Kontakt

Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla

Projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich

SEJMIK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2 PODJĄŁ UCHWAŁĘ O PRZYZNANIU POMOCY FINANSOWEJ 21 GMINOM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 30 SOŁECTWACH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE ODNOWY WSI.

Projekty inwestycyjne muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Łącznie przyznano na tego typu przedsięwzięcia prawie 278 tysięcy na przedsięwzięcia. 

Lista projektów dofinansowanych

.................................................................................................................................................................................................................................

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 300 000 złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Projekty inwestycyjne muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50% łącznych kosztów realizacji projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację najlepszych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 21 kwietnia 2017 roku.

Dofinansowanie może być przyznane gminom na wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach zakwalifikowanych do udziału w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą: Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” na podstawie Uchwały Nr 57/748/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” oraz na podstawie Uchwały Nr 27/327/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: zakwalifikowania sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko- Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku:
od 2012 roku (TUTAJ
od 2014 roku (TUTAJ

Załączniki:
- Regulamin Konkursu
- Załącznik do regulaminu - wzór wniosku
- Załącznik do regulaminu - wzór umowy
- Załącznik do regulaminu - procedura zmiany umowy
- Załącznik do regulaminu - wzór sprawozdania

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK