy na lata 2021-2023

6. Włochy – Autonomiczny Region Vallée d’Aoste – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 11 kwietnia 1999 roku

ZOBACZ:
- Porozumienie o współpracy

7. Włochy – Region Umbria – Porozumienie o współpracy zostało podpisane 9 października 2018 r.

ZOBACZ:
- Porozumienie o współpracy 

 8. Chorwacja – Żupania Splicko-Dalmatyńska – list intencyjny podpisano 12 sierpnia 2011 r.

ZOBACZ:
List intencyjny
Umowa o współpracy

9. Niemcy – Kraj Związkowy Saksonia-Anhalt – list intencyjny podpisano 3 października 2014 r.

ZOBACZ:
List intencyjny

10. Rumunia – Okręg Dolj – Deklaracja Woli Współpracy podpisana 6 marca 2023 r. w Mikołajkach

ZOBACZ:
- Deklaracja woli współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a okręgiem Dolj - wersja JPG
- Deklaracja woli współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a okręgiem Dolj - wersja PDF

11. Rumunia – Okręg Dolj – Porozumienie o Współpracy podpisane w dniu 7 grudnia 2023 roku

ZOBACZ:
- porozumienie o współpracy

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK