Kontakt

Aktualności - polityka senioralna

Społeczna Rada Seniorów (II kadencja)

wieslawa przybysz foto

Wiesława Przybysz - przewodnicząca rady
Ukończyła Uniwersytet Warszawski i uzyskała dyplom z tyt. mgr polityki społecznej. Przez całe życie zawodowe pracowała w systemie polityki społecznej. Ponad 20  lat tj. w okresie 1999-2020  pełniłam funkcję dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Głównym zainteresowaniem w pracy było poszukiwanie i wdrażanie skuteczniejszych oraz nowoczesnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej.

Szczególnie ważne było tworzenie szerokiego partnerstwa i współpracy z różnymi podmiotami na rzecz diagnozowania i skutecznego rozwiazywania problemów społecznych w województwie. Dzięki współpracy, przede wszystkim z jednostkami administracji publicznej i organizacji pozarządowych, udało się opracować i skutecznie wdrożyć strategię polityki społecznej województwa warmińsko -mazurskiego do 2020 roku oraz wielu programów celowych w tym m.in. na rzecz starzejącego się społeczeństwa, osób z niepełnosprawnościami, rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy, ekonomii społecznej. Przez wiele lat uczestniczyła w kształceniu kadry pomocy społecznej głównie w Szkole Pracowników Służb Społecznych w Olsztynie, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w Wyższej Szkole Pedagogicznej im Korczaka.

Marek Gulda

 Marek Gulda - wiceprzewodniczący rady

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto ukończył studia podyplomowe dla kadry kierowniczej i menedżerskiej w zakresie socjologii zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

Początki swojej pracy zawodowe rozpoczął w Związku Harcerstwa Polskiego, a potem kontynuował przez wiele lat. Pracował również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu (dyrektor) oraz w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu (dyrektor).

Odznaczony odznaką Zasłużonego Instruktora Gdańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego (1998), Srebrnym Krzyżem Zasługi RP (2006) oraz Amicus Bonus w kategorii indywidualnej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (2021). Hobbistycznie zajmuje się pszczelarstwem ekologicznym i posiada własna pasiekę.

 

J.Adamczyk 32Jolanta Adamczyk

Reprezentantka powiatu lidzbarskiego do Społecznej Rady Seniorów.

Z wykształcenia jest pedagogiem, menedżerem kultury. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W Lidzbarskim Domu Kultury przez ponad 40 lat, jako animator kultury, koordynowała wydarzenia i projekty tworzące produkty markowe, wyróżniające je w przestrzeni kulturowej w kraju i poza jego granicami. Obecnie zajmuje się seniorami i koordynuje działania związane z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej. Inspiruje seniorów do życia ciekawszego, twórczego, łamiącego bariery izolacji cyfrowej i społecznej.

Uczestniczyła w pracach prowadzących do powołania Miejskiej Rady Seniorów w Lidzbarku Warmińskim, której aktualnie jest Przewodniczącą.

Jest również prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, sekretarzem w Zarządzie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur oraz prezesem koła Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Lidzbarku Warmińskim w ramach którego, organizowane są Kaziuki – Wilniuki (przedsięwzięcie nawiązujące do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny).

 

Krystyna.Kijewicz2

Krystyna Kijewicz

Zamieszkała w Bisztynku w powiecie bartoszyckim. Z wykształcenia mgr teologii. Przez 19 lat nauczała katechezy głównie w szkole podstawowej. Od zawsze pracowała i działała na rzecz drugiego człowieka, najpierw uczniów, a obecnie seniorów.

Od 2018 roku, po przejściu na emeryturę, odnalazła się w działaniach UTW przy Bibliotece Publicznej przy Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. Do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa UTW. Ponadto po raz drugi jest członkiem Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako reprezentantka powiatu bartoszyckiego. Zawsze wybierana do grona Zarządu rady.

Otrzymała wyróżnienie i statuetkę Wolontariusz Roku w 2020 i 2021 roku oraz Statuetkę  "Kobieta niezwykła" Gminy Bisztynek. Uczestniczyła w szkoleniu Erasmus + " Kadara UTW Warmii i Mazur - mobilna i  kompetentna w działaniu" w Wiedniu. Uzyskała również  CERTYFIKAT Szkoły Liderów.

Według Niej: „Aktywne życie na emeryturze, to najlepszy czas na pasje, "zbieranie" wspomnień i zrobienie czegoś dla siebie.

 

Lech.Bober

Lech Bober

Urodzony 02.09.1950r., zamieszkały Nowe Miasto Lubawskie, wykształcenie wyższe, magister inżynier.

Wieloletni nauczyciel i dyrektor w Szkolnictwie Rolniczym w powiecie nowomiejskim. Nauczyciel w Zespole Szkół im. C. Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, a w latach 1996-2000 wicedyrektor.

Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim – dwie kadencje (2012-2018), aktualnie wiceprezes.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów- od roku 2015 do chwili obecnej. Członek Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów I i II kadencji od 2018 roku.
Członek Zarządu Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie w latach 2016-2020.

Członek  Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w latach 2015-2017. Ambasador Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora od  roku 2017.

Członek Konwentu  Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Krakowie od 2016 do chwili obecnej.

  

 Stanislaw.Brzozowski Stanisław Brzozowski

Absolwent historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w "Dzienniku Pojezierza" i "Gazecie Olsztyńskiej".

Od 2010 r. związany z federacją FOSa. Jako Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspiera, pomaga i doradza osobom starszym w trudnych i problemowych sytuacjach życiowych.

W 2018 r. został powołany na członka Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego I kadencji. Kontynuował swoją pracę społeczną również w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji. Za każdym razem wybierany do zarządu Rady. Rowerzysta i biegacz, zdobywca Korony Maratonów Polskich.

Barbara.Nikolajuk Liberna 2

Barbara Nikołajuk-Liberna - sekretarz rady 

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i przez wiele lat pracowała na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obecnie jest na emeryturze.

Od wielu lat angażuje się w działania społeczne. Jest członkinią Związku Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest słuchaczem Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. Od czterech kadencji pełni tam funkcję V-ce Prezesa. Jest również przedstawicielem UTW w Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Od 1996 r. jest aktywną dyżurną Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” w Olsztynie. Telefon jako jedyny w Polsce pełni całodobowe dyżury obsługiwane przez wolontariuszy.

Jadwiga LipskaJadwiga Lipska

Reprezentantka powiatu olsztyńskiego do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji. Wieloletni kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku.

Założycielka i prezes Spółdzielni Socjalnej „Tradycja Smaków” w Olsztynku. Jedna z inicjatorek utworzenia Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku. Koordynatorka i uczestniczka wielu akcji na rzecz osób potrzebujących i zależnych. Wielokrotnie doceniana za swoją pracę społeczną licznymi odznaczeniami i podziękowaniami.

 

Krystyna KralkowskaKrystyna Kralkowska

Reprezentantka powiatu giżyckiego do Społecznej Rady Seniorów.

Emerytowana nauczycielka języka polskiego. Ponad 20 lat pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Giżycku. Radna Rady Miejskiej w Giżycku, Radna Powiatu oraz Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od 2018 roku przewodnicząca Giżyckiej Rady Seniorów. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za pracę zawodową i społeczną. 

 

Janusz HendzelJanusz Hendzel

Reprezentant powiatu oleckiego do Społecznej Rady Seniorów.

Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego Mazurska Kraina oraz członek zarządu Lokalnej Grupy Działania Lider w EGO. Były radny gminy Świętajno oraz radny powiatu oleckiego. Od kilku kadencji pełni również funkcję sołtysa wsi Giże. Ukończył Szkołę Liderów w Programie Liderzy PAFW oraz Szkołę Animatorów Społecznych na rzecz osób starszych woj. warmińsko-mazurskiego.

Realizował projekty na rzecz seniorów w ramach programu ASOS, FIO i wielu innych. Zainicjował utworzenie wsi tematycznej - mlecznej wsi w Giżach, która reprezentowała województwo podczas dożynek prezydenckich w Spale. Jako sołtys zaktywizował kobiety wiejskie do utworzenia Stowarzyszenia Koło Giżowskich Bab. Prowadzi  Wiejskie Centrum Inicjatyw w Giżach stanowiące jednocześnie świetlicę wiejską dla mieszkańców.

Jerzy GiezekJerzy Giezek

Reprezentant Polskiego Związku Działkowców Okręgu Warmińsko-Mazurskiego do Społecznej Rady Seniorów. Członek Polskiego Czerwonego Krzyża, a od 2016 roku. Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Działdowie.

W trakcie swojej działalności dał się poznać jako dobry organizator współpracy z młodzieżą. Dzięki jego zaangażowaniu prężnie działa klub integracyjny dla dzieci i młodzieży „Uśmiechnięta przystań”. Jest inicjatorem powstania nowatorskiego projektu „Afera bez komputera czyli kolorowe podwórka” – zajęć letnich dla dzieci na podwórkach. Wielokrotnie wyróżniany dyplomami i medalami okolicznościowymi za swoja działalność.

 

Jerzy KonopkoJerzy Konopko

Reprezentant powiatu ostródzkiego do Społeczne Rady Seniorów.

Z wykształcenia nauczyciel ze specjalnością oligofrenopedagogika. Pracował w Państwowym Domu Dziecka w Nowym Dworze k/Morąga, a następnie w Szkole Podstawowej w Markowie.

Przez wiele lat aż do przejścia na emeryturę pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie. Po przejściu na emeryturę zaangażował się w utworzenie w Morągu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym aktualnie pełni funkcję wiceprezesa.   

 

Zuzanna ObryckaZuzanna Obrycka

Reprezentantka powiatu ełckiego do Społecznej rady Seniorów. Od 13 lat pełni funkcję prezesa Ełckich Amazonek. Na swoim koncie ma ponad 20 napisanych i zrealizowanych projektów. Dzięki temu kobiety mają zapewnione masaże, rehabilitacje i wsparcie psychologiczne.

Jest członkinią Komisji Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych oraz członkinią Komisji rozpatrywania wniosków ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. W 2014 r. rozstała członkinią Rady Senioralnej przy prezydencie Miasta Ełku, od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącej Rady Senioralnej II kadencji.

Do jej działalności społecznej zaliczyć można organizacje cyklicznych wyjazdów wypoczynkowych na terenie Polski i za granicą dla Amazonek i dla seniorów. Jest współorganizatorką rożnych wydarzeń  społecznych m.in. Dni Seniora, Dni Rodziny, spotkań pokoleniowych. Współpracuje z Ełckim Centrum Kultury.
Otrzymała m.in. wyróżnienie w kategorii „Warto Pomagać” za rok 2018 oraz w kategorii „Ambasador Ełku” za 2020 r. z okazji Obchodów Białej Lilli.

 

Stanisław WalczakStanisław Walczak

Reprezentant Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do Społecznej Rady Seniorów

Do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wstąpił w 2001 r. do Koła nr 11 „Przeciwlotnik” w Olsztynie. Aktualnie pełni funkcje I Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie.

Obecnie jest czynnym działaczem społecznym na rzecz seniorów i emerytów. Powołany przez Prezydenta Olsztyna do Rady Olsztyńskich Seniorów na lata 2021-2023. Systematycznie upowszechnienia wiedzę historyczną o wojsku i Polsce, w środowiskach społeczności Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie wśród seniorów, emerytów i młodzieży szkolnej.

Corocznie jest inicjatorem udziału kombatantów, seniorów, słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku na terenie miasta Olsztyna w obchodzonych uroczystościach patriotyczno-historycznych związanych ze  Świętem  Niepodległości, Dnia Zwycięstwa, Święta Wojska Polskiego, Święta Konstytucji 3 Maja oraz w utrwalania pamięci o ludziach, ich czynach i męstwie w walce o niepodległość kraju.

Teresa KacaTeresa Kaca

Reprezentantka powiatu piskiego do Społecznej Rady Seniorów.

Wieloletnia nauczycielka języka polskiego. Autorka projektów edukacyjnych i ekologicznych, organizatorka wielu wycieczek szkolnych. Opiekunka wielu laureatów i finalistów konkursów języka polskiego i recytatorskich.

Z chwilą odejścia na emeryturę – członkini Klubu Seniora przy Polanie Kultury w Orzyszu, Członkini Rady Seniorów Gminy Orzysz, członkini Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – I kadencja.

Społecznie działa w Klubie Seniora, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej. Organizuje wycieczki dla Seniorów, prowadzi Facebooka naszego Klubu, pisze artykuły do lokalnej prasy.

Jest pomysłodawcą, współautorką i koordynatorką dwóch projektów, które wygrały granty w konkursie programu FIO i NOWEFIO - Warmia Mazury Lokalnie 5. Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Sabina Maria DąbrowskaSabina Maria Dąbrowska

Reprezentantka Rady Olsztyńskich Seniorów.

Z zawodu pedagog, z pasji społecznik. Po przejściu na emeryturę, wielokrotnie była wybierana do Rady Osiedla „Pojezierze”. Przez trzy kadencje pełniła funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Olsztynie. Aktualnie jest również członkinią Rady Olsztyńskich Seniorów.

Inicjatorka wielu przedsięwzięć ukierunkowanych na środowiska senioralne. Współpracuje z redakcją magazynu GENERACJA Federacji FOSa, Urzędem Rady Miasta, Urzędem Marszałkowskim, MOPS, MBP, MZPITU, Teatrem im ST. Jaracza,  Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, ZSCHIO, UTW, z Federacją FOSa, szkołami lokalnymi.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za wzorową pracę pedagogiczną. Laureatka statuetki LUDZIOM DOBREJ WOLI z rekomendacji MOPS I MBP. Wyróżniona w I edycji Konkursu Aktywny Senior/Seniorka na Warmii i Mazurach.

 

Zdjęcie portretowe Ludomira MurmyłoLudomira Murmyło

Reprezentantka Rady Elbląskich Seniorów.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku polityka społeczna. Legitymuje się ponad czterdziestoletnim stażem pracy. Przez ostatnie trzydzieści lat aktywności zawodowej związana była z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu, w latach 2011-2020 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Oddziału ZUS.

Odznaczona miedzy innymi Srebrną i Złotą Odznaką ZUS czy Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.Współpracowała z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych między innym z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, Klubami Seniora oraz  Elbląskim Stowarzyszeniem pomocy humanitarnej LAZARUS.

 

 

Wojciech Rudnicki

Wojciech Rudnicki

Reprezentant powiatu mrągowskiego do Społecznej Rady Seniorów.

Z wykształcenia jest pedagogiem. Przez wiele lat pracował w zawodzie. Prace społeczną zapoczątkował jako instruktor ZHP. Był Radnym Miasta, pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania. Udziela się społecznie w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Aktualnie jest przewodniczącym Mrągowskiej Rady Seniorów.

Do swoich największych osiągnięć zalicza pracę w Domu Dziecka na stanowisku Dyrektora. Współpracuje z organizacjami i przedsiębiorstwami na rzecz wychowanków, a w szczególności pomaga im i wspiera ich w procesie usamodzielniania się. Tuż przed odejściem na emeryturę zorganizował Bursę Szkolną dla 300 uczniów.

IMG 6291 002Ryszard Kumelski

Reprezentant powiatu nidzickiego do Społecznej Rady Seniorów.

W swojej pracy zawodowej związany z miastem Nidzica. Najpierw nauczyciel wychowania fizycznego w ZSZ w Nidzicy, a następnie wicedyrektor i dyrektor. Pracował również jako Inspektor Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta i Gminy Nidzica. W latach 1998 – 2006 był burmistrzem Miasta Nidzica.

Jest współzałożycielem i jednocześnie członkiem Zarządu Nidzickiego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej, współzałożycielem i członkiem Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Nidzicy, współzałożycielem i członkiem Uniwersytetu III-Wieku "Młodzi Duchem" w Nidzicy oraz prezesem I kadencji, Radnym Rady Powiatu w Nidzicy od 2010 r.

 

Maria Kaliszewicz Maria Kaliszewicz

Reprezentantka powiatu kętrzyńskiego do Społecznej Rady Seniorów.

Wieloletni pedagog. Współzałożycielka koła rękodzieła artystycznego, na bazie którego powstało stowarzyszenie kulturalne „Konik mazurski” w Kętrzynie. Właśnie to stowarzyszenie wytypowało Ją do Kętrzyńskiej Rady Seniorów, której została członkinią.  

Jej działania nakierowane są głównie na rzecz dzieci oraz osób starszych. Poznanie potrzeb i polepszenie warunków i komfortu życia osobom starszym jest to niezmiernie ważna spraw. Jak sama pisze podchodzi do tego z wielką uważnością i należytym szacunkiem. Laureatka konkursu „Aktywny seniorka na Warmii i mazurach” w 2020 r. oraz nominowana do tytułu „Osobowość Roku” w kategorii „Społecznik Roku”.

 

aleksander pieczkinAleksander Pieczkin
Emerytowany podpułkownik Wojska Polskiego oraz emerytowany nauczyciel akademicki olsztyńskich szkół wyższych. Z wykształcenia jest doktorem pedagogiki i magistrem ekonomiki o specjalności polityka społeczna.

Był przewodniczącym prezydium delegatury warmińsko-mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów od jej utworzenia aż do października 2022 roku oraz członkiem Rady Olsztyńskich Seniorów przez trzy kadencje.

Jest członkiem UTW w Olsztynie, Polskiego Związku Łowieckiego oraz organizacji kombatanckich i senioralnych.  Wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi oraz organizacyjnymi. W Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentuje Porozumienie  UTW Warmii i Mazur.

Antoni Wąsowicz22Antoni Wąsowicz
Reprezentant powiatu braniewskiego do Społecznej Rady Seniorów.
Pobierał naukę i wykształcenie w kierunku budownictwa. Również cała Jego praca zawodowa związana była z sektorem budownictwa. Po zakończeniu pracy zawodowej przyłączył się do Klubu Seniora „Wrzos” w Braniewie, a następnie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Braniewie. To tam zetknął się z seniorami oraz ich radościami jak i problemami.
Jest mężem, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem.

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK