Kontakt

Kluby Radnych

Kluby Radnych

Kluby działają na zasadach określonych w statucie województwa (Statut Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tekst ujednolicony uwzględniający uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego XXXIX/844/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku). 

W celu wykonywania wspólnych zamierzeń programowych radni mogą tworzyć kluby radnych:
1. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.
2. Klub radnych działa w kadencji Sejmiku, w czasie której został utworzony.
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.
4. Akt utworzenia klubu radnych, radni zgłaszają Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
6. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.
7. Klub ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy liczba jego członków spadnie poniżej trzech.
8. Klub może ulec rozwiązaniu na mocy decyzji jego członków.

KLUBY RADNYCH: 

Koalicja Obywatelska
1. CHYL Marek – Przewodniczący Klubu
2. HOMZA Zbigniew Mirosław
3. HORDEJUK Bernadeta Justyna
4. KRÓLAK Katarzyna
5. KUCHCIŃSKI Marcin Andrzej
6. LEWKOWICZ Magdalena
7. POLITEWICZ Tadeusz
8. RUDA Elżbieta Monika
9. SŁOMA Jarosław Marek
10. SOBIECH Katarzyna
11. SOBIERAJSKI Tadeusz Zbigniew
12. TURLEJ Robert

PSL - Trzecia Droga
1. JASKULSKA Sylwia Monika – Przewodnicząca Klubu
2. BARTNICKI Bogdan
3. BĄKOWSKA Maria Anna
4. WILCZEK Rafał Jan
5. WISOWATY Bogusław

Prawo i Sprawiedliwość
1. KOZŁOWSKI Patryk – Przewodniczący Klubu
2. ANDRUSZKIEWICZ Piotr Marek
3. KAZIMIERCZUK Marcin
4. KOCHAN Łukasz Szymon
5. ORZECHOWSKA Bogusława
6. PIĄTEK Anna
7. SOĆKO Piotr
8. ULEWICZ Bożenna
9. WAROT Paweł Piotr
10. WIŚNIEWSKA Ewa

Radna niezrzeszona - ASTRAMOWICZ-LEYK Teresa Ewa
Radny niezrzeszony - BOBEK Jan


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK