Kontakt

O sejmiku województwa

Kompetencje sejmiku

Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa warmińsko-mazurskiego. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części.

Przewodniczący sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego podpisuje akty prawa miejscowego przyjęte przez sejmik województwa, niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym Sejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących, którzy nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa. Przewodniczący sejmiku organizuje pracę sejmiku i prowadzi jego obrady, nie ma uprawnień do reprezentowania województwa na zewnątrz.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. Sejmik może powoływać z grona radnych stałe i doraźnie komisje do wykonywania określonych czynności i zadań. Sejmik swoje zadania stanowiące wykonuje poprzez uchwalanie uchwał.

Kompetencje sejmiku:
• Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego stanowi akty prawa miejscowego, w tym statut województwa (jest on uchwalany po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów), zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
• Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego uchwala strategię rozwoju województwa oraz wieloletnie programy wojewódzkie. Do wyłącznej właściwości sejmiku należy również uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego.
• Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego uchwala także programy wojewódzkie służące realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych.
• Do wyłącznej właściwości sejmiku należy podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa.
• Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego uchwala również budżet województwa i określa zasady udzielania dotacji z budżetu województwa.
• Rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowe województwa oraz sprawozdania z wykonania wieloletnich programów województwa.
• Podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu.
• Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego wybiera ponadto i odwołuje zarząd województwa, rozpatruje sprawozdania z jego działalności oraz powołuje i odwołuje, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa.
Zarówno Sesje Sejmiku Województwa jak i posiedzenia Komisji Sejmiku są jawne i może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany.

KANCELARIA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:
Szef Kancelarii Sejmiku: Wiktor Marek Leyk
ul. Emilii Plater 1, pok. 427
10-562 Olsztyn
tel. (89) 521-92-00, 521-92-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz:

- Regulamin Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Uchwała Nr III/21/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lutego 1999 r.)
- Statut województwa - tekst ujednolicony uwzględniający uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego XXXIX/844/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
- Treść zmiany regulaminu przyjętej na XL Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego w dniu 25 września 2018 r. uchwałą Nr XL85518
- Treść zmiany regulaminu przyjętej na XVII Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego w dniu 30 czerwca 2020 r. uchwałą Nr XVII/321/20
- Treść zmiany regulaminu przyjętej na XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego w dniu 29 marca 2022 r. uchwałą Nr XXXVI/553/22

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK