Kontakt

Kampania promocji turystycznej WiM

Zwiększenie rozpoznawalności regionu

Projekt „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

-Termin realizacji: 2010 - 2014
-Wartość projektu 12.908.972,86 zł
-Wysokość kwoty dofinansowania z UE 10.937.037,21 zł
-Środki samorządu województwa: 1.971.935,65 zł

Cele projektu:
- zwiększenie rozpoznawalności regionu Warmii i Mazur w kraju i poza granicami Polski (podstawowy cel),
- utrwalenie atrakcyjności wizerunku regionu Warmii i Mazur w obszarze turystyki,
w tym skojarzeń z: przyrodą, czystym środowiskiem, krainą jezior i lasów,
-zwiększenie zainteresowania przyjazdem do regionu turystów krajowych i zagranicznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu w kraju i za granicą:
- organizacja stoisk targowych,
- przeprowadzenie wizyt studyjnych,
- organizacja prezentacji w kraju i za granicą,
- realizacja wydawnictw promocyjnych,
- publikacja artykułów prasowych i informacji medialnych,
- przeprowadzenie kampanii medialno-wizualnej Warmii i Mazur.

Stoiska targowe
Cel: prezentacja wizerunku regionu oraz jego atrakcji turystycznych, zbudowanie świadomości marki turystycznej Warmii i Mazur, bezpośredni kontakt z potencjalnym turystą, dystrybucja materiałów promocyjnych.
Organizacja stoisk targowych:
rok 2010
- ITB w Berlinie,
- Vivattur w Wilnie,
- Holiday World w Pradze.
rok 2011
- ITB w Berlinie,
- Salon des Vacances w Brukseli,
- Holiday World w Pradze.
rok 2012
- WIATR I WODA w Warszawie,
- ITB w Berlinie,
- UITT w Kijowie.

Wizyty studyjne
Cel: poznanie atrakcji turystycznych i walorów krajobrazowych regionu, jego infrastruktury turystycznej oraz zebranie informacji i materiałów do wykorzystania w publikacjach prasowych, reportażach, programach telewizyjnych. W regionie gościło 31 dziennikarzy.
Organizacja wizyt studyjnych:
rok 2010
- dziennikarze ze Słowacji i Czech
- dziennikarze z Niemiec
rok 2011
- zagraniczni dziennikarze pism lotniczych
- dziennikarze z Ukrainy
rok 2012
- dziennikarze z Brukseli
-dziennikarze z Litwy

Prezentacje
Cel: zwiększenie świadomości i rozpoznawalności regionu Warmii i Mazur oraz zwiększenie zainteresowania przyjazdem do regionu poprzez bezpośredni pokaz, najczęściej multimedialny, adresowany do określonych grup odbiorców.
Organizacja prezentacji Warmii i Warmii:
rok 2010
- podczas imprezy promocyjnej pod hasłem „Perspektywy współpracy gospodarczej z Polską” współorganizowanej przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie,
- podczas VII edycji Polsko-Rosyjskiego Forum Turystyki na Zamku w Rynie. Organizatorami przedsięwzięcia była Polska Organizacja Turystyczna ze specjalnym udziałem Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Moskwie oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
rok 2011
- podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych UKRAINE’2011 pod hasłem „Mazury Cud Natury”. W organizację przedsięwzięcia włączył się Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Kijowie oraz Polska Organizacja Turystyczna,
- podczas Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli w związku z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej.
rok 2012
- w Bańskiej Szczawnicy na Słowacji,
- podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw w Warszawie.

Wydawnictwa
W ramach realizacji projektu wydany został folder wizerunkowy pt. „Atrakcje turystyczne Warmii i Mazur” w siedmiu wersjach językowych oraz 6 wkładek tematycznych w tym „Szlak fortyfikacji mazurskich”, „Wielkie Jeziora Mazurskie”, „Wokół Grunwaldu”, „Warmia i Mazury rowerem”, „Warmia Mikołaja Kopernika” „Warmia i Mazury na zimę” w pięciu wersjach językowych.

Łączny nakład folderu wyniósł 100.000 egzemplarzy, wkładek 126.000 egzemplarzy. Wydawnictwo było dystrybuowane podczas targów turystycznych oraz imprez promocyjnych.

Nasze materiały za pośrednictwem Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymały Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej. Ponadto zostały przekazane do 40 punktów informacji turystycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kampania medialno-wizualna
Najważniejszym działaniem w ramach realizacji projektu była kampania medialno-wizualna Warmii i Mazur, której celem było budowanie wizerunku regionu oraz dotarcie
z informacjami do szerokiego grona potencjalnych turystów.
Założenia kampanii oparto na 24 layoutach eksponujących naturalne piękno regionu oraz jego atrakcje turystyczne. W kreacji wykorzystano autentyczne zdjęcia z regionu Warmii
i Mazur. Każdy z layoutów zawierał hasła zaczynające się od słów „CUDOWNIE”, które tworzyły filar komunikatów marketingowych wykorzystanych w kampanii, m.in.:
CUDOWNIE! Tu być, CUDOWNIE! Tu zamieszkać, CUDOWNIE… Taki spokój, CUDOWNIE! Odkrywać, CUDOWNIE! To poczuć, CUDOWNIE! Tak malowniczo, CUDOWNIE… Taki relaks, CUDOWNIE! Popłynąć w rejs, CUDOWNIE! Zakochać się tutaj, CUDOWNIE! Taki widok, CUDOWNIE! Taki spacer, CUDOWNIE… Taka cisza, CUDOWNIE! Jak w bajce, CUDOWNIE! Kopernik tu mieszkał, CUDOWNIE! Taka architektura, CUDOWNIE! Płynąć przed siebie, CUDOWNIE! Taki rejs, CUDOWNIE! Wytrawne dźwięki, CUDOWNIE! Smak tradycji.
Kampania promocyjna Warmii i Mazur została zrealizowana w telewizji, Internecie, pociągach Eurocity i Intercity oraz nośnikach outdoorowych.

Statystyka:
Łączna ilość billboardów w trakcie trwania kampanii (od maja do października 2013 r.)
- ponad 3.000 nośników billboardowych w 14 miastach Polski (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Białystok, Warszawa, Radom, Łódź, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin) oraz ok. 250 nośników billboardowych w wybranych miastach Warmii i Mazur.

Ponadto layouty/grafiki eksponowane były na ponad 300 nośnikach zlokalizowanych na stacjach metra w Warszawie, Berlinie, Pradze, Brukseli, Kijowie, a także na nośnikach typu citylight oraz siatkach wielkoformatowych w największych miastach Polski. Reklama w pociągach to ok. 1700 plakatów w 34 połączeniach pociągów EC i IC.

Zgodnie z założeniami kampanii, spoty reklamowe były emitowane w wiodących kanałach telewizyjnych w Polsce oraz kanałach podróżniczych za granicą, a ich łączna ilość to ponad 1.200 emisji. Spoty były emitowane na antenie Polsat-u, TVN-u, TVP1, Discovery Channel, FOXLife, TVN Style, Comedy Central czy BBC Knowledge.

Miesięczny zasięg reklamy w Internecie to ogółem ponad 800.000 kliknięć z możliwością przekierowania na portal turystyczny www.mazury.travel 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK