Kontakt

Twój Dom - Dialog z Tradycją

Twój Dom - Dialog z Tradycją

Warmia i Mazury to jeden z najatrakcyjniejszych regionów Polski. Malownicze wzgórza morenowe i doliny poprzecinane niewielkimi rzekami, lasy i tysiące jezior, a także wiekowe aleje przydrożne urzekające i przyciągające nie tylko spragnionych wypoczynku, lecz także tych, którzy pragną tu mieszkać.

Na terenach wiejskich, na przeważającym obszarze województwa zachował się tradycyjny, historycznie ukształtowany krajobraz. Piękne panoramy wsi z czerwonymi dachami i wieżami kościołów, licznie rozproszone gospodarstwa kolonijne zatopione w zieleni, dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna, domy budowane na skalę i dla potrzeb zwykłego człowieka - murowane lub drewniane, nakryte czerwonym, ceramicznym, dwuspadowym dachem - współtworzą harmonijną, dobrze rozpoznawalną przestrzeń. Stare domy i zabudowania gospodarcze utrwalają w przestrzeni układy wsi i są jednym z podstawowych elementów krajobrazu. Ten krajobraz to najwyższa wartość regionu, to potencjał dziedzictwa, na którym można i trzeba oprzeć jego przyszłość i rozwój.

Typowe projekty domów i zabudowań gospodarskich, które były stosowane w tym regionie już od XIX wieku nie tylko nie szpecą otoczenia, ale je tworzą i wzbogacają. Odwołując się do tej tradycji samorząd województwa wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków we współpracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich zaprosił architektów z całej Polski do przygotowania „projektu gotowego” domu dla czteroosobowej rodziny, przedstawicieli klasy średniej, które będą realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wpisując się w ten wyjątkowy krajobraz.

Organizatorzy oczekiwali na projekty domów nowoczesnych i funkcjonalnych, których architektura w twórczy sposób nawiąże do najlepszych tradycji regionu, zapewniając równocześnie wysoki standard życia mieszkańców i poszanowanie walorów środowiska. Wierząc, że architekci z całej Polski zaprojektują domy, które stworzą wyjątkową propozycję dla inwestorów na tym terenie. Liczyli na ciekawe pomysły, na nowe estetyczne wzorce architektury jednorodzinnej dla tej wyjątkowej krainy, dlatego postawili na wysoką klasę projektów i na jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych.

Dzięki konkursowi przyszli inwestorzy na terenach województwa warmińsko-mazurskiego, poszukując projektu dla siebie, będą mogli wybrać dom opracowany ze świadomością i szacunkiem dla lokalnych wartości - podjąć dialog z tradycją.

W 2010 roku marszałek województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił ogólnopolski konkurs „Twój dom – dialog z tradycją” – na projekt architektoniczno-budowlany wolnostojącego domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Współorganizatorem przedsięwzięcia był Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Oddział Terenowy w Olsztynie oraz SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Olsztynie

Inicjatywa odbyła się pod patronatem medialnym: miesięcznika Murator, TVP Olsztyn, Polskiego Radia Olsztyn, Gazety Olsztyńskiej, Gazety On-Line Olsztyn24.

Harmonogram konkursu wyglądał następująco:
• Ogłoszenie konkursu – 2 września 2010 roku
• Termin nadsyłania pytań przez uczestników – 15 września 2010 roku
• Termin podania do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania – 22 września 2010 roku
• Termin składania prac – 29 listopada 2010
• Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej, dyskusja – 15 grudnia 2010 roku

Podstawowe wymagania dla projektów były następujące:
Projekt domu jednorodzinnego o maksymalnej powierzchni do 175 m2 netto, ustawionego na minimalnej, modelowej działce, zgodny z tradycją budownictwa wiejskiego województwa warmińsko-mazurskiego. Dom wolnostojący, niepodpiwniczony, przeznaczony docelowo dla czteroosobowej rodziny (małżeństwo plus dwójka dzieci różnej płci), z dodatkowym pokojem gościnnym z łazienką. Parter domu dostosowany do stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. Garaż na dwa samochody (wolnostojący lub powiązany z domem) oraz zewnętrzne pomieszczenie gospodarcze (wolnostojące lub powiązane z garażem/domem). Projekt przewidziany do realizacji na terenie całego województwa lub adresowany do konkretnego fragmentu jego obszaru.

Autorzy przygotowali je w postaci pełnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej (zgodnej z wymogami ustawy Prawo budowlane).

Łącznie wpłynęły 184 prace (projekty domów), spośród nich komisja konkursowa wybrał 28.

Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów dedykowanych dla Warmii i Mazur dokonała komisja konkursowa w składzie:
1) arch. Maciej Miłobędzki – przewodniczący, SARP Warszawa
2) arch. Joanna Porębska – sędzia referent, SARP Warszawa
3) arch. Sławomir Hryniewicz – sędzia, prezes SARP Olsztyn
4) arch. Grzegorz Dżus – sędzia, SARP Olsztyn
5) Iwona Liżewska – sędzia, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie (dawniej: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie)
6) Barbara Zalewska – sędzia, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
7) Jacek Wysocki – sędzia, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego
Sekretarz organizacyjna konkursu – arch. Ewa Rombalska, sekretarz SARP Olsztyn.

Przyznano pierwszą, drugą i dwie trzecie nagrody, o wartościach odpowiednio:
• I nagroda - 22.000 zł brutto,
• II nagroda - 14.000 zł brutto,
• 2 III nagrody ex aequo po 7.000 zł brutto,
Komisja wyróżniła 24 prace, które zostały opublikowane w specjalnie wydanym katalogu.

Wyniki zostały ogłoszone na konferencji prasowej, która odbyła się 15 grudnia 2010 roku w siedzibie organizatora konkursu.


Nagrody otrzymali:

Nagroda 1I NAGRODA 
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „AA" S.C., GDAŃSK ZESPÓŁ AUTORSKI W SKŁADZIE: ANDRZEJ BŁAŻKO, MICHAŁ DĄBROWSKI, DOROTA KRYPIŃSKA, MAGDALENA ZAWADA

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: Udana interpretacja tradycyjnej zabudowy. Nawiązanie do lokalnych wzorców takich jak materiał i proporcje brył zestawione z jednoznacznie współczesną formą, uzyskaną za pomocą układu kompozycyjnego i detalu. Forma architektury odpowiada funkcji: otwarcie od strony ogrodu, pełna elewacja z niewielkimi otworami od strony drogi. Czytelne rozwiązanie rzutu, dobre, współczesne zagospodarowanie otoczenia, ciekawe, klarowne wnętrza. Niewykorzystana szansa funkcjonalnego powiązania części gospodarczej i mieszkalnej. Wątpliwości budzi formalizm trójkątnego zakończenia otworu okiennego w ścianie szczytowej.


Nagroda 2II NAGRODA
GÓRNIK ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA, SOSNOWIEC
ZESPÓŁ AUTORSKI W SKŁADZIE: MATEUSZ GÓRNIK, MAGDALENA GÓRNIK

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: Projekt elegancki w swej powściągliwej próbie odwołania się do tradycyjnego wzorca zabudowy. Klarowny i czytelny plan. Udany pomysł umieszczenia w prześwicie pomiędzy częścią gospodarczą i mieszkalną – formy zewnętrznego pokoju „pod dachem" oraz nawiązania do formy wierzei w otworach drzwiowych. Tradycyjne, ceramiczne materiały zestawione z ciemnymi, drewnianymi okiennicami. Przeskalowane i nie do końca zrozumiałe gzymsy w pasie na poziomie stropu nad parterem i podziały kominów.

 

Nagroda 3aIII NAGRODA ex aequo
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I OBSŁUGA INWESTYCYJNA „ORLEWSKI", RZESZÓW
ZESPÓŁ AUTORSKI W SKŁADZIE: DANUTA ORLEWSKA

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: Udana kontynuacja tradycyjnej formy wyrażona poprzez układ budynków, materiał i proporcje brył. Prostota i minimalizm. Dobry układ funkcjonalny z ustawionym w centrum domu dwustronnym kominkiem stanowiącym serce domu oraz patio w części dziennej. Dyskusyjny balkon między budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz forma jego zadaszenia.

Nagroda 3bIII NAGRODA ex aequo
NOW BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O., ŁÓDŹ
ZESPÓŁ AUTORSKI W SKŁADZIE: ANDRZEJ OWCZAREK, MARTA BŁASZCZYKIEWICZ, MARTA DZIERŻAWSKA, DARIUSZ EJBICH, BARTOSZ MALINOWSKI, PIOTR PODSADNY, REMIGIUSZ STRZELECKI

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: Ciekawa interpretacja tradycyjnego siedliska. Interesujący podział na część dzienną, nocną i gospodarczą w ramach oddzielnych brył, co umożliwiło zmniejszenie skali zabudowy i wydzielenie atrakcyjnych, kameralnych przestrzeni zewnętrznych. Przedłużeniem posadzek w domu są zewnętrzne drewniane trapy, pozwala to na lepsze związanie domu z otoczeniem. Dobre proporcje całego założenia i współczesna kompozycja otworów.

Do pobrania: 
Katalog projektów domów jednorodzinnych przeznaczonych dla terenów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie architektonicznym „Twój dom – dialog z tradycją”


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK