Kontakt

Nagrody Gospodarcze "Żagle Warmii i Mazur"

Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur

Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur są wyróżnieniem, które ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw, które budują gospodarczą siłę regionu.

W ramach projektu certyfikaty będą przyznawane w dwóch kategoriach „Produkt z Warmii i Mazur” oraz „Żagle Warmii i Mazur”. W kategorii „Żagle Warmii i Mazur” zastosowany został podział na mikro, małe, średnie i duże podmioty.

Wniosek zgłoszeniowy może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz  instytucje i organizacje, które posiadają osobowość prawną.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS.

Kandydatem do Nagród Gospodarczych może zostać podmiot, który:
1. prowadzi działalność gospodarczą (wytwarza produkty, świadczy usługi, organizuje wydarzenia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2. prowadzi działalność nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, za wyjątkiem firm typu Start-up (wg definicji Erica Riesa).

Nagroda stanowi wyróżnienie przede wszystkim dla firm, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, zyskały powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą, wnoszą trwały wkład w rozwój gospodarczy województwa i zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności województwa jako miejsca do życia i pracy, poprzez:
1. stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wzorców etycznego przywództwa z uwzględnieniem odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i z troską o środowisko naturalne;
2. wnoszenie wkładu w rozwój myśli technologicznej, sprzyjanie transferowi nowych technologii oraz produktów i usług do gospodarki;
3. przestrzeganie zasad odpowiedzialnego biznesu;
4. innowacyjność produktową, usługową i procesową.

DO POBRANIA:

- Regulamin Nagrody Gospodarcze "Żagle Warmii i Mazur"

- Uchwała nr 53/811/23/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 28 listopada 2023 roku

- Formularz zgłoszeniowy w kategorii "Produkt z Warmii i Mazur"

- Formularz zgłoszeniowy w kategorii "Żagle Warmii i Mazur"

- Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych wnioskodawców w celu naboru formularzy i uczestnictwa w projekcie „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”

- Oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu podatków

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK