Kontakt

Archiwum - polityka zdrowotna

Archiwum - polityka zdrowotna na WiM

Archiwum - polityka zdrowotna na Warmii i Mazurach

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim

Wojewódzki program promocji i ochrony zdrowia na lata 2007-2013

 1. Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 - 2013” za 2012 rok
 2. Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2011
 3. Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2010
 4. Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2009

Programy Polityki Zdrowotnej (RPZ) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM):

 1. Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2020 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat ( RPO WiM - Oś priorytetowa 11, Działanie 11.2)
 1. Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (RPO WiM - Oś priorytetowa 11, Działanie 11.2)
 1. Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (RPO WiM - Oś priorytetowa 11, działanie 11.2)
 1. Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019–2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych (RPO WiM - Oś priorytetowa 10, Działanie 10.7)

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK