Kontakt

Znaki i symbole regionu

Herb, flaga oraz pieczęć województwa

Herb, flaga, pieczęć oraz odznaki radnego województwa warmińsko-mazurskiego zostały ustanowione Uchwałą nr XXXIX/561/02 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2002 roku.

herb wojewodztwa RGBHERB WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Herb województwa warmińsko-mazurskiego – tarcza trójdzielna o polach barwy czerwonej, dwudzielna w pas i dwudzielna w słup w dolnej części.

W polu pierwszym umieszczony jest Orzeł Biały w koronie,ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami.

W polu drugim Baranek Boży srebrny (biały) ze złotą aureolą z czerwonym krzyżem wewnątrz, krwawiący do kielicha złotego, podtrzymujący nogą przednią chorągiew srebrną (białą) z czerwonym krzyżem osadzoną na drzewcu złotym zwieńczonym takimż krzyżem.

W polu trzecim czarny orzeł ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami, ze złotą koroną na szyi, przepasany na piersi takąż literą S.

 

Do pobrania:
Wniosek o używanie herbu

 

flaga woj wmFLAGA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Flaga województwa warmińsko-mazurskiego - obok herbu województwa - jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym województwa. Jest ona znakiem i symbolem wspólnoty samorządowej. Flagę województwa tworzy czerwony płat materiału o proporcjach 1:2, zakończony w trójkąt, równy połowie długości płata, zaokrąglony u dołu o 1/8 okręgu, którego średnica jest równa wysokości płata. Czerwone pole mieści głowę Orła Białego w koronie, ze złotym dziobem. Całość płata obwieszona jest z trzech stron pasem białym o szerokości 1/10 wysokości płata.

 

 

pieczec samorzad wojewodztwa warmisko mazurskiegoPIECZĘĆ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Pieczęć zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Dysponentem pieczęci z herbem województwa warmińsko-mazurskiego jest Marszałek Województwa. Pieczęć tworzy herb pozbawiony tarczy herbowej umieszczony w polu pieczęci.

 

 

 

 ZOBACZ RÓWNIEŻ: 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK