Kontakt

Archiwum - polityka zdrowotna

Archiwum - polityka zdrowotna na WiM

Archiwum - polityka zdrowotna na Warmii i Mazurach

Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu (RPO WiM - Oś priorytetowa 10, Działanie 10.7)

Wyniki konkursu na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego  w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa  oraz narządów ruchu

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim

Wojewódzki program promocji i ochrony zdrowia na lata 2007-2013

  1. Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 - 2013” za 2012 rok
  2. Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2011
  3. Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2010
  4. Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2009

Programy Polityki Zdrowotnej (RPZ) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM):

1. Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (RPO WiM - Oś priorytetowa 11, Działanie 11.2)

2. Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (RPO WiM - Oś priorytetowa 11, działanie 11.2)

3. Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019–2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych (RPO WiM - Oś priorytetowa 10, Działanie 10.7)


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK