Kontakt

Społeczna Rada Seniorów - członkowie II kadencji

Społeczna Rada Seniorów (II kadencja)

wieslawa przybysz

Wiesława Przybysz - przewodnicząca rady
Ukończyła Uniwersytet Warszawski i uzyskała dyplom z tyt. mgr polityki społecznej. Przez całe życie zawodowe pracowała w systemie polityki społecznej. Ponad 20  lat tj. w okresie 1999-2020  pełniłam funkcję dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Głównym zainteresowaniem w pracy było poszukiwanie i wdrażanie skuteczniejszych oraz nowoczesnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej.

Szczególnie ważne było tworzenie szerokiego partnerstwa i współpracy z różnymi podmiotami na rzecz diagnozowania i skutecznego rozwiazywania problemów społecznych w województwie. Dzięki współpracy, przede wszystkim z jednostkami administracji publicznej i organizacji pozarządowych, udało się opracować i skutecznie wdrożyć strategię polityki społecznej województwa warmińsko -mazurskiego do 2020 roku oraz wielu programów celowych w tym m.in. na rzecz starzejącego się społeczeństwa, osób z niepełnosprawnościami, rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy, ekonomii społecznej. Przez wiele lat uczestniczyła w kształceniu kadry pomocy społecznej głównie w Szkole Pracowników Służb Społecznych w Olsztynie, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w Wyższej Szkole Pedagogicznej im Korczaka.

Marek Gulda

 Marek Gulda - wiceprzewodniczący rady

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto ukończył studia podyplomowe dla kadry kierowniczej i menedżerskiej w zakresie socjologii zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

Początki swojej pracy zawodowe rozpoczął w Związku Harcerstwa Polskiego, a potem kontynuował przez wiele lat. Pracował również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu (dyrektor) oraz w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu (dyrektor).

Odznaczony odznaką Zasłużonego Instruktora Gdańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego (1998), Srebrnym Krzyżem Zasługi RP (2006) oraz Amicus Bonus w kategorii indywidualnej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (2021). Hobbistycznie zajmuje się pszczelarstwem ekologicznym i posiada własna pasiekę.

J.Adamczyk 32

Jolanta Adamczyk

Reprezentantka powiatu lidzbarskiego do Społecznej Rady Seniorów.

Z wykształcenia jest pedagogiem, menedżerem kultury. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W Lidzbarskim Domu Kultury przez ponad 40 lat, jako animator kultury, koordynowała wydarzenia i projekty tworzące produkty markowe, wyróżniające je w przestrzeni kulturowej w kraju i poza jego granicami. Obecnie zajmuje się seniorami i koordynuje działania związane z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej. Inspiruje seniorów do życia ciekawszego, twórczego, łamiącego bariery izolacji cyfrowej i społecznej.

Uczestniczyła w pracach prowadzących do powołania Miejskiej Rady Seniorów w Lidzbarku Warmińskim, której aktualnie jest Przewodniczącą.

Jest również prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, sekretarzem w Zarządzie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur oraz prezesem koła Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Lidzbarku Warmińskim w ramach którego, organizowane są Kaziuki – Wilniuki (przedsięwzięcie nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny).

 

Krystyna.Kijewicz2

Krystyna Kijewicz

Zamieszkała w Bisztynku w powiecie bartoszyckim. Z wykształcenia mgr teologii. Przez 19 lat nauczała katechezy głównie w szkole podstawowej. Od zawsze pracowała i działała na rzecz drugiego człowieka, najpierw uczniów, a obecnie seniorów.

Od 2018 roku, po przejściu na emeryturę, odnalazła się w działaniach UTW przy Bibliotece Publicznej przy Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. Do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa UTW. Ponadto po raz drugi jest członkiem Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako reprezentantka powiatu bartoszyckiego. Zawsze wybierana do grona Zarządu rady.

Otrzymała wyróżnienie i statuetkę Wolontariusz Roku w 2020 i 2021 roku oraz Statuetkę  "Kobieta niezwykła" Gminy Bisztynek. Uczestniczyła w szkoleniu Erasmus + " Kadara UTW Warmii i Mazur - mobilna i  kompetentna w działaniu" w Wiedniu. Uzyskała również  CERTYFIKAT Szkoły Liderów.

Według Niej: „Aktywne życie na emeryturze, to najlepszy czas na pasje, "zbieranie" wspomnień i zrobienie czegoś dla siebie.

 

Lech.Bober

Lech Bober

Urodzony 02.09.1950r., zamieszkały Nowe Miasto Lubawskie, wykształcenie wyższe, magister inżynier.

Wieloletni nauczyciel i dyrektor w Szkolnictwie Rolniczym w powiecie nowomiejskim. Nauczyciel w Zespole Szkół im. C. Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, a w latach 1996-2000 wicedyrektor.

Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim – dwie kadencje (2012-2018), aktualnie wiceprezes.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów- od roku 2015 do chwili obecnej. Członek Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów I i II kadencji od 2018 roku.
Członek Zarządu Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie w latach 2016-2020.

Członek  Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w latach 2015-2017. Ambasador Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora od  roku 2017.

Członek Konwentu  Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Krakowie od 2016 do chwili obecnej.

  

Marek.MirosMarek Aleksander Miros

Urodził się  20 marca 1954 roku w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Prace zawodową rozpoczął w Spółdzielczym Klubie Sportowym Warszawianka, którego barwy reprezentował przez wiele lat. Kilkukrotny mistrz Warszawy juniorów i juniorów starszych w biegach średnich i przełajowych. Założyciel i Przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarność” na początku lat osiemdziesiątych. Delegat na Zjazd Regionu Mazowsze.

Członek Zarządu Związku Miast Polskich w latach 2003-2015, wiceprezes Związku.

Burmistrz Gołdapi od czerwca 1990 roku. do grudnia 2014 roku (sześć kadencji). W latach 2015-2019 pracował w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, jako Sekretarz Powiat oraz osoba odpowiadająca za koordynację zdobywania środków zewnętrznych dla powiatu gołdapskiego.  

Posiadane ordery, odznaczenia, wyróżnienia, odznaki to między innymi:
•    Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego samorządu,
•    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta),
•    Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego za wybitne zasługi w działalności samorządowej,
•    Zasłużony dla województwa suwalskiego.
•    Zasłużony dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Bezpartyjny. Amatorsko uprawia sporty. Marszobiegi, narty zjazdowe, pływanie, tenis ziemny, jazda na rowerze.

 Stanislaw.Brzozowski Stanisław Brzozowski

Absolwent historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w "Dzienniku Pojezierza" i "Gazecie Olsztyńskiej".

Od 2010 r. związany z federacją FOSa. Jako Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspiera, pomaga i doradza osobom starszym w trudnych i problemowych sytuacjach życiowych.

W 2018 r. został powołany na członka Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego I kadencji. Kontynuował swoją pracę społeczną również w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji. Za każdym razem wybierany do zarządu Rady. Rowerzysta i biegacz, zdobywca Korony Maratonów Polskich.

Barbara.Nikolajuk Liberna 2

Barbara Nikołajuk-Liberna - sekretarz rady 

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i przez wiele lat pracowała na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obecnie jest na emeryturze.

Od wielu lat angażuje się w działania społeczne. Jest członkinią Związku Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest słuchaczem Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. Od czterech kadencji pełni tam funkcję V-ce Prezesa. Jest również przedstawicielem UTW w Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Od 1996 r. jest aktywną dyżurną Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” w Olsztynie. Telefon jako jedyny w Polsce pełni całodobowe dyżury obsługiwane przez wolontariuszy.

Jadwiga LipskaJadwiga Lipska

Reprezentantka powiatu olsztyńskiego do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji. Wieloletni kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku.

Założycielka i prezes Spółdzielni Socjalnej „Tradycja Smaków” w Olsztynku. Jedna z inicjatorek utworzenia Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku. Koordynatorka i uczestniczka wielu akcji na rzecz osób potrzebujących i zależnych. Wielokrotnie doceniana za swoją pracę społeczną licznymi odznaczeniami i podziękowaniami.

 

Krystyna KralkowskaKrystyna Kralkowska

Reprezentantka powiatu giżyckiego do Społecznej Rady Seniorów.

Emerytowana nauczycielka języka polskiego. Ponad 20 lat pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Giżycku. Radna Rady Miejskiej w Giżycku, Radna Powiatu oraz Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od 2018 roku przewodnicząca Giżyckiej Rady Seniorów. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za pracę zawodową i społeczną. 

 

Janusz HendzelJanusz Hendzel

Reprezentant powiatu oleckiego do Społecznej Rady Seniorów.

Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego Mazurska Kraina oraz członek zarządu Lokalnej Grupy Działania Lider w EGO. Były radny gminy Świętajno oraz radny powiatu oleckiego. Od kilku kadencji pełni również funkcję sołtysa wsi Giże. Ukończył Szkołę Liderów w Programie Liderzy PAFW oraz Szkołę Animatorów Społecznych na rzecz osób starszych woj. warmińsko-mazurskiego.

Realizował projekty na rzecz seniorów w ramach programu ASOS, FIO i wielu innych. Zainicjował utworzenie wsi tematycznej - mlecznej wsi w Giżach, która reprezentowała województwo podczas dożynek prezydenckich w Spale. Jako sołtys zaktywizował kobiety wiejskie do utworzenia Stowarzyszenia Koło Giżowskich Bab. Prowadzi  Wiejskie Centrum Inicjatyw w Giżach stanowiące jednocześnie świetlicę wiejską dla mieszkańców.

Jerzy GiezekJerzy Giezek

Reprezentant Polskiego Związku Działkowców Okręgu Warmińsko-Mazurskiego do Społecznej Rady Seniorów. Członek Polskiego Czerwonego Krzyża, a od 2016 roku. Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Działdowie.

W trakcie swojej działalności dał się poznać jako dobry organizator współpracy z młodzieżą. Dzięki jego zaangażowaniu prężnie działa klub integracyjny dla dzieci i młodzieży „Uśmiechnięta przystań”. Jest inicjatorem powstania nowatorskiego projektu „Afera bez komputera czyli kolorowe podwórka” – zajęć letnich dla dzieci na podwórkach. Wielokrotnie wyróżniany dyplomami i medalami okolicznościowymi za swoja działalność.

 

Jerzy KonopkoJerzy Konopko

Reprezentant powiatu ostródzkiego do Społeczne Rady Seniorów.

Z wykształcenia nauczyciel ze specjalnością oligofrenopedagogika. Pracował w Państwowym Domu Dziecka w Nowym Dworze k/Morąga, a następnie w Szkole Podstawowej w Markowie.

Przez wiele lat aż do przejścia na emeryturę pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie. Po przejściu na emeryturę zaangażował się w utworzenie w Morągu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym aktualnie pełni funkcję wiceprezesa.   


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK