Kontakt

Kluby Radnych

Kluby Radnych

Kluby działają na zasadach określonych w statucie województwa (Statut Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tekst ujednolicony uwzględniający uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego XXXIX/844/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku). 

W celu wykonywania wspólnych zamierzeń programowych radni mogą tworzyć kluby radnych:
1. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.
2. Klub radnych działa w kadencji Sejmiku, w czasie której został utworzony.
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.
4. Akt utworzenia klubu radnych, radni zgłaszają Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
6. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.
7. Klub ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy liczba jego członków spadnie poniżej trzech.
8. Klub może ulec rozwiązaniu na mocy decyzji jego członków.

KLUBY RADNYCH: 

Klub Radnych Koalicja Obywatelska:

1. Astramowicz-Leyk Teresa
2. Chyl Marek
3. Gorczyca Stanisław - Przewodniczący Klubu
4. Homza Zbigniew
5. Hordejuk Bernadeta
6. Kluge Grażyna
7. Kuchciński Marcin
8. Osiecki Julian
9. Piotrowska Jolanta
10. Politewicz Tadeusz
11. Słoma Jarosław
12. Sycz Miron


Klub Radnych PiS:

1. Andruszkiewicz Jolanta
2. Czemiel Paweł
3. Kazimierczuk Marcin
4. Kierozalski Grzegorz – Przewodniczący Klubu
5. Kozłowski Patryk
6. Palińska Magdalena
7. Pawlik Jacek
8. Prokop Grzegorz
9. Rudnik Dariusz
10. Ulewicz Bożenna
11. Żuchowski Henryk

Klub Radnych PSL:

1. Adamczyk Edward - Przewodniczący Klubu
2. Bobek Jan
3. Brzezin Gustaw Marek
4. Jaskulska Sylwia
5. Piwowarczyk Marcin
6. Szter Marek
7. Szulc Jolanta


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK