Kontakt

Prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy

Bądź świadomym konsumentem

Znajomość praw konsumenckich pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych oraz daje możliwość umiejętnego z nich korzystania.

Konsument dobrze poinformowany jest uważny i ostrożny, a dzięki temu może uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Warto uczyć się przez całe życie, jak być świadomym konsumentem, gdyż to się najzwyczajniej opłaca.

Prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie sprzedaży określa ustawa Kodeks Cywilny i ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

W sprawach indywidualnych o bezpłatną pomoc w sprawach konsumenckich można zwrócić się do właściwego powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów – adresy na stronie: www.uokik.gov.pl 

Pomoc z zakresu praw konsumenta można uzyskać również w województwie warmińsko-mazurskim (TUTAJ), natomiast w broszurze (TUTAJ) znajdują się zagadnienia związane ze sprzedażą konsumencką, reklamacją wadliwych towarów, rękojmią, gwarancjami, usługami telekomunikacyjnymi oraz kredytami i pożyczkami.

Broszura informacyjna przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa w Rozwoju Wsi. Dotyczy ona znakowania produktów żywnościowych wysokiej jakości. Inicjatywa ta ma na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz wzrost konkurencyjności polskiej żywności. Treść broszury ma zachęcać konsumentów do podejmowania świadomych decyzji zakupowych w odniesieniu do żywności, także w oparciu o istniejące systemy i znaki jakości, wskazując ich role i znaczenie (TUTAJ


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK