Kontakt

Partnerzy zagraniczni

Partnerzy zagraniczni

Współpraca międzynarodowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzona jest w oparciu o zasady zawarte w Rozdziale 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa.

Aby formalnie uznać stosunki Województwa z jego zagranicznymi partnerami i stworzyć platformę do wielopłaszczyznowego współdziałania, władze Województwa uchwalają „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”.

24 czerwca 2014 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak stanowi ustawa o samorządzie województwa, priorytety określają główne cele, kierunki geograficzne współpracy zagranicznej oraz zamiary przystąpienia do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych. Obowiązek ich uchwalenia spoczywa na sejmiku województwa.

Poprzedni dokument został przyjęty w listopadzie 2009 roku. Od tego czasu Województwo zakończyło współpracę z częścią dotychczasowych regionów partnerskich (litewskim okręgiem Taurage, hiszpańskim regionem La Rioja oraz szwedzkim Halland (2014), formalizując jednocześnie nowe kontakty zagraniczne (chorwacka Żupania Splicko-Dalmatyńska (2012), niemiecki Kraj Związkowy Saksonia-Anhalt (2014)). Zapisy priorytetów zostały również dostosowane do nowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025. Dokument wszedł w życie 24 lipca 2014 r. po zaakceptowaniu przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.

 Regiony, z którymi samorząd województwa prowadzi współpracę na podstawie podpisanych porozumień:

 1. Chiny – Prowincja Heilongjiang - Protokół uzgodnień pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a prowincją Heilongjiang został podpisany dnia 18 lutego 2005 r.

 ZOBACZ: 
Protokół uzgodnień pdf

2. Dania – Regionalna Gmina Bornholm – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 29 września 2003 r., natomiast 14 maja 2008 r. podpisano aneks do Porozumienia o współpracy na lata 2008-2010

ZOBACZ: 
Porozumienie o współpracy 

3. Francja – Departament Côtes d’ Armor – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 24 czerwca 2000 r.; 

ZOBACZ:
Porozumienie o współpracy 
Umowa specjalna o funkcjonowaniu i finansowaniu Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d’Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie PL
- Plan pracy na lata 2018-2020 

4. Rosja – obwód kaliningradzki – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 19 września 2001 r.

ZOBACZ:
Porozumienie o współpracy 

5. Słowacja – Województwo Bańsko-Bystrzyckie – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 8 lipca 2003 r.; aneks nr 1 do porozumienia o współpracy z lipca 2003 r. został podpisany 18 maja 2005 r.; Plan Współpracy na lata 2007-2008 został podpisany 27 listopada 2007 r.

 ZOBACZ:
Porozumienie o współpracy 

6. Ukraina – Obwód Rówieński – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 9 grudnia 2003 r.; aneks do Porozumienia na lata 2004-2006 podpisano w dniu 4 października 2004 roku.

ZOBACZ:
- Umowa o współpracy
- Plan Pracy na lata 2021-2023

7. Włochy – Autonomiczny Region Vallée d’Aoste – Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 11 kwietnia 1999 r., a 15 kwietnia 2005 r. parafowano aneks do Porozumienia na lata 2005-2007.

ZOBACZ:
Porozumienie o współpracy 

8. Włochy – Region Umbria – Porozumienie o współpracy zostało podpisane 9 października 2018 r.

ZOBACZ:
- Porozumienie o współpracy 

 9. Chorwacja – Żupania Splicko-Dalmatyńska – list intencyjny podpisano 12 sierpnia 2011 r.

ZOBACZ:
List intencyjny
Umowa o współpracy

10. Niemcy – Kraj Związkowy Saksonia-Anhalt – list intencyjny podpisano 3 października 2014 r.

ZOBACZ:
List intencyjny
Plan Pracy na lata 2016-2017 PL

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK