Kontakt

Stacje monitoringu suszy rolniczej

Stacje monitoringu suszy rolniczej

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 roku, przy merytorycznym wsparciu pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, z powodzeniem wdrożył „Warmińsko-Mazurski Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”.

W ramach zrealizowanego projektu uruchomione zostały cztery stacje meteorologiczne, stanowiące realne wsparcie monitoringu suszy rolniczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspierające System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

System ten ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce. Instalowane stacje meteorologiczne ułatwiają producentom rolnym wiarygodne udokumentowanie występowania niekorzystnych dla upraw zjawisk meteorologicznych oraz innych nieprzyjaznych warunków będących podstawą do ubiegania się o odszkodowania rolnicze spowodowane m.in. suszą rolniczą. Stacje automatycznie wykonują pomiary: wilgotność powietrza i gruntu, ilość wody deszczowej, siłę i kierunek wiatru, temperaturę itp. Uzyskane dane są na bieżąco przekazywane do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz ogólnie dostępne poprzez poniżej zamieszczone linki do stron internetowych.

Ponadto, w przypadku przyległego do Stacji meteorologicznej „ogródka meteorologicznego”, w części szkolno-dydaktycznej, posiadającej wyposażenie odpowiednie do zastosowań dydaktycznych na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, doskonale spełnia nieodzowne w nauce przyrody, fizyki, geografii zadanie wspierające zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, a także przydatne do realizacji projektów o tematyce ekologicznej. Funkcjonowanie ogródka meteorologicznego przyczynia się do podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, rozwijania wrażliwości i chęci działania na rzecz kształtowana i ochrony środowiska oraz wspiera ogólną edukację w tym zakresie prowadzącą do podniesienia poziomu wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów i ich aktywizacji.

Dzięki zrealizowanemu ww. przedsięwzięciu pn.: „Warmińsko-Mazurski Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021” rolnicy z naszego regionu otrzymują na bieżąco dostęp do danych meteorologicznych mierzonych w czasie rzeczywistym, które mogą wykorzystać nie tylko w monitoringu suszy rolniczej. Mieszkańcy naszego województwa, uzyskali nieograniczony dostęp do danych pogodowych pozyskanych z punktów, w których postawione zostały automatyczne stacje meteorologicznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Stacje meteorologiczne powstały w następujących powiatach: (1) powiat nowomiejski – gmina Kurzętnik; (2) powiat nidzicki – gmina Janowiec Kościelny; (3) powiat braniewski – gmina Braniewo; (4) powiat działdowski – gmina Działdowo.

1. powiat nidzicki
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Zab%C5%82ocie%20Kanigowskie

2. gmina Braniewo
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=%C5%9Awi%C4%99tochowo

3. powiat nowomiejski
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Kurz%C4%99tnik

4. powiat działdowski
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Ksi%C4%99%C5%BCy%20Dw%C3%B3r


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK