Kontakt

Lista Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych służy zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych.

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych, tzn. wykorzystywanych od co najmniej 25 lat, metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej.

Kto prowadzi Listę Produktów Tradycyjnych?
Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa, który dokonuje jego oceny. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokonuje wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.

Jakie produkty mogą być wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych?
Produkt można zgłosić do jednej z następujących kategorii:
    - sery i inne produkty mleczne
    - mięso świeże oraz produkty mięsne
    - przetwory rybołówstwa, w tym ryby
    - warzywa i owoce (przetworzone i nie)
    - wyroby piekarnicze i cukiernicze
    - oleje i tłuszcze (masło, margaryna olej itp.)
    - miody
    - gotowe dania i potrawy
    - napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
    - inne produkty

Kto może złożyć wniosek o rejestrację?
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy

Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest składany w formie papierowej oraz na informatycznym nośniku danych.

Do wniosku należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające min. 25 letnią historię produktu (zdjęcia, kopie starych zapisów, przepisy z książek i opracowań, wyniki prowadzonych badań terenowych o charakterze kulturoznawczym, etnograficznym itp.),
- cyfrowe zdjęcia zgłaszanego produktu w wysokiej jakości w wersji (min. 300 DPI),
- streszczenie historii produktu (nie więcej niż 3000 znaków razem ze spacjami). Do konstruowania tego załącznika można wykorzystać informacje z opisu tradycji zawartego we wniosku zasadniczym, lecz należy zweryfikować liczbę znaków,
- oświadczenie o udzieleniu dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi praw do korzystania z autorskich praw majątkowych związanych ze zdjęciem produktu.

Opłaty
Zarejestrowanie produktu jest bezpłatne, złożenie wniosku nie wiąże się z żadnymi odpłatnościami.

Gdzie należy składać wnioski o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych?
Wnioski o wpisanie produktu na Listę Produktów Tradycyjnych należy składać do właściwego miejscowo Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego wnioski przyjmowane są w:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn
T: +48 89 52 19 250
F: +48 89 52 19 259
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnik
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem oraz prezentacją, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdują się tam wskazówki oraz wytyczne związane z wypełnianiem wniosku:
• Poradnik
• Prezentacja

Informacje dotyczące produktów tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego można uzyskać w publikacji:
• Lista produktów tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki:
1. Wniosek LPT
2. Oświadczenie
3. Streszczenie informacji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK